Jegyesoktatás - Szent Imre plébánia

SzentImreHázasEst

A következő Házas Estet május 19-én, szerdán, este 20:30-as kezdéssel tartjuk Zoom-on keresztül.
Holló András és felesége, Makovecz Virág lesz a vendégünk. A veszteségekről, a “túlélésről” és az újrakezdés nehézségeiről fognak beszélni, ami most, a járvány alatt sajnos sokaknál aktuális.
Előadásuk címe: “És ne szab­já­tok ma­ga­to­kat e vi­lág­hoz, ha­nem vál­toz­za­tok el az el­mé­tek meg­úju­lá­sa ál­tal, hogy meg­ítél­hes­sé­tek, mi Is­ten jó, ked­ves és tö­ké­le­tes aka­ra­ta.” (Róm 12)
Az előadásra regisztrálni a szip-vas9 levelezőlistán és a Házas Est facebook oldalán (facebook.com/SzentImreHazasEst) meghirdetett elérhetőségen keresztül lehet (https://forms.gle/H9Uj6dVzCQYpy2AX9).