Ökumenikus imahét online

Az idei ökumenikus imahetet nem tudjuk a megszokott formában megtartani. A járványveszély miatt online formában lesznek elérhetőek január 18. és 24. között a különböző felekezetek lelkipásztorainak gondolatai, imádságai. A kb. 5 perces videókat a itt tudják megnézni.:

Korábbi videók:

https://www.youtube.com/channel/UCrqJu1_9mRKaRCeWfGizemw/featured

Mai videó:

A hét programja:

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Újbuda, 2021. január 18–24.

A hét vezérigéje:

Jézus mondja: Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. (Jn 15,5–9)

ONLINE VIDEO IMÁDSÁGOK

Mikor? Honnan? Szolgálattevők
Január 18.

hétfő

Szent Gellért plébánia

 

Kelemen Imre

rk. plébános

Január 19.

kedd

Szent Imre kápolna

 

Kocsis Tamás

görkat. szervezőlelkész

Január 20.

szerda

Baptista gyülekezet

és

Magyar Szentek plébánia

 

Kotán Béla

baptista lelkipásztor

Lak Gábor

rk. káplán

Január 21.

csütörtök

Szent Imre plébánia

 

Huszár Lőrinc

ciszterci káplán

Január 22.

péntek

Evangélikus gyülekezet Dr. Blázy Árpád

ev. lelkész

Január 23.

szombat

Református gyülekezet

(Külső-Kelenföld)

Dr. h.c. Molnár Sándor

ref. lelkipásztor

Január 24.

vasárnap

Evangélikus gyülekezet

 

Dr. Gáncs Tamás

ev. lelkész

 

Rendalapítók ünnepe

A ciszterci rend három alapító apátjáról január 26-án kedden, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg. A szentmise előtt 17.30-tól esti dicséretet imádkozunk a templomban.

Hirdetés évközi 2. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 2. vasárnap, 2021. 01. 17.

Az áldoztatórácsra kihelyezett perselyekben a plébániai karitászcsoport javára gyűjtünk adományokat.

Január 21-én csütörtökön, az esti 6 órás szentmise után szentségimádás lesz dicsőítéssel és közbenjáró imádság
lehetőségével.

Január 22-én, Boldog Dr. Batthyány Strattmann László halálának 90. évfordulója alkalmából az esti 6 órás ünnepi
mise után rövid megemlékezést tart a Batthyány Egyesület itt a templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak! A megemlékezés programja az előtérben lévő plakáton olvasható.

Az idei ökumenikus imahetet nem tudjuk a megszokott formában megtartani. A járványveszély miatt online lesznek
elérhetőek január 18. és 24. között a különböző felekezetek lelkipásztorainak gondolatai, imádságai. A kb. 5 perces
videókat a plébániánk honlapján található linken tudják megnézni január 18-tól.

A ciszterci rend három alapító apátjáról január 26-án kedden, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg. A szentmise előtt 17.30-tól esti dicséretet imádkozunk itt a templomban.

Az előtérben található könyvek adományokért elvihetők.

SzentImreHázasEst

A következő Házas Estet január 13-án, szerdán, este 20:30-as kezdéssel tartjuk Zoom-on keresztül. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta tart előadást a járvány okozta új élethelyzet párkapcsolatokra gyakorolt hatásairól.
Az előadásra regisztrálni a szip-vas9 levelezőlistán és a Házas Est facebook oldalán (facebook.com/SzentImreHazasEst) meghirdetett elérhetőségen keresztül lehet

 

Vízkereszt

Január 6. szerda, vízkereszt (Urunk megjelenése) parancsolt ünnepe kötelező miselátogatással. Templomunkban reggel 7.30-kor és este 6 órakor lesz szentmise, minden misén vízmegáldást végzünk. A január 5-i, kedd esti 6 órás mise már érvényes az ünnepre, és ezen is végzünk vízmegáldást. Otthonaikba saját, erre alkalmas edényekben tudnak vinni a vízből a kedves testvérek.

Járványügyi intézkedések a Szent Imre-templomban

Kedves Szentimrések!
Jelen helyzetben az alábbiak szerint alakítjuk a templomi életünket. Tisztában vagyok vele, hogy abszolút jó döntés nincs, minden rendelkezés mellé lehet érveket és ellenérveket is felsorakoztatni. Az állami és az egyházi intézkedéseket vettem figyelembe, sokak véleményét kikérve.
  • Erdő Péter bíboros úr további intézkedésig felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna, tehát mindenki, aki jogosan fél a közösségben való megjelenéstől, mentesül a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól.
  • A szentmisékről távolmaradókra érvényesek az Egyházi Törvénykönyv előírásai, melyek szerint igen ajánlatos, hogy a szentmise helyett töltsön kellő időt imádsággal, Szentírás olvasással, elmélkedéssel. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, ajánljuk az online vagy televíziós miseközvetítésekbe való bekapcsolódást.
  • A Szent Imre templomból lehetővé tesszük online szentmise közvetítését. Minden vasárnap a 11 órás szentmisénk élőben nézhető lesz plébániánk YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=M_zoFJYj04I
 • A közvetített miséken lehetőséget adunk a lelki áldozásra, amely az imádság egyik sajátos módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
 • A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a vasárnapi prédikációink felvételeit, melyek szintén plébániánk YouTube csatornáján találhatóak.
 • Azon testvéreinktől, akik eljönnek templomunkba, azt kérjük, hogy a templomban a nem egy háztartásban élők tartsák a szükséges védőtávolságot! Áldozáskor, a sorban állás alatt is figyeljünk a megfelelő távolságtartásra! A járvány terjedése és a szentmiseközvetítés bevezetése miatt azzal számolunk, hogy a templom látogatottsága visszaesik, így egyelőre nem zárunk le minden második padsort. Mindenki talál olyan helyet a templomtérben, ahol biztonságban tudja magát.
 • A főhajóban és a két mellékhajóban az első padsorokkal egyvonalban kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Lehetőség lesz tehát arra, hogy az áldozáshoz való sorban állás alatt mindenki fertőtleníteni tudja a kezét a szentáldozás előtt.
 • A 20 órától érvényes kijárási korlátozás miatt a vasárnapi 21 órás szentmisénket, amíg a korlátozás érvényben van, elhagyjuk.
 • Bíboros úr visszavonásig megadta a felhatalmazást az általános feloldozásra. Az általános feloldozás egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül ad feloldozást az elkövetett bűnökre, a következő feltételekkel: a feloldozásra vágyó erős elhatározást tesz a bűnök elkerülésére, az esetlegesen okozott botrány vagy kár jóvátételére, valamint komoly a szándéka, hogy amint lehetősége van, személyes gyónásban is megvallja súlyos bűneit.  Minden péntek és szombat esti, valamint az összes vasárnapi szentmiséinkben általános feloldozást adunk azon hívek számára, akik ebben részesülni szeretnének. Az általános feloldozás gyakorlatát november 20-tól vezetjük be.
 • Szempontok az online szentmiséhez:
  – Az online szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk. Felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni.
  – Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, gyertyát gyújtani.
  – A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, lecsendesedjünk.
  – Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő részeinél.
  – Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézni a szentmise alatt.
  – A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk bele.
 • Kérjük azon híveinket, akik nem tudnak eljönni szentmiséinkre, perselyadománnyal vagy egyházi hozzájárulással támogassák plébániánkat, a következő számlára való utalással:
  Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197
  A közleménybe, kérjük, írják be: “hozzájárulás”.
Szent Imre, plébániánk védőszentje, könyörögj érettünk!
Jó egészséget kívánva
Szkaliczki Örs
plébános