Hirdetés évközi 13. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 13. vasárnap, 2022. 06. 26.

Július 1. elsőpéntek. A reggel 7.30-as szentmise után litániát és szentségimádást tartunk. Gyóntatás reggel 7-től a 7.30-as mise kezdetéig, a mise végétől pedig 8.45-ig, illetve délután 17.30 és 18.30 óra között lesz.

Július 2. a hónap első szombatja. Rózsafüzér-imádságot mondunk 17.15 órás kezdettel a templomban szerzetesi és papi hivatásokért.

Jövő vasárnap minden katolikus templomban úgynevezett péterfilléreket gyűjtenek a pápa szándékára. A misék perselyadományát erre a célra továbbítjuk.

Július és augusztus hónapban még több szabad miseszándék van. Miseszándékot lehet a sekrestyében a plébánia irodán és online a szentimre.hu-n is kérni.

Gyóntatás

 gyóntatási rend: jún 26. – júl 3.

vasárnap: Lőrinc atya: 7.30-7.55; 10.30-10.55; 17.30-18.45

hétfő:-

kedd: Lőrinc atya: 17.30 – 17.55

szerda: Lőrinc atya: 17.30 – 17.55

csütörtök: Lőrinc atya: 17.30 – 17.55

elsőpéntek: Lőrinc atya: 7-7.25; 8.15-8.45 és 17.30-17.55; Viktor atya: 17.30 – 18.30

szombat: Lőrinc atya 17.30 – 18.30

vasárnap: Lőrinc atya: 7.30-8.45; 10.30-10.55; 17.30-18.45

 

 

 

 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye /  a 40. esztendő

Művészeti vezető: Haáz Sándor karnagy
2022. június 24., péntek 19.00­
A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
1982. Tanévzáró ünnepség Szentegyházán. Az alkalmi kórus és zenekar előadásában elhangzó néhány ének visszhangja elől nem lehetett kitérni. A Hargita tövében, Székelyudvarhely és Csíkszereda között fekvő település tanulói, valamint Haáz Sándor tanár úr nem is álltak félre: egy olyan, a zeneoktatást is nélkülöző, magyar ajkú szigeten teremtettek messzire érő, éltető, virágzó és egymást megedző közösséget, amely nemcsak az akkori, gonosz idők ellen kínált áfiumot, hanem a hagyomány és a közösségi lét méltóságát is keretbe foglalta. Se szeri, se száma az azóta eltelt négy évtized fellépéseinek, a 140 tagú együttesben felnövekvő emberpalántáknak, a beénekelt helyszíneknek, a feléjük áradó mosolynak.
Haáz Sándor tanár úr a hit, a remény és a szeretet házát alapította meg s építette fel, mely Théba városá­nak 100 kitárt kapujával rokon: az öröm ódái árad­nak ezeken keresztül. A Fili – ahogy a Gyermekfilharmóniát Székelyföldön szólítják – az összetartozás erejével várja a kedves Olvasót annak bizonyosságával, hogy a mu­­zsi­ka a lélek gyógyítója. [cst]
A Bethlen Gábor Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Bérmálkozás fotói 2022.

Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe, hogy tekintsék meg a bérmálkozás ünnepléséről készült fényképeket!

A képek, az alábbi elérhetőségen megtekinthetők:

https://szentimre.hu/portfolio-item/szent-imre-plebania-bermalkozas-2022/