Budai Szent Imre Plébánia

Hirdetés évközi 13. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 13. vasárnap, 2020. 06. 28.

Július 4-én, a hónap első szombatján rózsafüzért imádkozunk negyed 6-tól a templomban szerzetesi és papi hivatásokért.

Jövő vasárnap minden katolikus templomban a Szentszék javára úgynevezett péterfilléreket gyűjtenek. A misék perselyadományát erre a célra továbbítjuk a Főegyházmegyének.

Plébániánk fiataljai idén is mennek Erdélybe Böjte Csaba atyára bízott gyerekeket táboroztatni. Ehhez kérnek többek között tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, pénzt és egyéb adományokat, melyekről további információk és részletek a sekrestyében kérhetők. Az adományok leadhatók a sekrestyében és
a plébánián július 15-ig. Köszönjük!

Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulást átutalással rendezzék a kedves testvérek! A plébánia számlaszáma megtalálható a szentimre.hu honlapon.