Hirdetés Évközi 16. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 16. vasárnap, 2021. 07. 18.

Az áldoztatórácsra kihelyezett perselyekben a plébániai karitászcsoport javára gyűjtünk adományokat.

A Katolikus Egyetemi Lelkészség keresztény gólyatábort szervez azoknak, akik idén kezdik el felsőfokú tanulmányaikat.  Az idei tábor augusztus 6-10. között kerül megrendezésre Bodajkon. Jelentkezési mód és további információ az előtérben található plakáton, illetve plébániánk facebook oldalán olvasható.

Minden pénteken reggel 8-tól este 6-ig szentségimádást tartunk az előtérből nyíló Batthyány-kápolnában. Ehhez keresünk alkalmi és rendszeres önkénteseket, akik szívesen vállalnak egy-egy óra szentségőrzési szolgálatot. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

A szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is augusztus 29-ig lehet jelentkezni. A szervezés megkönnyítése érdekében kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. A pontos program és a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető a kongresszus honlapján, az iec2020.hu oldalon.

gyóntatás

 gyóntatási rend: 

Huszár Lőrinc atya:

Július 19. hétfő: nincs

Július 20. kedd: 17.30-17.55

Július 21. szerda: 17.30-17.55

Július 22. csütörtök: 17.30-17.55

Július 23. péntek: 7.00-7.25; 17.30-18.30

Július 24. szombat: 17.30-18.45

Július 25. vasárnap: 7.30-8.45, 10.30-12.00, 17.30-17.55

Kunay Viktor atya:

péntek 17.30-18.30

 

NEK regisztráció

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó rendelkezése bíboros úrnak, hogy a nyitónapon, szept. 5-én vasárnap délután nem lesznek szentmisék a Főegyházmegye területén található templomokban. A zárónapon, szept. 12-én vasárnap pedig délelőtt nem tartanak szentmiséket a Főegyházmegye templomaiban. Azok számára, akik ezeken a napokon nem tudnak részt venni szentmiséken a templomokban, és sem a szept. 5-ei 16 órakor kezdődő Hősök terei nyitómiséhez, sem a szept. 12-ei szintén Hősök terei 11.30-kor kezdődő Ferenc pápa által bemutatott zárómiséhez nem tudnak csatlakozni, bíboros úr felmentést ad a misén való részvétel kötelezettsége alól.
A  Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is augusztus 29-ig lehet jelentkezni. A szervezés megkönnyítése érdekében kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, a helyek kiosztásánál
is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak.
Plébániánk a következő három eseményre regisztrált a szeptember 5. és 12. között megrendezésre kerülő NEK programjai közül:
 • Szombati szentmise a parlament előtt és az ehhez kapcsolódó körmenet a Hősök teréig
 • A NEK záró szentmiséje a Hősök terén Ferenc pápával

A plébániai csoportba való regisztráláshoz szükséges kód:

 •  IEC-6JLY
Az eseményre kérjük aki csak teheti online jelentkezzen! (papír alapú jelentkezés a templomban elérhető)
Részletes tájékoztató:.
1. Nyissa meg a NEK honlapját: www.iec2020.hu
2. Nyissa meg a felső mezőben jobbra látható regisztrációs ablakot
3. Kattintson az egyéni regisztráció szimbólumra, majd a zöld színű
regisztrálok mezőre
4. Ismét válassza a zöld alapú egyéni regisztráció szimbólumot
5. A megjelenő piros mezőt töltse ki – a jelszó megadásánál vegye
figyelembe az ott felugró utasítást, és választott jelszavát őrizze meg.
Lépjen tovább a következő gombra kattintva
6.  Töltse ki a mezőt, majd lépjen a következő gombra kattintva
7.  Kattintson a két négyzetbe, majd a profil oldal létrehozása gombra
8. Ellenőrizze e-mail postafiókja címének helyességét, majd nyomja meg
az OK gombot9. Néhány perc múlva postafiókjába levél érkezik, kattintson az ebben
küldött, kék színű linkre10. Újabb ablak nyílik, melyben nyomja meg az OK, majd a következő gombot
11. Töltse ki az ablakot (a személyes adatok alatti részt), majd
kattintson a következő gombra
12. Töltse ki ezt is, majd mentse az adatokat és nyugtázza az OK gombbal
13. Kattintson a következő, majd az új csoport hozzáadása gombra, majd
üsse be a következő azonosító kódot, mellyel a Szent Imre Plébánia
csoportjához csatlakozik: IEC-6JLY. Kattintson a fehér négyzetre, majd a
csatlakozás gombra, és nyomja meg a OK gombot
14. Kattintson a következő gombra; itt láthatja a 3+1 eseményt, amelyre
a regisztrációval biztosította részvételét (a Forráspont ifjúsági est
csak 15–30 év között lévők számára fenntartott program)
15. Kattintson a jegyvásárlás gombra, itt a 3+1 eseményre ingyenes
jegyet válthat, a neve mellett lévő kockákra való kattintással
(természetesen a belépti díjas rendezvényekre is kattinthat, ekkor
megjelenik az ehhez rendelt összeg is). Ha elkészült, kattintson a
következő gombra
16. Töltse ki értelemszerűen vagy hagyja üresen, majd mentse az
adatokat, OK, és kattintson a következő gombra
17. Kattintson a megrendelés elküldése gombra, az itteni tájékoztatás
elolvasása után ismét OK. Ezzel a regisztráció és a plébániai csoporthoz
való csatlakozás megtörtént.
18. Ha bármikor belép a saját email címével és jelszavával, a programok menü pontban a kiválasztott eseményekre – melyeken részt kíván venni – rákattintva kiválaszthatja, hogy egyénileg vagy a plébániával közösen szeretne ott lenni.

Játékos vetélkedő elsőáldozóknak

Június 7-én az elsőáldozásra készülő gyerekek és családjaiknak számára játékos vetélkedőt tartottak a katekéták. Mintegy 40 család vett részt a vidám programon.

Plébánosi levél

Kedves Szentimrések!
A pénteken megjelent Főegyházmegyei körlevélben Erdő Péter bíboros úr alábbi rendelkezései találhatóak:

● Május 10-től megszűnt a vasárnapi szentmisék alóli felmentés. Természetesen, aki beteg vagy magát, esetleg környezetét különösen veszélyeztetettnek érzi, nem köteles a szentmisén való személyes részvételre.

● Május 10-től tarthatók személyes jelenléttel járó plébániai hittanórák vagy más foglalkozások.

● Az egyéni bűnvallomás nélküli általános feloldozásra adott engedély május 18-ával megszűnik.

A rendelkezésekhez kapcsolódóan, templomunkban május 21-ével (pénteken) kezdjük újra a gyóntatószékekben történő gyóntatást.

Mivel a vasárnapi szentmiséken való részvételi kötelezettség alóli felmentés megszűnt, templomunkból jövő héten hétköznap már nem közvetítünk online szentmisét. Pünkösd vasárnapján még a 11 órás szentmise megnézhető lesz a YouTube-csatornánkon, de ezt követően a vasárnapi szentmise-közvetítések is megszűnnek.

A vasárnapi prédikációk továbbra is elérhetőek lesznek plébániánk YouTube-csatornáján.
A főegyházmegyei körlevél tartalmazza még, hogy Ferenc pápa tartja a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét szeptember 12-én 11 óra 30 perckor a Hősök terén. A szentmise szabadon látogatható , de a regisztrált hívek számára az oltárhoz közelebb tudnak helyet biztosítani. Plébániánk szervez majd csoportot a pápai szentmisére, a jelentkezőket ide regisztráljuk.
Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve június 5-én, Úrnapja főünnepének előestéjén, 17 és 18 óra között szentségimádást szervez a kongresszusi titkárság szerte a Kárpát-medencében. Templomunkban is megtartjuk ezt a szentségimádási órát. Szintén június 5-én a 18 órás szentmisét követően rózsafüzért imádkozunk templomunkban szerzetesi és papi hivatásokért.
Szép hétvégét kívánva
Szkaliczki Csaba Örs O.Cist.
plébános

SzentImreHázasEst

A következő Házas Estet május 19-én, szerdán, este 20:30-as kezdéssel tartjuk Zoom-on keresztül.
Holló András és felesége, Makovecz Virág lesz a vendégünk. A veszteségekről, a “túlélésről” és az újrakezdés nehézségeiről fognak beszélni, ami most, a járvány alatt sajnos sokaknál aktuális.
Előadásuk címe: “És ne szab­já­tok ma­ga­to­kat e vi­lág­hoz, ha­nem vál­toz­za­tok el az el­mé­tek meg­úju­lá­sa ál­tal, hogy meg­ítél­hes­sé­tek, mi Is­ten jó, ked­ves és tö­ké­le­tes aka­ra­ta.” (Róm 12)
Az előadásra regisztrálni a szip-vas9 levelezőlistán és a Házas Est facebook oldalán (facebook.com/SzentImreHazasEst) meghirdetett elérhetőségen keresztül lehet (https://forms.gle/H9Uj6dVzCQYpy2AX9).

 

Ápr 24. első nyilvános szentmise

Templomunkban az első a nép részvétele mellett bemutatott szentmise április 24-én 18 órakor lesz!

Nagyheti és húsvéti program

Március 29. nagyhétfő
 • templom nyitva: 16 – 17.30 között
 • Online szentmise 18 h: Lőrinc atya
Március 30. nagykedd
 • templom nyitva: 16 – 17 között
 • 17.15-től Lőrinc atya rózsafüzért imádkozik a czestohowai kegykép másolata előtt (online közvetítjük)
 • Online szentmise 18 h: Lőrinc atya
Március 31. nagyszerda
 • templom nyitva: 16 – 17.30 között
 • Online szentmise 18 h: Lőrinc atya (a prédikációban megemlékezés boldog Apor Vilmosról)
Április 1. nagycsütörtök
 • templom nyitva: 16 – 17.30 között
 • Online szentmise az utolsó vacsora emlékéra 18 h: Örs atya és Lőrinc atya
Április 2. nagypéntek
 • templom nyitva: 9 – 11 között és 14 – 16 között
 • keresztút 16.30: Kató Csaba diakónus úr vezeti (online közvetítjük)
 • Szertartás Urunk kínszenvedésének emlékére 18 h: Örs atya és Lőrinc atya (online közvetítjük)
Április 3. nagyszombat
 • templom nyitva: 9 – 11 között és 14 – 16 között
 • húsvét vigília 18 h: Örs atya és Lőrinc atya (online közvetítjük)
Április 4. húsvétvasárnap
 • ​templom nyitva: 9 – 11 között és 17 – 18.30 között
 • Online szentmise 8 h: Lőrinc atya
Április 5. húsvéthétfő
 • templom nyitva: 9 – 11 között és 16 – 17.30 között
 • Online szentmise: 8 h: Örs atya

Nagyböjti tartósélelmiszer- gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti tartósélelmiszer- gyűjtést hirdet. Arra buzdítják a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára, és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre. Templomunkban ez a hely: a szószék alatti terület. Adományaikat a vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig hozhatják el. Szokásos módon a Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományaikat.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívják a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt!

hamvazószerda

Február 17. hamvazószerda a nagyböjt kezdete. Templomunkban reggel 7.30-kor és este 18 órakor lesz szentmise.

Az esti 6 órás szentmise előtt fél 6-kor esti dicséretet imádkozunk a templomban. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be a zsolozsmázásba, kb. 20 perces lesz az imádság.

Ezen a napon szigorú böjt van, tilos a hús fogyasztása, s a három étkezésből csak egyszer lehet jóllakni. Ennek megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező.

Aki szerdán nem tud szentmisén részt venni, a rákövetkező vasárnap a szentmisék végén részesülhet a hamvazás
szertartásában.

Nagyböjtben minden pénteken a 18 órás szentmisét követően keresztutat járunk a templomban, az első alkalom február 19-én lesz.