Betegek világnapja

Idén újra lesz lehetőség, hogy a betegségben szenvedők, illetve a 60 év feletti testvéreink súlyosabb betegség nélkül is ünnepélyes keretek között felvegyék a betegek kenetét. A szentség kiszolgáltatására február 10-én a 15 órás szentmisében kerül sor. Megfelelő előkészületre, azaz szentgyónás elvégzésére buzdítjuk a kedves testvéreket.

Részletek: Betegek_Vilagnapja_-_plakat_2024

Rendalapítók ünnepe

A Ciszterci Rend három szent alapító apátjáról, Szent Alberikről, Szent Róbertről és Harding Szent Istvánról január 25-én csütörtökön, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg.  Mindenkit szeretettel várunk és kérjük, hogy
imádkozzanak a ciszterci rendért!

Ünnepi miserend

Dec 23.: 6.30 (utolsó rorate), 18

Dec 24.: advent 4. vasárnapja: 8, 9.15, 11, Karácsony: 15 óra pásztorjáték, 16.15 vigília mise, 24 éjféli mise

Dec 25.: 8, 9.15, 11, 18, 21.

Dec 26.:  11, 18.

Dec 27.:-

Dec 28.: 21(!)

Dec 29.: 7.30, 18.

Dec. 30.: 18.

Dec. 31.: 8, 9.15, 11, 18 (év végi hálaadás)

Jan. 1.: Mária, Isten Anyja (parancsolt ünnep) 11, 18, 21

Jan 5. 7.30 és 18 (Vízkereszt előesti mise)

Jan 6.: Vízkereszt (parancsolt ünnep) 11 és 18

 

Ciszterci programok

Befejező imaóra a Kismarosi ciszterci nővérek vezetésével és hangszeres kíséretével

A zsolozsma Isten népének hivatalos, közösségi imádsága, istendicséret és könyörgés. Bekapcsolódhatunk ezzel Krisztus imájába, aki a zsoltárokat rendszeresen és nagy örömmel imádkozta.

Március 25-én szombaton az esti 6-os szentmise után a Kismarosi Ciszterci Nővérekkel vezetésével és hangszeres kíséretével imádkozzuk a Befejező imaórát. Aki a nővéreket hallgatja azt érezheti, hogy a mennyei liturgiába hallgatott bele. Mindenkit szeretettel várunk!

(Helyszín: A templom,Villányi út 25. )

 

Szent Benedek Regulája mint a lelki élet forrása

Bérczi L. Bernát zirci apát előadása

Március 27-én hétfőn 19 órától 21 óráig a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián Bérczi László Bernát zirci ciszterci apát úr tart előadást a Reguláról, majd személyes tanúságtételek és közös beszélgetés lesz arról, hogy hogyan táplálhatja a Regula az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat és a mindennapi életünket.

Helyszín: A Plébánia, Himfy u. 9.

Előd atya gyémántmiséje

Február 18-án este 6 órakor Brückner Ákos Előd, templomunk korábbi plébánosa mutatja be gyémántmiséjét. A szentmise után a Szent Imre Gimnáziumban lesz lehetőség köszönteni Előd atyát.

 

KAP • Örs • Adventi beszélgetés

December 13-án, kedden este 19 órakor Kovács András Péter és Szkaliczki Örs atya adventi beszélgetést folytat a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. A rendezvényre szeretettel várnak mindenkit a szervezők. A beszélgetést szerény adventi fogadás követi. Az eseményhez való részvételhez regisztrálj az alábbi linken:
https://bit.ly/kap-ors-regisztracio

Ünnepélyes ígérettétel

Július 2-a, Sarlós Boldogasszony örömünnep volt a Ciszterci Oblátusoknak. A kismarosi Ciszterci Nővérek monostorában Brückner Ákos Előd atya és az Új Cikádor konvent jelenlétében két testvérünk, Szlovicsák Zita és Balázs, akik mostanig is plébániánk lelkes és aktív tagjai voltak, ünnepélyes ígéretet tettek. Ezt egy éves próbaidőszak előzte meg, amely alatt elmélyülhettek a ciszterci lelkiségben, és elhatározásuk érlelődhetett.

A Ciszterci Obláció (angolul Cistercian Oblates) egy katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a ciszterci szerzetesrend közösségéhez tartozó olyan világi hívek, akiknek hivatása a monasztikus zsolozsmás élet gyakorlása a világban, illetve a saját ciszterci plébániájukon a feladatok, munkák ellátásában való segítés. Nem összetévesztendők a világi ciszterciekkel (angolul Lay Cistercians), akik szintén a világban, de a ciszterci monostorok szigorú szabályai szerint élnek.

Lépcső Te Deum

Lépcső /  Te Deum / az előcsarnokban

A hetes szám a teljességet jelzi
Nemzet, biztonság / érdekszféramentes világkép?
Ahol az egyik cselekvés végződik, indul a másik
Képes krónika
Nem kell beszélni róla sohasem? / Trianon és nemzettudat
Ábel a rengetegben / 125 éve született Tamási Áron

 

Lépésről lépésre

Lépésről lépésre
az oldalhajókban

Teremtésvédelem / Trianon 100 / Placid és Emil atya / covid / templomfelújítás / migráció / család / Eucharisztikus Kongresszus…
Az elmúlt évtized fontos, néha meghatározó évfordulói, történései. A templom oldalhajóiban látható kis tárlat a Lépcső címoldalainak válogatása, melyek a maguk szerény lehetőségeivel jelenítik meg az idő fentiekben említett metszeteit. Néhány mondattal megerősítve…