Budai Szent Imre Plébánia

Hirdetés évközi 13 vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Évközi 13. vasárnap, 2019. 06. 30.

Ma minden katolikus templomban a Szentszék javára úgynevezett
péterfilléreket gyűjtenek. A misék perselyadományát erre a célra továbbítjuk
a Főegyházmegyének. Aki a plébánia működését szeretné támogatni, a
kijáratoknál gyűjtők kosaraiba teheti adományát.

Pénteken július 5-én, a hónap első péntekén gyóntatás lesz templomunkban
reggel 7-től a fél nyolcas szentmiséig, majd a mise végétől 9.30-ig. Délután
17 és 18 óra között lesz gyóntatás.

Jövő vasárnap az esti szentmisét követően, az Amerikai Egyesült
Államokból érkező vendégkórus műsorára várjuk az érdeklődőket.
Részletek a tárlókon.

A ciszterci atyák csütörtökön lelkigyakorlaton lesznek Zircen, emiatt a
csütörtök esti 18 órás szentmise helyett Kató Csaba diakónus tart igeliturgiát.

Köszönjük a sok adományt, mellyel a dévai gyerekek táborát támogatták!