Búcsú

November 5-én csütörtökön, Szent Imre ünnepén a szokásos esti 6 órás szentmise elmarad, mert aznap 19.15-kor Bérczi Bernát zirci
apát mutat be ünnepi szentmisét templomunkban, melyen espereskerületünk papjai is részt vesznek. Előtte 18.45-től Szent
Imre zsolozsmát imádkozunk a templomban.