Budai Szent Imre Plébánia

Hirdetés évközi 29. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 29. vasárnap, 2020. 10. 18.

Ezen a hétvégén minden katolikus templomban a missziók javára gyűjtenek. A misék perselyadományát erre a célra továbbítjuk a Főegyházmegyének. Aki a plébánia működését szeretné támogatni, a kijáratoknál gyűjtők kosaraiba teheti adományát.

Két ünnepi szentmisére hívjuk a kedves testvéreket templomunk búcsúja kapcsán. November 5-én, Szent Imre ünnepén este 19.15- kor Bérczi Bernát zirci apát mutat be szentmisét templomunkban,
melyen espereskerületünk papjai is részt vesznek. November 7-én szombaton a 18 órás szentmisében adunk hálát
templomunk felújításáért. Erdő Péter bíboros úr a szentmise keretében megáldja a felújított templomot. A szentmisén Michael Blume pápai nuncius úr is részt vesz. Kérjük a híveket, aki tud, jöjjön el erre a két szentmisére!

Október 23-án pénteken, nemzeti ünnepünkön este 7 órakor hagyományos, megemlékező hangversenyre hívjuk a kedves testvéreket. Részletek a tárlókon.

November elseje vasárnap, mindenszentek ünnepe, a 18 órás szentmisén a lucernárium liturgiájával emlékezünk meg halottainkról. Most a szentmise után az áldoztatórácsra kitett cédulákra felírhatják elhunyt szeretteik nevét a kedves testvérek. A cédulákat november 1-én a 18 órás misén az oltárra helyezzük, így emlékezvén meg az
elhunytakról.

Plébániánk csatlakozott egy használt mobiltelefon-gyűjtő akcióhoz. Régi, már nem használt mobiltelefonjaikat az előtérben elhelyezett, feliratozott dobozba tehetik be. A gyűjtést most és a következő hétvégén végezzük. A régi mobiltelefonok begyűjtése azért fontos, mert a telefonokban olyan fémek és alkatrészek találhatók, melyeket újra lehet hasznosítani. Védjük környezetünket!