Augusztus 20.

Augusztus 20-án hétfőn, templomunkban reggel 7.30-kor és délelőtt
11-kor lesznek szentmisék, este 6 órakor nem lesz. Bátorítjuk a
híveket bíboros úr szándékának megfelelően, hogy aznap délután 5
órakor a Szent István-bazilika előtti szentmisén és a Szent Jobb-
körmeneten vegyenek részt. Ezen a szentmisén Német László
nagybecskereki püspök mond szentbeszédet.