Kórusaink

Szent Imre kórus

A Ciszterci Szent Imre-templom kórusainak történetéről – a viszontagságos idők okán – kevés adat maradt ránk. Sugár Rezső, Rajeczky Benjamin, Forrai Miklós, Margittay Sándor, Bárdos Kornél muzsikus névjegyét a Gimnázium és a templom zenebarátai mindenkor mércének tekinthették. Illő tehát, hogy hagyatékukról e rövid beköszöntőben elsődlegesen megemlékezzünk.

Kórusunk közvetlen elkötelezettségét Bárdos Kornél Albert ciszterci szerzetesnek köszönhetjük, aki – a Gimnázium épületébe települt zeneiskola tanáraként – itt működő együttesét a szomszédos templom zenei szolgálatának alapjává tette. Tanítványa, Czifra János irányításával 1972-ben új korszak vette kezdetét. A fiatal, biztos zenei és lelki útravalóval felhangolt csapat az egyetemi évek, a családalapítás időszakának szépséges-küzdelmes éveit a hangok és visszhangok segítségével tehette otthonossá.

Elődöm sűrűsödő külföldi tanulmányai, kötődése okán 1979-ben – ugyancsak Bárdos Kornél erőteréből – csatlakozhattam a Szentimreváros muzsikus közösségéhez előbb segítőként, majd a szolgálat teljességével. A kézből kézbe kapott karmesteri pálca, amely 1972 óta oly sok harmóniát biztatott, immár majdnem négy évtized múltán is meglendülő társam, törekvéseink követője.

A kórus működésének célja a templomi szolgálat, szentmiséken, liturgikus eseményeken, különös tekintettel az egyházi év jeles napjaira. Létszáma jelenleg 52 fő, repertoárja az egyházi kereteken belül a zenetörténet teljes szélességét átfogja. A gregorián hagyaték mellett a legfontosabb zeneszerzők: Palestrina, Victoria, Monteverdi, Byrd, Vivaldi, Bach, Schütz, a két Haydn, Mozart, Eszterházy, Bruckner, Schubert, Dvorak, Kodály, Werner, Bárdos, Szokolay. Törekvésünk a ritkábban hallható és felfedezésre váró művek – a történelmi Magyarország egyházi zenéjének – megszólaltatása, például S. Capricornus, F. Pfeifer, J. és M. Haydn, V. Deppisch, J. J. Fuchs, G. J. Werner, Michael Haydn hagyatékának újkori bemutatói.

Az énekkar osztrák, német, francia, svájci, lengyel földön, valamint az elszakított területeken mindenhol, több alkalommal is szolgált. A régi magyar kultúra megismertetésének, bemutatásának szándéka vezetett el egy szinte feltáratlan terület, az egyházi népének és a vallásos költészet örökségének publikálásához. A válogatást tartalmazó és bemutató öt CD-felvétel célja az értékmegőrzés, és e szép, régi énekek visszaépítése a katolikus liturgia gyakorlatába.

A próbákat péntekenként, 19.45 órakor tartjuk, szívesen fogadjuk az egyházi muzsika barátait.

A kórusról további információkat talál a www.korus-szentimre.hu oldalon!

Elérhetőségek:

Csányi Tamás karnagy 20 4675 495
karnagy@szentimre.hu

Csányi Tamás

Csányi Tamás

Karnagy

Szent Alberik kórus

A kórus a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban, a Bárdos Kornél ciszterci zenetanár által alapított, és Czifra János, a salzburgi Dóm jelenlegi zeneigazgatójának keze alatt felnőtt régi együttes hagyományainak egyik őrzője és továbbvivője. Szent Alberik, az első ciszterci apát nevét 1992-ben vette fel, amikor a rendszerváltás után újjáéledő ciszterci rend és egyházi élet megnyílt lehetőségei között új utakat keresett. Célunk, hogy befogadó és együttműködő közösségként gondozzuk és továbbadjuk az egyházzene hagyományait falainkon belül és kívül egyaránt.
A kórust az alapítást követő esztendőkben többek között olyan kiváló karnagyok vezényelték, mint Katanics Mária, Kistétényi Melinda, Kollár Éva, és Tardy László, majd állandó vezetőként Dibusz Ferenc és Körmendy Zsolt.
A rendszeres liturgikus előénekesi feladatok mellett az elmúlt két és fél évtizedben előadásunkban megszólaltak az egyházzene legigényesebb művei közül Victoria, Lotti, Lassus, Palestrina, Monteverdi, Werner, Haydn, Mozart, Schubert, Gounod, Liszt, Kodály, Bárdos, Farkas és Refice misekompozíciói, valamint Vivaldi, Albinoni, Cherubini, Liszt, Erkel és Kodály nagy oratórikus darabjai, és a zenetörténet motetta-irodalmának számtalan gyönyörű opusza.

Nevezetes évfordulók, jeles egyházi és szakmai események alkalmával a Szent Alberik Kórus rendszeresen szerepel együtt más egyházi együttesekkel. Ilyen volt az augsburgi megbékélés 400. évfordulójának – a Kamp Salamon vezette Lutheránia Énekkarral közös – megünneplése 1999-ben. Különösen emlékezetes számunkra a Magyar Millennium és a Szent Év kapcsán Rómában, a Musica Nostra vegyeskarral együtt, Acél Ervin irányításával előadott Kodály: Budavári Te Deum c. műve, és a pápai audiencián elénekelt Magyar Himnusz.
Magyar zenetörténeti vonatkozás, hogy ehhez az esztendőhöz kapcsolódva készítettük el országosan ismertté vált Hymnus-Szózat CD-albumunkat, mely máig egyedüliként tartalmazza az 1844-es pályázatra érkezett, ma még fellehető egykori himnusz-pályaműveket, valamint Erkel Ferenc eredeti megzenésítését.
Egyházi oratórikus művek előadásával többször megfordult a kórus a Művészetek Völgyében, és visszatérő szereplői vagyunk a Vászolyi Búcsú Szentmiséinek is. Magyarországon először készítettünk CD-felvételt 2002-ben Saint-Saëns Karácsonyi Oratóriumából, majd 2005. tavaszán digitális első felvételként José Mauritio Nunes García Requiem c művéből. A magyarországi bemutatót követően elhunyt II. János Pál pápa temetése napján ismét elhangzott e Requiem a Szent Imre templomban.
Másfél évtizedes hagyományunk Liszt Ferenc Via Crucis-ának Dékány Andrással, a templom egykori kiváló orgonistájával közös megszólaltatása a nagyböjti időszakban.
Kivételesen megtisztelő élményként őrizzük az Erkel-bicentenárium alkalmából együttesünkre épülő István Király Operakórus közreműködését a szerző utolsó – e névválasztásunk alapjául is szolgáló – operájának legújabb kori bemutatóján, majd e mű világpremierként, CD-n való megjelenését. 2017-ben az 1867-es Koronázás 150. évfordulóján először mutattuk be együtt az egykori eseményre komponált Liszt és Erkel zeneművet, a kettős Kodály-évfordulóra pedig Missa Brevis c. művének előadás-sorozatával emlékezünk.
Mind hangfelvételeken mind koncertek alkalmával a kórus közel két évtizede visszatérő partnere a MÁV Szimfonikus Zenekarnak és a – karnagyunk által
alapított – KÓTA-díjas Caritas Collectio Kamarazenekarnak, mely utóbbi együttes szintén 2017 őszén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Somogyvári Ákos

Somogyvári Ákos

Karnagy