Kórus, szolgálat

Egy templomi kórus feladata, hogy a liturgikus zene törekvő gondozója legyen, ezért néha megszólítsa az érdeklődőket, jelezze, hogy a klasszikus zenét művelő énekes közösség is egy a választható lehetőségek között. Hívjuk ezúton is mindazokat, akik szívesen tennének egy próbát, hiszen a próba éppen erre való. Próbáinkat péntekenként 19.30-kor, az alsó hittanteremben tartjuk, szeretettel és nyitott ajtóval várjuk mind a női, mind a férfi hangok tulajdonosait – bátorsággal tegyenek egy kísérletet.
Sem erős zenei előképzettség, sem énekkari gyakorlat nem feltétel; a hirtelen és hibátlan magas C helyett a kisebb lépések általi, igényes szolgálatra hívjuk – az ehhez vezető türelemmel, egymás segítésével.
A hátunk mögött lévő esztendőkről a www.korus-szentimre.hu honlap tájékoztat, személyesen a szentmisék idején a karzaton, illetve a  címen készséggel állunk rendelkezésre.

Plébániánk 100 esztendős történetének – ha nem is a kezdetektől és folyamatosan – de élő tartozéka a klasszikus kórusmuzsika jelenléte. E szolgálat leghosszabb, egybefüggő periódusa több, mint 50 évre tekinthet vissza, mely időszak még nem történelmi léptékű, de diófaként már árnyékot adna. Az énekkar működése is hasonlatos az átörökítés közösségi rendjéhez: sorvezetője az azonos irányba húzó cél, a liturgiát díszítő művek gyűjteménye, a személyes kapcsolatok hálózata, a hagyomány továbbadása a fiatalabb nemzedékeknek. Az új társak belépése fris­sí­ti, moz­dít­ja a meg­lé­vő hal­maz­ál­la­po­tot – len­dü­le­tet ad, két irány­ban ne­me­sít.

Őszi hang­ver­se­nyek a templomban

2023. október 1., va­sár­nap 15 óra­kor
Csáki András Liszt-díjas gitárművész Bach-hangversenye2023. október 8., va­sár­nap 15 óra­kor
Schütz, Merula, Monteverdi, Bach
A Budapesti Fesztiválzenekar barokk együttese
Kalafszky Adriána szoprán | Gavodi Zoltán kontratenor | Mészáros Péter tenor | Cser Péter basszus
Koncertmester: Lesták Bedő Eszter

2023. október 15., va­sár­nap 15 óra­kor
A történelmi Magyarország egyházi zenéje, 18. század
Gregor J. Werner: Missa Solitaria – újkori bemutató
Darázs Renáta szoprán | Nagy Bernadett alt | Csapó József tenor | Najbauer Lóránt basszus |
Draskóczy Eszter | Lang Ildikó | Rácz Erzsébet | Revóczky Ottília hegedű |
Scholz Anna cselló | Tóth-Kiss Péter nagybőgő | Félegyházi Bence harsona | Túri Péter orgona | Vezényel: Csányi Tamás

Őszi sorozatunk nyitó hangversenyén J. S. Bach igen ritkán hallható lantműveiből hallhatunk válogatást; a mester e halk szavú, míves harmóniái először szólalnak meg templomunkban. | A Budapesti Fesztiválzenekar muzsikusai korhű hangszerekkel és szóbeli háttérképpel vezetnek el a reneszánsz és a barokk zene legnagyobb egyéniségeihez. | Gregor J. Werner az Esterházy-birodalom és a klasszikus stílus kiemelkedő mestere, akinek hagyatéka lassan, de bizonyosan visszatér a zene 18. századi arcképcsarnokába. Közel négy évtizedes kismartoni működése okán kicsit a miénk is – Missa Solitaria c. kompozíciója újkori bemutató, melyet e stílus avatott képviselői szólaltatnak meg. | Sze­re­tet­tel vár­juk a ked­ves Ol­va­sót!

A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat kérjük és köszönettel fogadjuk. A NEA, az NKA, a BFZ, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Hangverseny a kárpátaljai magyar oktatásért

2023. szeptember 17-én, 22.00 órakor
Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai magyar oktatás támogatására
Az Ars Sacra hét keretében:
Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész és vendége Boros Mihály Junior Prima díjas zongoraművész hangversenye
A belépés ingyenes és akadálymentes. Előtte 21.00 órakor szentmise. Kérjük és köszönjük adományaikat. A Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Tavaszi hangversenyek

Tavaszi hang­ver­se­nyek a Budai Cisz­ter­ci Szent Im­re-temp­lom­ban

2023. április 16., va­sár­nap 15 óra­kor
Királyok és királynők
Magyar, pravoszláv, angolszász, román, ukrán, spanyol és héber liturgikus énekek
Szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: Bubnó Tamás és Lőrinc

2023. április 23., va­sár­nap 15 óra­kor
Monteverdi: Laudate pueri Dominum Ps. 112.
Ave maris stella | Mozart: Laudate Dominum
K. 339. | C-dúr [Koronázási] mise K. 317.
Sonatores Pannoniae Együttes
Budapesti Monteverdi Kórus
és kamarazenekar
Vezényel Kollár Éva és Czifra János

2023. május 7., va­sár­nap 15 óra­kor
Tizennégy húron
Haydn-harmóniák az Esterházy-hagyatékból
Szászvárosi Sándor baryton | Szabó Anna
brácsa | Lachegyi Anna cselló

Sorozatunkban az európai és hazai örökség arányos képviseletére törekedtünk; az első hangverseny e szándék sűrítménye, melynek minden égtáj felől érkező muzsikáját a Boldogasszony tisztelete foglalja keretbe. | A reneszánsz és a klasszikus stílus, a 16. és a 18. század két rendkívüli egyénisége, Monteverdi és Mozart fémjelzi a második délután harmóniáit; előadóik szent­im­re­vá­rosi kapcsolódását külön örömmel jelezzük. | Április 30. Ferenc pápa látogatásának záró napja, ezt követően, május 7-én az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Esterházy-hagyaték igen ritkán megszólaló és megszólaltatható harmóniáit idézi: Joseph Haydn – a vonós hangszerek kezelésében is jártas – „fényes” Miklós hercegnek írott darabjaiból kínál áttekintést, természetesen korhű hangszereken. Sze­re­tet­tel várjuk a ked­ves Ol­va­sót plébániánk ala­­­pí­­tá­­­sá­­­­nak 100. esztendejében annak tudásával s bizonyosságával, hogy a muzsika a lélek gyógyítója.

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Imre Alap, a Má­ria Rádió és a Magyar Katolikus Rádió tá­mogatásával.

Haydn Krisztus hét szava a keresztfán

Április 2. virágvasárnap 19.00 órakor
Anima MusicÆ Kamarazenekar (művészeti vezető: G. Horváth László)
és P. Kozma Imre OH a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmas rendi szerzetes gondolataival

A mű 1787-ben, a spanyolországi Cadiz barlangtemplomában hangzott fel először: az emlékezést vezető lelki­pásztor felolvasta a Szentírás mon­datait, néhány gon­do­lat­tal értelmezte, meg­­sze­mé­lyesítette azokat, majd a te­ret betöltötte a muzsika. E sa­já­tos lelkigya­kor­lat­ra hívjuk és várjuk szeretettel a kedves Olvasót a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia alapításának 100. esztendejében.

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. 18.00 órakor szentmise. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Má­ria Rádió és a Magyar Katolikus Rádió tá­mogatásával.

Esterházy / Haydn

Esterházy / Haydn

Dec. 25-én, a 11 órai és vízkereszt ünnepén a 18 órai szentmisén
J. Haydn: F-dúr mise
Csereklyei Andrea, Darázs Renáta, kórus és korhű hangszeres együttes előadásában
Esterházy Pál Antal herceg 1734-től kezdődő kormányzása meghatározó erejű a Gregor Werner-utód, Joseph Haydn szerződtetésével; e két mester 7 évtizedet átívelő tevékenysége az akkori kultúra iránytűje; nem csak a Kismarton-Eszterháza útvonalon. Amikor „fényes” Miklós 1762-ben átveszi az örökséget, a festmények, ékszerek, szobrok, bútorok, könyvek gyűjteménye mellett a nagyjából 150 kéziratot rögzítő zenei katalógus oldalait is szignálhatja. Közel 3 évtizedes kormányzásának legfőbb építménye a „Magyar Verszália”, vagyis az Eszterházán felépített kastély, melynek operaszínpadán Haydn közel 1300 előadást rendezett. E lenyűgöző szám mellé sorakozó szimfonikus, kamarazenei, valamint a liturgikus szolgálat miséinek, kantátáinak, alkalmi műveinek száma erős főhajtásra méltó. 1809 tavaszán, Haydn mester halálakor, végakarata szerint teljes életműve a hercegség tulajdona lett, hozzávetőlegesen 100 autográf (saját kezű kézirat), 200, más szerző által jegyzett másolat és 70 nyomtatott kotta. Ezenkívül az archívum tartalmazta a már említett Werner-hagyatékot, Michael Haydn életművét, valamint a történelmi Magyarországhoz szintén szorosan kapcsolódó Carl Ditters von Dittersdorf, Johann Georg Albrechtsberger és mások műveit..

Lélekhang együttes hangversenye

Szent Pál gospelkórus

Augusztus 28. vasárnap, 19 órakor
A St. Paul Gospel Ensemble [Michigan, USA] hangversenye
Vezényel: Jean Wilson
Várjuk szeretettel!
18.00 órakor szentmise. A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes.

G. F. Händel: János-passió

2022. március 27., va­sár­nap 15 óra­kor
G. F. Händel*: János-passió

A passió története, Jézus Krisztus keresztútjának megjelenítése a középkori Európa közös öröksége. Kezdetben prózai szereplők előadásában, majd az oratórium mestereinek nemzedéke által érte el tökéletes foglalatát. Elsősorban német nyelvterületen – Schütz, Händel, Telemann és Bach művészetében. Händel* János passiója 1704 februárjában, Hamburgban hangzott fel első ízben. A fiatal komponista neve mellett található jelzés feloldását a zenetörténet azóta sem tudta megnyugtatóan tisztázni: a mű kéziratos forrása (Deutsche Staatsbibliothek) a korabeli kottaíró tollát őrzi – a szerző eredeti partitúrája elveszett. Az utókor muzsikusai helyes döntést hoznak, amikor a valószínűség ellenére, avagy éppen azért életre keltik az evangélista üzenetét. [cst]

Octovoice Énekegyüttes / Művészeti vezető: Geiger György
Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken / Vezényel: Németh Pál Liszt-díjas

A belépés ingyenes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A NEA, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Benyus nagycsalád újévi hangversenye

Január 16-án, vasárnap 19 órakor
“Új esztendőben, új szívekkel”
a Benyus nagycsalád újévi hangversenye
A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes
Várjuk szeretettel!