gyóntatás

 gyóntatási rend:

 • Január 21. kedd
 • Lazarista atya: 17:30- 18:30
 • január 22. szerda
 • Lőrinc atya: 7- 8; 17:30- 17:55
 • Január 23. csütörtök
 • Január 24. péntek
 • Lőrinc atya: 7-7:25
 • Lazarista atya: 17:30- 18:30
 • Január 25. szombat
 • Lőrinc atya: 17:30-17:50
 • Lazarista atya: 17:50-18:50
 • Január 26. vasárnap
 • Lőrinc atya: 7:30-8:45, 10:30-10:50 és 17:30-19
 • Dániel atya: 17:45- 18:35

Hirdetés Évközi 2. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 2. vasárnap, 2020. 01. 19.

A szentmise után a kijáratnál a plébánia rászorulókat segítő karitászcsoportjának javára gyűjtünk adományokat.

Január 20. és 24. között tartjuk kerületünkben az ökumenikus imahetet. Öt hétköznap estén, öt különböző felekezet templomában lesznek a közös imádkozások. Az ezeken való részvételre szeretettel buzdítunk mindenkit. A helyszínekről és az imádságot vezető lelkipásztorokról az előtérben lévő plakátról vagy plébániánk  honlapjáról tájékozódhatnak. Aki nem tud részt venni az ökumenikus imahét eseményein, otthonában imádkozzon a keresztények egységéért!

Január 23-án, csütörtökön 16.30 és 17.30 között dr. Entz László professzor úr tart ingyenes orvosi tanácsadást a karitász Villányi út 42. szám alatti helyiségében.

Január 24-én 17 órakor a plébánián tarja következő összejövetelét a Boldog Batthyány László Orvoskör. Mindenkit szeretettel várnak!

Január 25-én, szombaton este 6 órakor ünnepi szentmisében emlékezünk meg a ciszterci rend alapítóiról. Az ünnepi szentmisét Bérczi Bernát zirci apát úr tartja.

A nyári Szentimrés Nagytábor szálláshelyeinek több mint fele elfogyott már. Most még lehet jelentkezni, szeretettel hívunk minden korosztályt a legkisebbektől az idősekig; azokat is, akik tartoznak szűkebb közösségbe, de még inkább azokat, akik egyelőre nem találtak szorosabb kapcsolatokra. Csak négyévente rendezünk plébániai nagytábort, érdemes tehát most élni a lehetőséggel. A tábor Tatán lesz 2020. július 23. és 26. között.

Jelentkezni, érdeklődni a sekrestyében, illetve a szentimre.hu weblapon lehet.

Budapesten szeptember 13. és 20. között rendezik meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Kérjük, hogy a kedves testvérek tájékozódjanak az esemény honlapján a programokról! Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes programokon való részvételhez regisztráció szükséges, melyet a honlapon tudnak megtenni. Az eseményre több százezer résztvevő érkezik távoli országokból is. A szervezők várnak családi szálláshely felajánlásokat. Bátorítjuk a híveket, hogy adjanak szállást a Budapestre érkező vendégeknek! Felajánlásaikat szintén a program honlapján tudják megtenni.

Az Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő, a szentmisével kapcsolatos tanítássorozat következő része jövő vasárnap a 18 órás mise előtt 6 perccel kezdődik. Kérjük a híveket, aki teheti, hallgassa meg a tanítást!

Adventi Roráték Omegával

Örs atya meghívására a 2019-i adventi rorátékból a hétfőieket és a csütörtökieket tartottam. Meg kell vallanom, nagy élményt jelentett – a bár jéghideg – mégis sokszor a padokban ülőkkel teli-s-tele templomban reggel hatkor, hétfőnként a kórus énekével gazdagított hajnali szentmise. Átnéztem előre a szentírási olvasmányokat s úgy találtam, ezek alapgondolataira rímel egy-két régebbi Omega-szám, amelyeket „napi kísérőkként” ajánlhatok az adventi bandukolóknak, idősebbeknek is, fiatalabbaknak is… Talán nem is vesszük észre, egy-egy régebbi sláger szövege igen mély gondolatokkal zeng; sokszor talán a kommunista időkben nyíltan kimondhatatlan mondanivalókat, a zene nyelvén küldhető üzeneteket. A prédikáció végén és az áldozást követő hálaadásban hangoztak el ezek a sláger-mondatok, a dalok szövegei, mint „napi üzenetek”, amelyeket sokan kikerestek és újra hallgattak – ma már az interneten ezek elérhetőek. Így emlegettük az Ébredést, az Ablakokat, a Napot hoztam, csillagot… a Napba néztem, a Start-Gammapolis I, a Van egy szó és az Égi vándor című számokat, amelyek immár több mint 40 éves slágerek. Aki a hét hajnali rorátén részt vett, és érzékeny volt a kinyilatkoztatás és a slágerek összhangjára, az velem együtt örülhetett a Karácsonyra való felkészülés e rendkívüli formájának.

Pákozdi István
egyetemi lelkész

Harmonia Caelestis és Leopold Mozart: C-dúr mise – bemutató

December 24-én, Szenteste 23.30 órakor
Harmonia Caelestis
Részletek J. S. Bach, Esterházy Pál, Heinrich Schütz, Georg Böhm műveiből
Darázs Renáta[szoprán], Wilhelm András [orgona]

2019. dec. 25., 11.00

Leopold Mozart: C-dúr mise – bemutató

A zenetörténet alig tud olyan muzsikus dinasztiáról, amelynek tagjait az
utókor azonos elismerésben részesíthetné. Leopold Mozart és fia,
Wolfgang Amadeus esetében sincs ez másképp, pedig a családfő korának
kiemelkedő mestere, aki megteremtette a 18. századi misekompozíciók
általánossá vált mintáját.
Bár a pontos dátumot nem ismerjük, a C-dúr mise az 1770 években
keletkezhetett Salzburgban, az itáliai késő reneszánsz iskola
stílusjegyeit látható szándékkal hordozva. Szövetében megtalálható a 4
szólam igen erőteljes, tömbszerű együtthangzása, amelyet szófestő
harmóniák és lendületes fúgák egymással feleselő ütemei váltanak fel. E
hagyomány az énekhang vezető szerepét, és a liturgikus szöveg feltétlen
érthetőségét tartja a templomi muzsika legfontosabb szándékának,
anélkül, hogy a szólamokat erősítő hangszerek önálló életre kelnének.
A C-dúr mise megszólaltatásával L. Mozart születésének 300.
évfordulójára emlékezünk, magyarországi bemutatóként hangzik el
templomunkban karácsony, majd vízkereszt (január 6., hétfő, 18.00)
ünnepén. [csányi tamás karnagy]

Vendégünk a Brnói Filharmónia Gyermekkórusa

2019. december 14-én, a 18 órai szentmisén

Petr Eben: Missa brevis – bemutató

Placid atya katekézisei pendrive-on

Placid atya hagyatékából, a Szentimrevárosi Egyesülethez került több évnyi katekézis sorozat hangfelvétele. Az első 1991-ből, az utolsó 2007-ből való. A számítógépen lejátszható hanganyag pendrive-on kapható vasárnaponként a templom előtérben a Szent Imre szobornál. Egy példány előállítási költsége 3000 Ft, melyet nem árusítunk, de adományokat a további példányok előállítása érdekében elfogadunk.

Egy kis ízlítő 1992-ből:

https://drive.google.com/file/d/1WKi2tuncDVaZkouOAf7cStWWX4ZLP3OQ/

Olofsson Károly Placid atya (1916-2017), bencés szerzetes, hosszú életéből 1977-től több mint 40 évet a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián szolgált. Köztudott, hogy megjárta a Gulágot, hazatérése után sokáig el volt tiltva a nyilvános papi működéstől. A rendszerváltozás után már nemcsak a szentmiséket, hanem felnőtt katekézist is tarthatott a templomban. Ezekről 1990-től 1992-ig és 1998-2005-ig Dr Fitz Tamás jóvoltából kazettás magnóval hangfelvétel készült. A felvételek Fitz Tamás örökösétől, Dr. Liszka Kristóftól kerültek a Szentimrevárosi Egyesület gondozásába. A felvételeket Széll Péter hangmérnök digitalizálta, hogy a hangzó kincs minél több helyre eljuthasson. A felvételek közkinccsé adásában a Szent Imre Plébánia és a Szentimrevárosi Egyesület működött közre, a Pannonhalmi Főapátság egyetértésével. A hangzó anyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, de adományokat a minél szélesebb körben való terjesztés érdekében elfogadunk.
Fő témakörök:
10 Parancsolat
Eucharisztia
Isten törvényei és értelmezésük
Jelenések könyve
Katekézis+7 katolikus levelek
Krisztusi hitünk alaptörvényei
A szentmiséről
Szent János evangéliuma
Szent Márk evangéliuma
Újszövetség

Magyar Kurír: Szent Imre-búcsú Budapesten – „Lépcsőről álmodom, hozzád vezet”, Újbuda TV

November 9-én búcsút ünnepelt a budapesti Szent Imre-templom közössége. Állványok mögött és között, de cseppet sem gondterhelten.

tovább:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-imre-bucsu-budapesten-lepcsorol-almodom-hozzad-vezet

Szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszusra készülve

November 23-án 17 és 17.50 között szentségimádást tartunk templomunkban. Ez az esemény a NEK-re való felkészülés keretében történik.

Búcsú zeneszolgálat

November 9-én, az esti  6 órás  szentmisén Haydn F-dúr miséje hangzik el a Szent Imre kórus előadásában.
November 10-én a 11 órás szentmisében a Szent Alberik Kórus szolgál. Az ordináriumban Franz Schubert: C-dúr miséje, a változó részekben pedig az éppen arra a napra eső Halmos László 110 éves születési évfordulójára tekintettel az ő motettái fognak megszólalni: Pange lingua, Ave Maria, Minden földek Istent dicsérjétek.
 
Énekes szólisták:
Kővári Eszter Sára szoprán,
Budavári Anna alt,
Viszló István tenor,
Lettner Zsolt basszus
Orgonán közreműködik Pitter Károly,
a művek megszólaltatásában a Szent Alberik Kórus, és annak vendégeként a Kőbányai Szent László Kórus működik közre.

Október 23-án Michael Haydn: Requiem

Október 23-án, 19.00 órakor  a templomban Michael Haydn: Requiem

a Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Darázs Renáta / Nagy Bernadett / Megyesi Zoltán / Cser Krisztián
Ars Nova Sacra Kórus
művészeti vezető: Répássy Dénes
Anima Musicć Kamarazenekar
művészeti vezető: G. Horváth László
vezényel: Csányi Tamás

A belépés ingyenes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A XI. ker. Önkormányzat támogatásával.