Lépcső / Veni Sancte / a templomban

Beteljesítve minden korábbit / A Miatyánk-kapcsolat / Egy összegyűrt
füzet margójára: új tantárgyak, új tanárok, iskolaváltás? / Szent Imre
tábor | 2022 | Felsőtárkány-körkép / „Négy szócskát üzenek” / Magyarnak
lenni / Felsősök Esztergomban / „Minden nemzetnek fő kincse a nyelve” /
Illusztrációk: Szabó Marianne Munkácsy-díjas textilművész munkáiból.

A Zöld Kör megemlékezése Alberik Atyáról!

Alberik Atya már a 2015. évi Laudato Si’ enciklika megjelenése előtt is fontosnak tartotta és hirdette, hogy a keresztényeknek komolyan kell venniük a teremtett világ védelmét. Olyan elveket  és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a rábízott közösségek tagjai számára, amik az enciklikában is visszaköszönnek. Ahogy előadásaiban hangsúlyozta: a Teremtő azért bízta az emberre a Földet, hogy azt gondozza, művelje, a környezet tisztaságát védelmezze. Ezért napi lelkiismeret-vizsgálatunkban fel kell tennünk önmagunknak azt a kérdést is: milyen tisztelettel voltam én Isten teremtményei iránt?

Vallotta, hogy Isten iránti tiszteletünk elsősorban a teremtményeken keresztül, a velük való kapcsolatainkban fejeződik ki. Az éghajlatváltozás konkrét kérdéseit vallásos kontextusba helyezte, és a látható problémákból a keresztény emberre háruló feladatokkal foglalkozott. A vízfogyasztás/általános vízhasználat csökkentésében innovatív példát mutatott egyéni kezdeményezéseivel. Katolikus keresztényként a legsürgetőbb feladatnak a szemléletváltást tartotta: a versengő embertípus helyett az etikus, együttműködő embertípus kialakítására, a keresztény erkölcsi nevelés, önnevelés fontosságára hívta fel a figyelmünket.

A megújult Zöld Kör valamennyi jelenlegi és korábbi tagja nevében is búcsúzik Tőle

Balázs Orsi, Nemes Gábor, Soós Rita, Zlinszky János, Szabó Eszter

Nyári tábor 2022 Felsőtárkány

Hat év után tartottunk ismét plébániai nagytábort minden szentimrés korosztály számára. Nagy örömmel mentünk Felsőtárkányba, hogy végre korosztályokon belül és korosztályokat átívelve találkozzunk egymással – és persze Jézussal, akinek a nyomába szegődtünk… avagy bárkájának farvizén haladtunk, hiszen a tábor mottója ez volt: Jézussal együtt a bárkában.

Az első nap a meghívásé volt; arra néztünk rá, mi mindent hagytunk el, mit hagytunk ott, hogy kövessük Jézust.

A második nap a vihar lecsendesítése kapcsán tettük fel a kérdést magunknak is: Ki ő? Ki ő az én életemben? Ki ő az én számomra?

A harmadik nap a csodálatos halfogás mentén elsősorban a plébániánkra, a közösségünkre és a missziós feladatainkra irányította a figyelmet.

A záró nap pedig a vízrelépés ideje volt: küldetésünk van, de vajon mi kell ahhoz, hogy kilépjünk a bárkából?

A tábor programját tudatosan és szándékosan úgy alakítottuk, hogy sok lehetőségünk legyen generációk közötti találkozásokra, ugyanakkor az időbeosztás lehetővé tette, hogy az egyes programok között bőven találjunk időt spontán beszélgetésekre is.

Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy a közös programok szervezésében és vezetésében minden korosztály megtalálta a feladatát, így rácsodálkozhattunk egymás kreativitására és szolgálatkészségére is.

A legkisebbeket leginkább a medencében lehetett megtalálni, a nagyobbak pedig belevethették magukat a Nem adom fel csapatának érzékenyítő akadályversenyébe, bort kóstolhattak, társasjátékozhattak; együtt kirándultunk és vettünk részt zsolozsmán, szentmiséken; hallgattunk gondolatébresztő tanúságtételeket; a záró estén pedig saját magunkból létrehoztuk a céltudatos, remekül úszó, korosztályos bárkákat. Aznap este célba értünk – de azt is mindannyian érezzük, hogy a járvány okozta lezárások után a plébánia bárkájának nagy szüksége van arra, hogy megerősítsük és jó széllel, közös irányba fordítsuk.

Elsőáldozók nyári tábora Körmenden

Második alkalommal került megrendezésre az elsőáldozók számára szervezett nyári tábor Körmenden, amelyen 43 gyermek vett részt. A helyszínre jó hangulatú közös vonatozás után érkeztünk, és örömmel vettük birtokba a tavalyi évben megismert és megszeretett plébániai közösségi teret. A Jóistennek hála, jócskán voltak új résztvevők, akiknek örömmel mutatták be tavaly már táborozó társaik a szép vasi kisvárost és a programok helyszínét. Idén is Erika és Ildi néni, szociális testvérek voltak segítségünkre a tábor során, illetve nagy örömmel fogadtak minket a helyi hívek is.
Idén a BŰNBOCSÁNAT, ISTEN MEGBOCSÁTÓ SZERETETÉNEK témája állt a négy napos lelki program középpontjában. Angelico atya rajzos katekézise indította a tábor első napját, a bűnbocsánat és a megváltás összetartozásáról tanított bennünket. A programban szerepelt játékos vetélkedő, foci, csapatjátékok, esténként vidám éneklés a tábortűz körül. Elzarándokoltunk a jáki templomhoz, ahol szentmisén szolgálhattunk, majd egy részletes templomismertető után játékos vetélkedő keretében próbálhattuk ki, hogy mit jegyeztünk meg az elmondottakból. Lovaskocsizás, közös ebéd, vizes- vetélkedő gazdagították a programot a nagy hőségben, eljutottunk strandra is. A helyi plébános atya Szent Erzsébet történetét bábozta el nekünk úgy, hogy mi magunk voltunk a bábok. A záró estén Ki mit tud? -ot tartottunk. Bízunk benne, hogy közösen töltött emlékezetes pár napban kapott lelki táplálék gyökeret ver és sokáig kitart a gyerekekben, jövőre pedig újra találkozunk a következő táborunkban.

Képek:

https://drive.google.com/drive/folders/1AWHeaw_-rynuCOW05Btlzecxv7d-uUh-?fbclid=IwAR1SgIbV28ATAi8am36whFnOgtAsw26Xpzh70nuCbM5ZzUgJqIuwdAfbVeQ

Lépcső Te Deum

Lépcső /  Te Deum / az előcsarnokban

A hetes szám a teljességet jelzi
Nemzet, biztonság / érdekszféramentes világkép?
Ahol az egyik cselekvés végződik, indul a másik
Képes krónika
Nem kell beszélni róla sohasem? / Trianon és nemzettudat
Ábel a rengetegben / 125 éve született Tamási Áron

 

SzentImreHázasEst Zoom link

Ezen a Zoom linken keresztül lehet bekapcsolódni ma este:
A következő Házas Estet május 25-én, szerda este 20:30-kor tartjuk ONLINE formában, Zoomon keresztül.
Vendégünk L. Stipkovits Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója lesz, aki külföldi szakmai útja miatt online formában tudta elfogadni meghívásunkat.
Előadásának címe: Közelebb egymáshoz! – Generációk kapcsolata a szülőtípusok tükrében.
 
Noha kamaszkorunkban gyakran szentül megfogadjuk, hogy egy csomó dolgot másként (jobban) csinálunk majd, mint a szüleink, felnőve sokszor mosolygunk – vagy épp bosszankodunk –, hogy bizonyos szituációkban pont úgy reagálunk, sőt sokszor ugyanazokat a szófordulatokat használjuk, mint ők, hisz a tőlük kapott mintákat másoljuk, tudattalanul szüleinknek azon hibás viselkedésformáit is ismételjük, ami belénk égett. A nagyszülő-szülő-gyerek kapcsolatokban a nyílt összeütközések mellett jelen vannak a rejtett konfliktusok is, amikről a családtagok nem beszélnek,  ezek láthatatlanul telepszenek a családra, a feszültség pedig a család nyílt vagy rejtett kommunikációs mezejében újra és újra felbukkan, és a gyerekeknek is átadásra kerül. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az egyes szülőtípusok tudattalan megjelenését és következményeit a három generáció életében, és segítse, hogy szülők, nagyszülők jobban értsék önmagukat és egymást, s tisztább érzésekkel biztosítsák a legfiatalabb családtagok egészséges lelki fejlődését.

Lépésről lépésre

Lépésről lépésre
az oldalhajókban

Teremtésvédelem / Trianon 100 / Placid és Emil atya / covid / templomfelújítás / migráció / család / Eucharisztikus Kongresszus…
Az elmúlt évtized fontos, néha meghatározó évfordulói, történései. A templom oldalhajóiban látható kis tárlat a Lépcső címoldalainak válogatása, melyek a maguk szerény lehetőségeivel jelenítik meg az idő fentiekben említett metszeteit. Néhány mondattal megerősítve…

Plébánia ügyfélfogadása

Plébánia iroda (1114 Budapest, Himfy u 9.)  nyitvatartása:

November 1-3. ZÁRVA

hétfő 15-19-ig

kedd 8-12-ig

szerda 8-12-ig

csütörtök 15-18-ig

péntek 8-12-ig

e-mail:

A Sekrestyében: A szentmisék előtt és után van lehetőség szentmise szándékot kérni.

Továbbra is van lehetőség online ügyintézésre.

Szentmise kérése https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/intencio

Keresztelő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/kereszteles

Esküvő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/esketes

Keresztlevél https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/keresztlevel

Házassági engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/hazassagkotesi-elbocsajto

Keresztszülői- bérmaszülői engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/igazolas

Elolvasom

Nagyböjti esték

Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát idén Székely János szombathelyi megyéspüspök vezeti “Lépések a szeretet ösvényén” mottóval.
Az alkalmakat a Szent Imre Gimnáziumban (1114 Bp., Villányi út 27.) tartjuk kéthetente szerdánként este fél kilenctől.

Az időpontok:
2022.03.09. szerda 20.30: Tóbiás – Valóban jó az Úr?
2022.03.23. szerda 20.30: József – A megbocsátás a szeretet feltámadása
2022.04.06. szerda 20.30: A keresztút – A szeretet felragyogása

Az esemény FB-linkje: https://fb.me/e/2cLlkyPYU

Aktuális tartósélelmiszer- és pénzgyűjtés, a menekülteknek és Kárpátalja számára

A Katolikus Karitász tartósélelmiszer- gyűjtést hirdet a menekültek és a Kárpátalján maradottak részére.

A hagyományos liszt, cukor, tészta, rizs, olaj, konzervek adományokon túl a határon jól jönnek a fogyasztásra kész termékek pl.: csoki, keksz, nápolyi, instant levespor, 0,5 l üdítő, 0,5 l ásványvíz, 0,2 l szívószálas gyümölcslé, tartós tej. Valamint amire még szükség van:

–          kis méretű tisztálkodási szerekre ( sampon, tusfürdő, fültisztító pálcika ….) A sampont kifejezetten keresik.

–          borotválkozáshoz szükséges szettre ( kis kiszerelésben, női –férfi egyaránt szükséges)

–          gyümölcsök: banán, narancs, mandarin ( higiéniai okokból az alma, körte nem annyira előnyös)

–          ajakápoló ( labello)

 –         nagyon hálásak a kakaóért, kávéért, tejért  ( kis kiszerelésben, dobozban)

–          örömmel fogyasztanak, joghurtot, pudingot ( kis kanál szükséges hozzá)

–          babaápolási cikkek közül a popsikrém nagyon hiányos, örömmel fogadunk kis, kiszereléseket.

–          kézkrém is kelendő, kis kiszerelésben.

 

Az adományok a Karitász Villányi út 42 szám alatti helyiségében adhatók le, hétfőnként 9-12 ig csütörtökön pedig 16-18 óráig.

A Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a határra a fogyasztásra kész termékeket és Kárpátaljára a hagyományos élelmiszer adományokat.

  • Pénzt a karitász számlájára – OTP Bank 11706016-20468198 – lehet utalni Kárpátaljának közleménnyel. Telefonon keresztül az 1356-os adományvonal hívásával tudunk segíteni hívásonként 500 forinttal. Kártyás fizetésre ezen a honlapon van lehetőség: https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany 
  • Aki szállásfelajánlást szeretne tenni, a Főegyházmegye Karitász Központjának jelezze: email: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu , telefon: +36305921483.