Árpád-házi Szent Imre herceg díj

A kereszténység évezredes működésének, alakulásának, értékrendjének fenntartója, meghatározó kerete a közösség. Az imádság, a gondoskodás, a szabadidő kulturált eltöltése, hétköznapjaink és ünnepnapjaink eseményei mind e kereten belül kötnek kisebb vagy nagyobb közösségekhez, amelyeknek a templomhoz társuló legnagyobb egysége a szentmise. E közösségi tér építése, alakítása a benne élők feladata, kinek-kinek indíttatása, készsége szerint. Az alapító szándéka, hogy ezen módon is hitet tegyen a közösségépítés – jelen társadalmi környezetben – kiemelkedően fontos ténye mellett, és ezen szerény jelképpel ösztönözze az egyházközség azon tagjait, akik e cél érdekében önzetlenül és hűségesen vállalnak szerepet. Az alapító hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a hűséget meghatározó feltételnek tekinti, mint olyan értéket, amely nem egy szerencsés pillanat adománya, hanem csak hosszú esztendők – legalább egy évtized – elkötelezettségével szerezhető meg. Alapító a díjat tehát minden esztendőben azon személynek szánja, aki a Ciszterci Szent Imre Egyházközség elkötelezett tagja s e közösségben végzett tevékenysége a fentiekkel párhuzamos.

A díj leírása
A díj a herceget ábrázoló – Monostory Viktória ikonfestő művész által készített – rézkarc illő minőségű, foglalatú reprodukciója / a kuratórium által meghatározott pénzösszeg / mindennek rögzítése a Díjazottak könyvébe.

A díjazás
A díj leírását minden év Szent Imre napjához kapcsolódóan jelenteti meg a plébánia az összes rendelkezésére álló fórumon, hogy a hívő közösség is résztvevője lehessen a folyamatnak. Ennek értelmében a hívek írásban jelölhetnek és adományozók lehetnek. Az adományozó nevét a Díjazottak könyve rögzíti és emléklappal viszonozza. A díjat az év végi hálaadás alkalmával, a szentmisén nyújtják át a díjazottnak.

A kuratórium
A kuratóriumot 7 fő alkotja: a mindenkori plébános, a díj alapítója, az egyházközség világi elnöke és a díjazottak. Utóbbiak kimenő rendszerben, tehát a legrégebben díjazott helyébe a friss díjazott lép, ilyen módon szolgálva a kuratórium megújítását. Minden döntéshez 5 azonos igen szavazat szükséges. A kuratórium döntéseit a Díjazottak könyve rögzíti.

2013. Szent István király ünnepén,
az alapító