Országos Irgalmasság Konferencia videói

„IRGALMAD AZ EGEKIG ÉR”  zs. 5.

 

ORSZÁGOS IRGALMASSÁG KONFERENCIA

Budai Szent Imre Templom    2023. április 15.

 

Videó  részek a 2023. évi Országos Irgalmassági Konferenciáról

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9yoYX6DRY2unVZu_7wnTdhNRnaS0VsUK

  1. rész Jézusom, irgalom Szociális Testvérek tanúságtétele az irgalmasságról   25’                  https://youtu.be/3aDiyLU3OC8
  2. rész Irgalmasság és igazság(osság)Bogárdi Szabó István református püspök igehirdetése 38’       https://youtu.be/InlwMxNWxaY
  3. rész Élő emlékezet Brenner János vértanúról Brenner József atya  33’   https://youtu.be/m1HFX110KyQ
  4. rész Veresegyházi Boldog Brenner János férfikör tagjai. Tanúságtételek 14’ https://youtu.be/w3xMj9glqV0
  5. rész Püspöki szentmise homíliája Főcelebráns Mohos Gábor püspök   28’    https://youtu.be/QnXmSmuehv4
  6. rész A templom szentjei megszólalnak Csillag Péter és Éva 30’       https://youtu.be/MVHa1k0m9gM
  7.  rész Az irgalmas szamaritánus Szentimreváros hittanosai és a Benyus Unokák Kamaraegyüttese 21’                  https://youtu.be/z3zkF1s4-nc
  8.  rész Szentségimádás Kemenes Gábor atyával Irgalmasság rózsafüzér Fausztina Napló üzeneteivel 52’                  https://youtu.be/Wm7KR43heJk
  9.  rész Istent dicsőítő énekek Budakeszi Családok Gospel Kórusa,  dr. Jakab Ildikó, Havasi Tibor   11’                  https://youtu.be/U5G9h0K67Lc

 

 

Bérmálási fotók 2023. 05. 13.

2023. május 13. Bérmálás fotói elérhetők ezen a linken: Bérmálási fotók

Dr. Entz László nekrológ és gyászjelentés

„Atyám házában sok hely van… Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. …újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”
(Jn 14,2–3)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy plébániánk jeles és megbecsült tagja, Dr. Entz László 2023. május 6-án távozott közülünk.
Entz László felelősségteljes érsebészi hivatása mellett fáradhatatlanul és rendkívül szerteágazó módokon szolgálta a Szent Imre Plébánia közösségét. A kezdetektől fogva tagja volt a plébániai képviselő-testületnek, 2015-től pedig egy cikluson át alelnökként is segítette a munkát.
Foglalkozott a ministránsokkal, szervezett hozzájárulás-gyűjtéseket, de arra is jutott energiája, hogy két egymást követő évben megrendezze a hagyományos templomi betlehemest.
Képviselő-testületi munkáján túl haláláig tagja volt a plébániai Szent Imre Alapítvány kuratóriumának, a szentmiséken pedig áldoztatóként működött közre.
Máltai lovagként, jószolgálati tevékenységet folytatva hosszú ideig tartott ingyenes orvosi tanácsadást a plébániai karitász Villányi úti helyiségében, ahol szaktudásával segített a hozzá fordulókon.
Közvetlensége, mások iránti alázatos szeretete, áldozata egész Plébániánk előtt példaértékű volt. Számíthattunk rá: ha hívtuk, jött; ha lehetőség adódott, ő szolgálatkészen és mosolyogva ott volt. Emberként, orvosként, professzorként, barátként.
Temetése június 2-án, pénteken 14:00-órakor lesz a Farkasréti temetőben. Gyászmisét aznap délután 5 órakor mondunk lelki üdvéért a Szent Imre templomban.

Gyászjelentése: Entz_Laszlo_1951-2023

SZIA 1%

Kérjük, hogy adójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház (technikai szám 0011), illetve
plébániánk Szent Imre Alapítványa javára rendelkezzenek (19655165-1-43)!  Köszönjük szépen!

Tavaszi hangversenyek

Tavaszi hang­ver­se­nyek a Budai Cisz­ter­ci Szent Im­re-temp­lom­ban

2023. április 16., va­sár­nap 15 óra­kor
Királyok és királynők
Magyar, pravoszláv, angolszász, román, ukrán, spanyol és héber liturgikus énekek
Szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: Bubnó Tamás és Lőrinc

2023. április 23., va­sár­nap 15 óra­kor
Monteverdi: Laudate pueri Dominum Ps. 112.
Ave maris stella | Mozart: Laudate Dominum
K. 339. | C-dúr [Koronázási] mise K. 317.
Sonatores Pannoniae Együttes
Budapesti Monteverdi Kórus
és kamarazenekar
Vezényel Kollár Éva és Czifra János

2023. május 7., va­sár­nap 15 óra­kor
Tizennégy húron
Haydn-harmóniák az Esterházy-hagyatékból
Szászvárosi Sándor baryton | Szabó Anna
brácsa | Lachegyi Anna cselló

Sorozatunkban az európai és hazai örökség arányos képviseletére törekedtünk; az első hangverseny e szándék sűrítménye, melynek minden égtáj felől érkező muzsikáját a Boldogasszony tisztelete foglalja keretbe. | A reneszánsz és a klasszikus stílus, a 16. és a 18. század két rendkívüli egyénisége, Monteverdi és Mozart fémjelzi a második délután harmóniáit; előadóik szent­im­re­vá­rosi kapcsolódását külön örömmel jelezzük. | Április 30. Ferenc pápa látogatásának záró napja, ezt követően, május 7-én az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Esterházy-hagyaték igen ritkán megszólaló és megszólaltatható harmóniáit idézi: Joseph Haydn – a vonós hangszerek kezelésében is jártas – „fényes” Miklós hercegnek írott darabjaiból kínál áttekintést, természetesen korhű hangszereken. Sze­re­tet­tel várjuk a ked­ves Ol­va­sót plébániánk ala­­­pí­­tá­­­sá­­­­nak 100. esztendejében annak tudásával s bizonyosságával, hogy a muzsika a lélek gyógyítója.

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Imre Alap, a Má­ria Rádió és a Magyar Katolikus Rádió tá­mogatásával.