Nagyheti szertartások

Nagyheti szertartások

  • Nagycsütörtök 18 óra szentmise, utána virrasztás és Jeremiás siralmai
  • Nagypéntek: 15 óra keresztút, 18 szertartás
  • Nagyszombat: 18 vigília mise és körmenet