Templom nyitva tartás, szentelt barka

Templomunk hétfőtől szombatig 18-19 óráig, vasárnap pedig 8-11 és 18-19 óráig tart nyitva.

A virágvasárnap megszentelt barka elvihető a templom előteréből.

online mise Örs atyával

Kedves Szentimrések!
A kialakult helyzetben azon dolgozunk, hogy közösségünk a fizikai távollét ellenére is fennmaradjon. Ennek egyik eszköze, hogy vasárnaponként online szentmisébe lehet bekapcsolódni, melyet a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium kápolnájában mutatok be.
A mise három platformon lesz elérhető vasárnap reggel 8 órától. (Mindenki abban az időpontban tudja megnézni, amikor a legalkalmasabb neki azon a napon.)
A mise megtekintésére a YouTube kínálja technikailag a legkényelmesebb lehetőséget. (Bár ma olvastam, hogy a YouTube lerontja a videominőséget, hogy csökkentsék a hálózatok terhelését.)
A YouTube további előnye, hogy a csatornára fel lehet iratkozni (a piros “Feliratkozás” gombra kattintva), így minden újonnan felkerülő videónkról e-mailes értesít küld a rendszer.
Az online szentmisén is érdemes úgy részt venni, mintha a templomban volnánk. Felöltözni, ahogy vasárnap a misére szoktunk menni. Esetleg fehér terítőt tenni az asztalra, gyertyát gyújtani. A szentmisébe úgy bekapcsolódni, hogy mondjuk a válaszokat, állni, ülni, letérdelni, amikor a misében a megfelelő rész van.
Aki szeretné perselyadománnyal vagy egyházi hozzájárulással támogatni plébániánkat, a következő számlára való utalással teheti meg:
Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197
A közleménybe, kérjük, írják be: “hozzájárulás”.
Kérjük a Testvéreket, hogy a szentmise hírét juttassák el minél több, a Szent Imre templomot látogató testvérünkhöz!
Sok kegyelmet kívánok mindenkinek!
Szkaliczki Csaba Örs O.Cist.
plébános

Püspöki Konferencia rendelkezése, plébánosi levél

Kedves Szentimrések!
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki. A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik (egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani). A megyéspüspöknek joga van felmentést adni a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták. Jelen helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, melyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik a szentmisén való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön időt imádsággal, a Szentírás olvasásával egyénileg vagy a családban.
Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21) kell bevezetni a Főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Amely plébánia viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti a rendelkezést.
A budai Szent Imre templomban március 18-án déltől vezetjük be ezt a rendelkezést, tehát a szerda reggeli misét még megtartjuk, az estit már nem. A rendelkezés kéri, hogy a templomok bizonyos időkben legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentséglátogatást végezni. Templomunk minden nap (hétfőtől vasárnapig) 18 és 19 óra között, vasárnap délelőttönként pedig 8 és 11 óra között lesz nyitva. (Napközben zajlanak a templom felújítási munkálatai.) Kérjük a híveket, hogy a templomlátogatás során vegyék figyelembe a járványügyi előírásokat, kellő távolságot tartsanak egymástól!
Mindenkinek javasoljuk a sok helyen elérhető online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A lelki áldozásról leírást és és hozzá kapcsolódó imát levelem csatolmányában lehet találni.
(Szervezés alatt van általam tartott online mise elérhetővé tétele.)
A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni. Bíboros úr azt kérte a papságtól, hogy a tökéletes bánat felindítását javasoljuk és szorgalmazzuk. A tökéletes bánatról leírást és ehhez való imát levelem csatolmányában lehet találni.
A rendház kápolnájában a rendi közösségünk tagjai magánmiséket mutatnak be, melyek alkalmával felajánljuk a már felvett miseszándékokat. Ezen misékben, zsolozsmázásunk alkalmával és magánimáinkban imádkozunk a plébánia közösség tagjaiért.
Plébániai közösségünk anyagi forrásai a templomunkba járó hívek perselyadományából, önkéntesen megajánlott adományokból és egyházi hozzájárulásból (régen: adó) származik. Aki szeretné támogatni plébániánkat, az a Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197 számlára való utalással, “hozzájárulás” megjegyzéssel teheti meg.
Kérem a plébániai közösség tagjait, hogy imádkozzanak a járvány érintettjeiért! Ide másolom Erdő Péter bíboros úr imáját.
Imával
Szkaliczki Csaba Örs O.Cist.
plébános

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

A COVID-19 vírus terjedésének megelőzése érdekében Online ügyintézésekkel szeretnénk segíteni.

Online ügyintézések

Szentmise kérése https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/intencio

Keresztelő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/kereszteles

Esküvő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/esketes

Keresztlevél https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/keresztlevel

Házassági engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/hazassagkotesi-elbocsajto

Keresztszülői- bérmaszülői engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/igazolas

Temetések ügyintézése e-mailben.

Egyéb kérések:

e-mailben iroda@szentimre.hu

Telefonon +36-30-552-3149 az alábbi időpontokban:

Hétfő 08:00-12:00, 15:00-18:00
Kedd,  csütörtök 10:00-12:00, 15:00-18:00
Péntek 08:00-15:00

Hirdetés nagyböjt 3. vasárnapja

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Nagyböjt 3. vasárnapja, 2020. 03. 15.

A szentmise után a kijáratnál a plébánia rászorulókat segítő karitászcsoportjának javára gyűjtenek adományokat a cserkészek.

Nagyböjtben minden pénteken az esti 18 órás szentmisét követően keresztutat járunk itt a templomban.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász mától március 22-ig. Az adományok a sekrestyében vagy a plébánián adhatók le nyitvatartási időben.

Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatának március 18-i alkalma elmarad a járvány terjedésének megelőzésére hozott rendelkezések
miatt. Beer Miklós püspök úr egy rövid videóüzenetben foglalja össze az erre az alkalomra szánt tanítását, melyet hamarosan közreadunk honlapunkon.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel
kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye főpásztora, az egyházmegye területére megadja a 60 év felettieknek.
Megnyugtatjuk tehát az idősebb testvéreket, hogy akik a járvány idején nem mernek templomba menni, ezzel nem követnek el bűnt!
Arra viszont felhívjuk a figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet
imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.

Kérjük a híveket, hogy figyeljék plébániánk honlapját vagy facebook oldalát, ahol a folyamatosan változó helyzetben mindig aktuális
tájékoztatást adunk plébániánk, templomunk eseményeiről!

Az Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő, a szentmisével kapcsolatos tanítássorozat következő része jövő vasárnap a 21 órás mise előtt 5 perccel kezdődik. Kérjük a híveket, aki teheti, hallgassa meg a tanítást!

gyóntatás

 gyóntatási rend:

 • Március 17. kedd
 • Lazarista atya: 17:30- 18:30
 • Március 18. szerda
 • Lőrinc atya: 7-8 és 17:30-17:55
 • Március 19. csütörtök
 • Lőrinc atya 17:30-17:55
 • Március 20. péntek
 • Lőrinc atya: 7-7:25
 • Lazarista atya: 17:30- 18:30
 • Március 21. szombat
 • Lőrinc atya: 17:30-18:45
 • Március 22. vasárnap
 • Lőrinc atya: 7:30-8:45, 10:30-11:45 és 17:30-17:50
 • Dániel atya: 17:45- 18:35

hamvazószerda

Február 26. hamvazószerda a nagyböjt kezdete. Templomunkban reggel 7.30-kor és este 18 órakor lesz szentmise.

Ezen a napon szigorú böjt van, tilos a hús fogyasztása, s a három étkezésből csak egyszer lehet jóllakni. Ennek megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező.

A 18 órás szentmise után esti dicséretet imádkozunk a templomban. Szeretettel hívunk
mindenkit, hogy kapcsolódjon be a zsolozsmázásba, kb. 20 perces lesz az imádság! Aki szerdán nem tud szentmisén részt venni, jövő vasárnap a szentmisék végén részesülhet a hamvazás
szertartásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy hamvazószerdán a főlépcső építése
miatt csak a két oldalajtón lehet majd bejutni templomunkba.

Nagyböjtben minden pénteken a 18 órás szentmisét követően
keresztutat járunk a templomban, az első alkalom február 28-án
lesz.

Adventi Roráték Omegával

Örs atya meghívására a 2019-i adventi rorátékból a hétfőieket és a csütörtökieket tartottam. Meg kell vallanom, nagy élményt jelentett – a bár jéghideg – mégis sokszor a padokban ülőkkel teli-s-tele templomban reggel hatkor, hétfőnként a kórus énekével gazdagított hajnali szentmise. Átnéztem előre a szentírási olvasmányokat s úgy találtam, ezek alapgondolataira rímel egy-két régebbi Omega-szám, amelyeket „napi kísérőkként” ajánlhatok az adventi bandukolóknak, idősebbeknek is, fiatalabbaknak is… Talán nem is vesszük észre, egy-egy régebbi sláger szövege igen mély gondolatokkal zeng; sokszor talán a kommunista időkben nyíltan kimondhatatlan mondanivalókat, a zene nyelvén küldhető üzeneteket. A prédikáció végén és az áldozást követő hálaadásban hangoztak el ezek a sláger-mondatok, a dalok szövegei, mint „napi üzenetek”, amelyeket sokan kikerestek és újra hallgattak – ma már az interneten ezek elérhetőek. Így emlegettük az Ébredést, az Ablakokat, a Napot hoztam, csillagot… a Napba néztem, a Start-Gammapolis I, a Van egy szó és az Égi vándor című számokat, amelyek immár több mint 40 éves slágerek. Aki a hét hajnali rorátén részt vett, és érzékeny volt a kinyilatkoztatás és a slágerek összhangjára, az velem együtt örülhetett a Karácsonyra való felkészülés e rendkívüli formájának.

Pákozdi István
egyetemi lelkész

Harmonia Caelestis és Leopold Mozart: C-dúr mise – bemutató

December 24-én, Szenteste 23.30 órakor
Harmonia Caelestis
Részletek J. S. Bach, Esterházy Pál, Heinrich Schütz, Georg Böhm műveiből
Darázs Renáta[szoprán], Wilhelm András [orgona]

2019. dec. 25., 11.00

Leopold Mozart: C-dúr mise – bemutató

A zenetörténet alig tud olyan muzsikus dinasztiáról, amelynek tagjait az
utókor azonos elismerésben részesíthetné. Leopold Mozart és fia,
Wolfgang Amadeus esetében sincs ez másképp, pedig a családfő korának
kiemelkedő mestere, aki megteremtette a 18. századi misekompozíciók
általánossá vált mintáját.
Bár a pontos dátumot nem ismerjük, a C-dúr mise az 1770 években
keletkezhetett Salzburgban, az itáliai késő reneszánsz iskola
stílusjegyeit látható szándékkal hordozva. Szövetében megtalálható a 4
szólam igen erőteljes, tömbszerű együtthangzása, amelyet szófestő
harmóniák és lendületes fúgák egymással feleselő ütemei váltanak fel. E
hagyomány az énekhang vezető szerepét, és a liturgikus szöveg feltétlen
érthetőségét tartja a templomi muzsika legfontosabb szándékának,
anélkül, hogy a szólamokat erősítő hangszerek önálló életre kelnének.
A C-dúr mise megszólaltatásával L. Mozart születésének 300.
évfordulójára emlékezünk, magyarországi bemutatóként hangzik el
templomunkban karácsony, majd vízkereszt (január 6., hétfő, 18.00)
ünnepén. [csányi tamás karnagy]

Vendégünk a Brnói Filharmónia Gyermekkórusa

2019. december 14-én, a 18 órai szentmisén

Petr Eben: Missa brevis – bemutató