Hirdetés évközi 27. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 27. vasárnap, 2022. 10. 02.

Októberben minden keddtől szombatig az esti 6 órás misék után a rózsafüzért imádkozzuk a Szűzanya tiszteletére.

A következő SzentImreHázasEstet október 5-én, szerdán este 20.30-kor tartjuk a Szent Imre Gimnáziumban. Vendégünk Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója lesz. Előadásának címe: Párkapcsolatból szövetség.

Október 7. elsőpéntek. A reggel 7.30-as szentmise után litániát és szentségimádást tartunk. Gyóntatás a 7.30-as mise előtt és után lesz, illetve délután 17.30 és 18.30 óra között lesz.

Jövő vasárnap este 7 órakor kezdődik, és október 23-án Mozart Requiem c. művével záródik októberi hangversenysorozatunk, melynek részleteit a kijáratoknál található meghívólap tartalmazza.

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nemcsak az ország, de a magyar katolikusok életében is nagyon fontos esemény. Ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását.

A Szentimrevárosi Egyesület a plébániához szorosan kapcsolódó civil szervezet immár 30 éve. Az új munkaév kezdetén szeretettel hívja a kedves testvéreket programjaira. A rendszeres lehetőségekről az Egyesület őszi programfüzetéből tájékozódhatnak, amely szintén elvihető a kijáratoktól.

Köszönjük azok munkáját, akik részt vettek a templom nagytakarításában!

Jövő hétvégén minden szentmise után egyházi hozzájárulás fizetésére lesz lehetőség a templom előterében.

A szentmise végén a kijáratoknál a plébániai 433-as Szent Bernát Cserkészcsapat gyűjt adományokat a csapat céljaira.

Gyóntatás

 szeptember 25.-október 2.

Szeptember 25. vasárnap: Lőrinc atya: 7.30-8.30; 10.30-11.30; 17.30-18.30

 Szeptember 26. hétfő: –

 Szeptember 27. kedd: Lőrinc atya: 17.30-17.55

 Szeptember 28. szerda: Lőrinc atya: 17.30-17.55

 Szeptember 29. csütörtök: Lőrinc atya: 17.30-17.55

 Szeptember 30. péntek: Lőrinc atya: 7.00-7.25; 17.30-18.30; Viktor atya: 17.30-18.30

 Október 1. szombat: Lőrinc atya: 17.45-18.30

Október 2. vasárnap: Lőrinc atya: 7.30-8.30; 10.30-11.30; 17.30-17.55

 

 

 

Lépcső / Veni Sancte / a templomban

Beteljesítve minden korábbit / A Miatyánk-kapcsolat / Egy összegyűrt
füzet margójára: új tantárgyak, új tanárok, iskolaváltás? / Szent Imre
tábor | 2022 | Felsőtárkány-körkép / „Négy szócskát üzenek” / Magyarnak
lenni / Felsősök Esztergomban / „Minden nemzetnek fő kincse a nyelve” /
Illusztrációk: Szabó Marianne Munkácsy-díjas textilművész munkáiból.

Plébániai bográcsos főzőnap

Szeptember 18-án, vasárnap délelőtt újból megrendezzük a plébániai bográcsos főzőnapot. Családi, baráti, közösségi, és ad hoc csapatokat várunk reggel 8 órától a templom és a gimnázium közötti területre főzni, mindenki mást pedig kóstolni, beszélgetni.

10–től 12-ig a gyermekek számára játékokkal készülünk. A kóstolójegyekből származó bevételt jótékony célra fogjuk felhasználni.

Bográcsot, tűzfészket és gázpalackot, valamint kóstolótányérokat, evőeszközöket és szalvétát biztosítunk. A főzéshez szükséges alapanyagokról kérjük, hogy mindenki maga gondoskodjon.

A jelentkezéseket az címen várjuk szeptember 9-ig.

 

A Zöld Kör megemlékezése Alberik Atyáról!

Alberik Atya már a 2015. évi Laudato Si’ enciklika megjelenése előtt is fontosnak tartotta és hirdette, hogy a keresztényeknek komolyan kell venniük a teremtett világ védelmét. Olyan elveket  és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a rábízott közösségek tagjai számára, amik az enciklikában is visszaköszönnek. Ahogy előadásaiban hangsúlyozta: a Teremtő azért bízta az emberre a Földet, hogy azt gondozza, művelje, a környezet tisztaságát védelmezze. Ezért napi lelkiismeret-vizsgálatunkban fel kell tennünk önmagunknak azt a kérdést is: milyen tisztelettel voltam én Isten teremtményei iránt?

Vallotta, hogy Isten iránti tiszteletünk elsősorban a teremtményeken keresztül, a velük való kapcsolatainkban fejeződik ki. Az éghajlatváltozás konkrét kérdéseit vallásos kontextusba helyezte, és a látható problémákból a keresztény emberre háruló feladatokkal foglalkozott. A vízfogyasztás/általános vízhasználat csökkentésében innovatív példát mutatott egyéni kezdeményezéseivel. Katolikus keresztényként a legsürgetőbb feladatnak a szemléletváltást tartotta: a versengő embertípus helyett az etikus, együttműködő embertípus kialakítására, a keresztény erkölcsi nevelés, önnevelés fontosságára hívta fel a figyelmünket.

A megújult Zöld Kör valamennyi jelenlegi és korábbi tagja nevében is búcsúzik Tőle

Balázs Orsi, Nemes Gábor, Soós Rita, Zlinszky János, Szabó Eszter

Nyári tábor 2022 Felsőtárkány

Hat év után tartottunk ismét plébániai nagytábort minden szentimrés korosztály számára. Nagy örömmel mentünk Felsőtárkányba, hogy végre korosztályokon belül és korosztályokat átívelve találkozzunk egymással – és persze Jézussal, akinek a nyomába szegődtünk… avagy bárkájának farvizén haladtunk, hiszen a tábor mottója ez volt: Jézussal együtt a bárkában.

Az első nap a meghívásé volt; arra néztünk rá, mi mindent hagytunk el, mit hagytunk ott, hogy kövessük Jézust.

A második nap a vihar lecsendesítése kapcsán tettük fel a kérdést magunknak is: Ki ő? Ki ő az én életemben? Ki ő az én számomra?

A harmadik nap a csodálatos halfogás mentén elsősorban a plébániánkra, a közösségünkre és a missziós feladatainkra irányította a figyelmet.

A záró nap pedig a vízrelépés ideje volt: küldetésünk van, de vajon mi kell ahhoz, hogy kilépjünk a bárkából?

A tábor programját tudatosan és szándékosan úgy alakítottuk, hogy sok lehetőségünk legyen generációk közötti találkozásokra, ugyanakkor az időbeosztás lehetővé tette, hogy az egyes programok között bőven találjunk időt spontán beszélgetésekre is.

Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy a közös programok szervezésében és vezetésében minden korosztály megtalálta a feladatát, így rácsodálkozhattunk egymás kreativitására és szolgálatkészségére is.

A legkisebbeket leginkább a medencében lehetett megtalálni, a nagyobbak pedig belevethették magukat a Nem adom fel csapatának érzékenyítő akadályversenyébe, bort kóstolhattak, társasjátékozhattak; együtt kirándultunk és vettünk részt zsolozsmán, szentmiséken; hallgattunk gondolatébresztő tanúságtételeket; a záró estén pedig saját magunkból létrehoztuk a céltudatos, remekül úszó, korosztályos bárkákat. Aznap este célba értünk – de azt is mindannyian érezzük, hogy a járvány okozta lezárások után a plébánia bárkájának nagy szüksége van arra, hogy megerősítsük és jó széllel, közös irányba fordítsuk.

Elsőáldozók nyári tábora Körmenden

Második alkalommal került megrendezésre az elsőáldozók számára szervezett nyári tábor Körmenden, amelyen 43 gyermek vett részt. A helyszínre jó hangulatú közös vonatozás után érkeztünk, és örömmel vettük birtokba a tavalyi évben megismert és megszeretett plébániai közösségi teret. A Jóistennek hála, jócskán voltak új résztvevők, akiknek örömmel mutatták be tavaly már táborozó társaik a szép vasi kisvárost és a programok helyszínét. Idén is Erika és Ildi néni, szociális testvérek voltak segítségünkre a tábor során, illetve nagy örömmel fogadtak minket a helyi hívek is.
Idén a BŰNBOCSÁNAT, ISTEN MEGBOCSÁTÓ SZERETETÉNEK témája állt a négy napos lelki program középpontjában. Angelico atya rajzos katekézise indította a tábor első napját, a bűnbocsánat és a megváltás összetartozásáról tanított bennünket. A programban szerepelt játékos vetélkedő, foci, csapatjátékok, esténként vidám éneklés a tábortűz körül. Elzarándokoltunk a jáki templomhoz, ahol szentmisén szolgálhattunk, majd egy részletes templomismertető után játékos vetélkedő keretében próbálhattuk ki, hogy mit jegyeztünk meg az elmondottakból. Lovaskocsizás, közös ebéd, vizes- vetélkedő gazdagították a programot a nagy hőségben, eljutottunk strandra is. A helyi plébános atya Szent Erzsébet történetét bábozta el nekünk úgy, hogy mi magunk voltunk a bábok. A záró estén Ki mit tud? -ot tartottunk. Bízunk benne, hogy közösen töltött emlékezetes pár napban kapott lelki táplálék gyökeret ver és sokáig kitart a gyerekekben, jövőre pedig újra találkozunk a következő táborunkban.

Képek:

https://drive.google.com/drive/folders/1AWHeaw_-rynuCOW05Btlzecxv7d-uUh-?fbclid=IwAR1SgIbV28ATAi8am36whFnOgtAsw26Xpzh70nuCbM5ZzUgJqIuwdAfbVeQ

Lépcső Te Deum

Lépcső /  Te Deum / az előcsarnokban

A hetes szám a teljességet jelzi
Nemzet, biztonság / érdekszféramentes világkép?
Ahol az egyik cselekvés végződik, indul a másik
Képes krónika
Nem kell beszélni róla sohasem? / Trianon és nemzettudat
Ábel a rengetegben / 125 éve született Tamási Áron

 

SzentImreHázasEst Zoom link

Ezen a Zoom linken keresztül lehet bekapcsolódni ma este:
A következő Házas Estet május 25-én, szerda este 20:30-kor tartjuk ONLINE formában, Zoomon keresztül.
Vendégünk L. Stipkovits Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója lesz, aki külföldi szakmai útja miatt online formában tudta elfogadni meghívásunkat.
Előadásának címe: Közelebb egymáshoz! – Generációk kapcsolata a szülőtípusok tükrében.
 
Noha kamaszkorunkban gyakran szentül megfogadjuk, hogy egy csomó dolgot másként (jobban) csinálunk majd, mint a szüleink, felnőve sokszor mosolygunk – vagy épp bosszankodunk –, hogy bizonyos szituációkban pont úgy reagálunk, sőt sokszor ugyanazokat a szófordulatokat használjuk, mint ők, hisz a tőlük kapott mintákat másoljuk, tudattalanul szüleinknek azon hibás viselkedésformáit is ismételjük, ami belénk égett. A nagyszülő-szülő-gyerek kapcsolatokban a nyílt összeütközések mellett jelen vannak a rejtett konfliktusok is, amikről a családtagok nem beszélnek,  ezek láthatatlanul telepszenek a családra, a feszültség pedig a család nyílt vagy rejtett kommunikációs mezejében újra és újra felbukkan, és a gyerekeknek is átadásra kerül. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az egyes szülőtípusok tudattalan megjelenését és következményeit a három generáció életében, és segítse, hogy szülők, nagyszülők jobban értsék önmagukat és egymást, s tisztább érzésekkel biztosítsák a legfiatalabb családtagok egészséges lelki fejlődését.

Tavaszi hangversenyek

2022. május 8., va­sár­nap 15 óra­kor
Ékes virágszál | Mária alakja a görög és római katolikus zenében
Szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: Bubnó Tamás

2022. május 15., va­sár­nap 15 óra­kor
A kakukk és a fülemile | Jézus és a Lélek
Händel és Bach
Ducza Nóra | Jekl László [ének]
Gesztesi-Tóth László | Várallyay Ágnes [orgona]
Savaria Barokk Zenekar
Vezényel: Németh Pál

2022. május 22., va­sár­nap 15 óra­kor
Lélek a muzsikában | Bach és Liszt
Hegedűs Endre és Katalin zongorahangversenye

2022. május 29., va­sár­nap 15 óra­kor
Zene | szó
Kelemen Barnabás | Kokas Katalin hegedű­művész és gyermekeik családi
hangversenye

A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
Az EMMI, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar
Katolikus Rádió támogatásával.

Sorozatunk első hangversenyének előadói a görögkatolikus és ortodox
kórushagyomány elhivatott képviselői. Amikor jelen időben ezen örökség
forrásvidékén háború pusztít, az égi Édesanya alakját felidézni és
Nagyboldogasszony közbenjárását kérni különösen szívbéli üzenet. A Nap
útját nyugat felé követve Händel, Bach, Liszt és Bartók megkerülhetetlen
harmóniáit hallhatjuk, melyeket a Kelemen család közös műsora végül a
versek ritmusával egészít ki. Hálával a résztvevők támogatásáért,
készségéért, a zenekultúra  magas színvonalú képviseletéért, várjuk
sze­re­tet­tel a ked­ves Ol­va­sót templomunk megújult terébe. Annak
tudásával s bizonyosságával, hogy a muzsika a lélek gyógyítója.