Monasztikus sziget

Ardere et lucere

Szent Bernát

A Szent Imre templom a XI. kerület szívében helyezkedik el. Ez egy adomány és lehetőség. Könnyen elérhető tömegközlekedési eszközökkel. Nagy közösségi élettel: társadalmi, szociális és spirituális vonatkozásban. Ebben a lüktető közegben szeretnénk lehetőséget biztosítani a mai kor Istent kereső emberének.

Miért sziget?

A sziget első hallásra inkább elkülönít valahonnan, mint közösségbe von. De a sziget az a hely is ahová azért megyünk, mert szükségünk van egy kis visszavonultságra. Ezt tudja biztosítani a Szent Imre templom és közössége Újbuda lakosságának.

Miért monasztikus?

A cisztercieket a szerzetesrendek felosztásában a monasztikus rendek közé sorolják. A szerzetes radikálisan Istennek szenteli életét. Ennek az elköteleződésnek az átadása miatt szeretnék, ha a környezetünk tudna, ebből a nagy hagyománnyal rendelkező lelkiségi központból táplálkozni, növekedni. Szeretnénk magunkat megmutatni ciszterci szerzetesekként környezetünknek. A mai világ dinamikus életét él. Mi is sok helyen ott vagyunk, véleményt nyilvánítunk, szervezünk. A monasztikus hagyomány ereje abban rejlik, hogy a lüktető világban próbál/tud lecsendesíteni. A csendben tudjuk meghallani az Isten szavát.

Milyen elemektől lesz monasztikus sziget a Szent Imre templom?

A lelki élet területén tudjuk segíteni testvéreinket a mindennapok során.

 • Isten szemlélése

  Minden héten, kedden 08:00-18:00 között szentségimádás a templom Batthyány kápolnájában. Lehetőség van egyedüli elcsendesedésre, vagy alkalmanként vezetett, meditatív elcsendesedésre.

 • Bűnbánat és gyónás

  Szükséges, hogy időről-időre megtisztítsuk lelkiismeretünket, életünk nehézségeinek, bűneinek a letételével. Több időpontban is lehet a templomban gyónni hétköznap, minden hónap első pénteken egész délelőtt, délután 16.00 – 18.00 óra között várjuk a testvéreket a gyóntatószékben. A karácsony és a húsvét előtti napokban – általában az utolsó három napon – bűnbánati napokat tartunk, hogy mindenki, aki igényli, élhessen a bűnbánat szentségével.

 • Liturgikus közösség

  A szentmisék mindannyiunk számára éltető forrás. Ünnepélyesek, mélyek és közösség formálóak. A monasztikus közösségek másik nagy adománya a zsolozsma. Pénteken 17.30-tól az oblátusok zsolozsmáznak együtt, szombaton pedig a szentmisével egybekötve várjuk testvéreinket reggeli imára. Ennek méltó végzésére is nagy gondot fordítunk.

 • Ének és zene

  A szakrális énekek is segíthetik az Istenre hangolódást. Egy-egy ének új gondolatokat, új inspirációt adhat a lelki életben.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a felkínált lehetőségekre!