Rendalapítók ünnepe

A ciszterci rend három alapító apátjáról január 26-án kedden, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg. A szentmise előtt 17.30-tól esti dicséretet imádkozunk a templomban.

Hirdetés évközi 2. vasárnap

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Évközi 2. vasárnap, 2021. 01. 17.

Az áldoztatórácsra kihelyezett perselyekben a plébániai karitászcsoport javára gyűjtünk adományokat.

Január 21-én csütörtökön, az esti 6 órás szentmise után szentségimádás lesz dicsőítéssel és közbenjáró imádság
lehetőségével.

Január 22-én, Boldog Dr. Batthyány Strattmann László halálának 90. évfordulója alkalmából az esti 6 órás ünnepi
mise után rövid megemlékezést tart a Batthyány Egyesület itt a templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak! A megemlékezés programja az előtérben lévő plakáton olvasható.

Az idei ökumenikus imahetet nem tudjuk a megszokott formában megtartani. A járványveszély miatt online lesznek
elérhetőek január 18. és 24. között a különböző felekezetek lelkipásztorainak gondolatai, imádságai. A kb. 5 perces
videókat a plébániánk honlapján található linken tudják megnézni január 18-tól.

A ciszterci rend három alapító apátjáról január 26-án kedden, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg. A szentmise előtt 17.30-tól esti dicséretet imádkozunk itt a templomban.

Az előtérben található könyvek adományokért elvihetők.

Vízkereszt

Január 6. szerda, vízkereszt (Urunk megjelenése) parancsolt ünnepe kötelező miselátogatással. Templomunkban reggel 7.30-kor és este 6 órakor lesz szentmise, minden misén vízmegáldást végzünk. A január 5-i, kedd esti 6 órás mise már érvényes az ünnepre, és ezen is végzünk vízmegáldást. Otthonaikba saját, erre alkalmas edényekben tudnak vinni a vízből a kedves testvérek.

Járványügyi intézkedések a Szent Imre-templomban

Kedves Szentimrések!
Jelen helyzetben az alábbiak szerint alakítjuk a templomi életünket. Tisztában vagyok vele, hogy abszolút jó döntés nincs, minden rendelkezés mellé lehet érveket és ellenérveket is felsorakoztatni. Az állami és az egyházi intézkedéseket vettem figyelembe, sokak véleményét kikérve.
  • Erdő Péter bíboros úr további intézkedésig felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna, tehát mindenki, aki jogosan fél a közösségben való megjelenéstől, mentesül a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól.
  • A szentmisékről távolmaradókra érvényesek az Egyházi Törvénykönyv előírásai, melyek szerint igen ajánlatos, hogy a szentmise helyett töltsön kellő időt imádsággal, Szentírás olvasással, elmélkedéssel. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, ajánljuk az online vagy televíziós miseközvetítésekbe való bekapcsolódást.
  • A Szent Imre templomból lehetővé tesszük online szentmise közvetítését. Minden vasárnap a 11 órás szentmisénk élőben nézhető lesz plébániánk YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=M_zoFJYj04I
 • A közvetített miséken lehetőséget adunk a lelki áldozásra, amely az imádság egyik sajátos módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
 • A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a vasárnapi prédikációink felvételeit, melyek szintén plébániánk YouTube csatornáján találhatóak.
 • Azon testvéreinktől, akik eljönnek templomunkba, azt kérjük, hogy a templomban a nem egy háztartásban élők tartsák a szükséges védőtávolságot! Áldozáskor, a sorban állás alatt is figyeljünk a megfelelő távolságtartásra! A járvány terjedése és a szentmiseközvetítés bevezetése miatt azzal számolunk, hogy a templom látogatottsága visszaesik, így egyelőre nem zárunk le minden második padsort. Mindenki talál olyan helyet a templomtérben, ahol biztonságban tudja magát.
 • A főhajóban és a két mellékhajóban az első padsorokkal egyvonalban kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Lehetőség lesz tehát arra, hogy az áldozáshoz való sorban állás alatt mindenki fertőtleníteni tudja a kezét a szentáldozás előtt.
 • A 20 órától érvényes kijárási korlátozás miatt a vasárnapi 21 órás szentmisénket, amíg a korlátozás érvényben van, elhagyjuk.
 • Bíboros úr visszavonásig megadta a felhatalmazást az általános feloldozásra. Az általános feloldozás egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül ad feloldozást az elkövetett bűnökre, a következő feltételekkel: a feloldozásra vágyó erős elhatározást tesz a bűnök elkerülésére, az esetlegesen okozott botrány vagy kár jóvátételére, valamint komoly a szándéka, hogy amint lehetősége van, személyes gyónásban is megvallja súlyos bűneit.  Minden péntek és szombat esti, valamint az összes vasárnapi szentmiséinkben általános feloldozást adunk azon hívek számára, akik ebben részesülni szeretnének. Az általános feloldozás gyakorlatát november 20-tól vezetjük be.
 • Szempontok az online szentmiséhez:
  – Az online szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk. Felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni.
  – Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, gyertyát gyújtani.
  – A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, lecsendesedjünk.
  – Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő részeinél.
  – Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézni a szentmise alatt.
  – A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk bele.
 • Kérjük azon híveinket, akik nem tudnak eljönni szentmiséinkre, perselyadománnyal vagy egyházi hozzájárulással támogassák plébániánkat, a következő számlára való utalással:
  Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197
  A közleménybe, kérjük, írják be: “hozzájárulás”.
Szent Imre, plébániánk védőszentje, könyörögj érettünk!
Jó egészséget kívánva
Szkaliczki Örs
plébános

Zenei áhítat az éjféli mise előtt

Égi harmóniák december 24-én, Szenteste, 23.30 órakor

Esterházy Pál: Harmonia Caelestis (részletek)
A történelmi Magyarország egyházi zenéje

Herceg Esterházy Pál 1635. október 8-án született Kismartonban. Rövid
ideig Grazban, majd a nagyszombati jezsuita gimnáziumban tanult.
Ké­sőbb, mint jelentős politikai befolyással bíró arisztokrata részt
vett az európai élvonalat képviselő bécsi udvari zenei életben.
Művészetpártoló te­vékenysége igen jelentős; világi és egyházi területen
egyaránt bőkezűen ado­mányozott és adott megbízásokat. 1690-től egy sor
magyar és latin nyel­vű imádság, prédikáció, vallásos értekezés, litánia
publikálása fűződik ne­véhez. Az 1699–1700 körül keletkezett Harmonia
caelestis c. gyűjtemény 1711-ben, Bécsben jelent meg, rövid tételei a
katolikus népének és a mű­zene keretei között kalandoznak. A
népének-feldolgozások mellett a dalla­mok nagy részét szólómotetták
alkotják. Szentestén, az éjféli mise előtt e har­móniákból hangzik el
válogatás, mely most a plébánia YouTube csatornáján is követhető. [cst]

Pásztorjáték online

Az idei pásztorjáték csak online lesz nézhető a plébánia YouTube csatornáján december 24. 14 órától.

Ünnepi miserend

Karácsonyi miserend a Szt. Imre templomban
 
(A karácsonyi napokban nem lesznek külön gyóntatási időpontok, mivel a Püspöki Kar nem ajánlja a gyóntatószékben történő gyónást. Vasárnapi szentmiséinkben általános feloldozást adunk.)
 
December 24-én 14 órától online betlehemes misztériumjáték tekinthető meg plébániánk YouTube csatornáján.
December 24-én 16 órakor karácsonyi vigília szentmisét mutat be Lőrinc atya.
December 25-én 0 órakor éjféli szentmisét mutat be Örs atya.
December 25-én további szentmiséink a templomban: 8 (Dániel atya), 9.15 (Lőrinc atya), 11 (Örs atya), 18 (Lőrinc atya)
December 26. szombat: 8 (Örs atya), 11 (Lőrinc atya), 18 (lazarista atya)
December 27. vasárnap: 8 (Dániel atya) 9.15 (Lőrinc atya), 11 (Örs atya), 18 (Lőrinc atya)
December 28. hétfő: 18 órától görögkatolikus liturgia
December 29. kedd: 18 (Lőrinc atya)
December 30. szerda: 18 (Örs atya)
December 31. csütörtök: 18 évvégi hálaadó szentmise (Örs atya)
Január 1. péntek: 8 (Dániel atya), 11 (Örs atya), 18 (Lőrinc atya)

Támogatás a Szent Imre Kórháznak

Kedves Támogató!

 
Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok segítséget, melyet a COVID pandémia tavaszi hullámában kaptunk. 
A Budai Szent Imre-templom Karitász csoportján keresztül 1.490.567 Ft adomány érkezett, melyből az alábbi eszközöket, felszereléseket vásároltuk:
– 110 védőoverall
– 450 db FFP3 maszk
– fertőtlenítőszer
– felírótáblák, táblafilcek, mágnestábla
– videolaryngoscope (légútbiztosítási eszköz)
– reanimációs kocsi (kritikus állapotú beteg ellátáshoz szükséges eszköztároló kocsi)
A beszerzett eszközök és védőfelszerelések nagyban megkönnyítették a mindennapi munkánkat.
Ezen kívül számos felajánlás érkezett (pl: édesség, kávé, tej, mosószer), melyeket szintén köszönettel és hálával fogadtunk.
Köszönöm mindazon személyek munkáját, akik szervezéssel, szállítással segítették az adományszervezési munkát.
Egyszóval köszönöm, köszönjük!
 
Végül engedjék meg, hogy ezúton is Áldott Ünnepeket kívánjak!
 
Tisztelettel:
 
dr. Sziráki Márton

A Lépcső házhoz is megy

Plébániánk Lépcső c. folyóirata 30 éves. A jeles évforduló alkalmából kiadott, az elmúlt 5 esztendő anyagából készített válogatás-kötetet szívesen ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe. A tartalmában, megjelenésében igényes kiadvány közösségünk tagjainak, vendégeinek gondolataival, az ezeket illusztráló fényképekkel egyedi karácsonyi ajándék, az olvasás szeretetére bátorít. Most (dec. 5-6-án) és a jövő hét végén (dec. 12-13-án) minden szentmise után az előcsarnokban 2 helyen is megtekinthető, elérhető. A könyv természetesen nem üzleti vállalkozás, előállításának költségeihez adományt köszönettel fogadunk. A jelen helyzetben szeretnénk elérhetővé tenni ezt azon Testvéreknek is, akik nem tudnak személyesen jelen lenni. Szívesen eljuttatjuk postán mindazoknak, akik kérik és jelzik ezt az alábbi elérhetőségeken: karnagy@szentimre.hu vagy (napközben) 06 20 4675 495. Békés adventi napokat kívánunk!