A képzőművészeti pályázat eredményhirdetése

A Budai Szent Imre Plébánia és a Szent Imre Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdetett a plébánia megalapításának 100. évfordulója alkalmából Árpád-házi Szent Imre herceg egész alakos ábrázolására.

Kedves Olvasók, kedves Pályázók!

Hálásan köszönjük a figyelmet, készséget, fáradozást, melynek eredményeképp a jelzett határidőre 26 pályázó alkotását kaptuk kézhez. A pályaműveket folyó év március 25-én – az alkotók anonimitását megőrizve – Makovecz Anna festőművész, Jovián György festőművész és Kovács-Gombos Gábor festőművész értékelte. Az egyházi/liturgikus szempontoknak való megfelelést Szkaliczki Örs ciszterci szerzetes, plébános jelenléte segítette. Kiíró a kiírás feltételei, javaslatai között kiemelt kérésként fogalmazta meg az egész alakos ábrázolást; e feltétel az alkotások egy részében nem valósult meg, így – bár a zsűri tagjai ezen alkotásokat is értékelték – a végső döntés során nem vehették figyelembe. Nevezettek a bírálati folyamat során természetesen megismerték a portrékhoz mellékelt mű- és/vagy anyagleírást is.

A pályázat gondolatát, kezdő lépését a plébánia 100 éves évfordulója hívta elő, e centenárium tudományos feldolgozása és könyv alakban történő kiadása, esetlegesen az ebben/ehhez való képi megjelenítés lehetőségével. A pályázati anyagok bejárása, rangsorolása után a zsűri a pályaművek egyikét sem találta olyan léptékűnek, amely egyesítette volna az ábrázolás, a színösszeállítás, az alkalmazott technika és a herceg alakjának múlt századi, általában idealizált vonásaitól való továbblépés egységét, az összkép mai, de több generáció számára egyaránt elfogadható, érthető megfogalmazását. Ennek okán – ismételten köszönve minden pályázó lendületét, fáradozását – a pályázati díjat egyik alkotásnak sem ítélte oda.

Tisztelettel a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia és a Szent Imre Alapítvány