Bejegyzések tőle Gabo

Augusztus 15. miserend

Augusztus 15. szerda Nagyboldogasszony napja, parancsolt ünnep kötelező mise- látogatással. Templomunkban reggel 7.30-kor, este 18 és 21 órakor lesz szentmise. (A 14-én kedden este 6 órakor kezdődő vigília mise is érvényes az ünnepre)

kórus találkozó

A Szent Imre templom jelenlegi és korábbi kórustagjai egykori karnagyuk, Czifra János, a Salzburgi Dóm zeneigazgatója vezetésével a június 17-e délelőtt 11 órai ünnepélyes Te Deum alkalmával a szertartás állandó részeiben Joseph Haydn Kleine Orgelmesse c. művét, a változó részekben pedig Josquin, Esterházy és Mozart motettáit szólaltatják meg.”

Szent Imre Házas Esték

A Szent Imre Házas Esték következő alkalmát május 9-én szerdán 20.30-tól tartjuk a Szent Imre Gimnáziumban. Vendégünk: Dr. Gloviczki Eszter orvos, ötgyermekes édesanya. Téma: A szerelem biokémiája – házasoknak .

1+1%

Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallásoknál figyeljenek az adó 1+1 %-ának felajánlására! Az elektronikusan beadott bevallás esetében az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról!

boldoggá avatás

Május elsején lesz Brenner János Anasztáz mártírsorsú pap (egykori ciszterci szerzetesnövendék) boldoggá avatása. 1957-ben ölték meg hivatása gyakorlása közben Szentgotthárd közelében. Ajánljuk figyelmükbe az életét bemutató kis füzetet, mely a bejáratnál megvásárolható.

orvosi tanácsadás

A Villányi út 42-ben található Karitasz helyiségében rendszeres ingyenes orvosi tanácsadás indul. Április 5-én csütörtökön délután 5 és 6 óra között dr. Entz László professzor úr vár szeretettel mindenkit.

Szent háromnapi gyóntatási rend

NAGYCSÜTÖRTÖK : Örs atya: 15.00–17.00 Alberik atya: 15.00–17.00 Lőrinc atya: 15.00–17.00 NAGYPÉNTEK : Örs atya: 8.30–11.00 és 15.00–17.00 Alberik atya: 9.30–12.00 és 15.00–17.00 Lőrinc atya: 9.30–12.00 és 15.00–17.00 NAGYSZOMBAT : Örs atya: 8.30–11.00 és 15.00–16.00 Alberik atya: 9.30–12.00 és 16.00–17.00 Lőrinc atya: 9.30–12.00 és 16.00–17.00

lelki tükör

1. Reggeled \ Istennel kezded-e a napot, „egyezteted-e” vele napi terveid, teendõid? Kész vagy-e felajánlani magadat a nap kezdetén, hogy alakítsa úgy a napodat az Isten, ahogy Õ akarja? „Legyen meg a Te akaratod!” 2. Idő \ Mennyire engeded kifolyni az időt a kezedből? TV, számítógép nem rabol- ja-e az idõdet, az életedet? Van-e valami […]

Szent háromnapi szertartások

Nagycsütörtök: 18 óra szentmise, 19.30 virrasztás,  22 óra Jeremiás siralmai Nagypéntek: 15 óra keresztút, 18 óra az Úr szenvedésének ünneplése Nagyszombat: 18 óra húsvéti vigília szentmise, Urunk feltáma- dásának ünneplése Húsvétvasárnap szentmisék: 8.00, 9.00, 11.00, 18.00, 21.00 Húsvéthétfõ szentmisék: 8.00, 11.00, 18.00 Nagypénteken és nagyszombaton 8.00 órakor zsolozsmát (reggeli dicséretet) végzünk a templomban a ciszterci […]