Karitász / Cserkészet / Kultúra

Egyházközségünk Szent Imre Alapítványa (SZIA) 1991-ben kezdte meg működését, amelynek szándéka közösségünk segítése azon esetekben, amikor az anyagi támogatás lendülete szükséges. A jogszabályi változások és az ésszerűség egyaránt azt kívánta, hogy a SZIA legyen a források hordozója, amely minden követelménynek naprakész módon felel meg. A minden közhasznú alapítványra vonatkozó jogszabályok szigorodása okán az Alapító Okirat megfeleltetése megtörtént, Alapítványunk jogi értelemben is naprakész.

Céljai címszavakban: a szociális, a kulturális és a karitatív tevékenységhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése, a Szt. Imre-ház és a plébániához tartozó szervezetek (pl. cserkészet) működéséhez, összejöveteleihez szükséges helyiségek fenntartása, bérleti- és közüzemi díjának fedezése, a templom orgonájának karbantartása, fenntartása.

A SZIA hivatalos iratai – a törvény előírása szerint – a székhelyén találhatók és tekinthetők meg. A SZIA minden nagyobb összegű vagy rendszeres adományozónak levélben is megköszöni támogatását, és ez úton hálás azon adományokért, ahol az adományozót – elérhetősége hiányában – nem tudjuk írásban megkeresni.

A SZIA arra kéri a kedves Olvasókat, hogy adójuk 1%-áról a SZIA javára rendelkezzenek. (A kimutatások szerint a munkavállalók nagy része nem nyilatkozik saját 1%-áról, pedig ez semmilyen terhet nem ró az adóalanyra.) Tegyék ezt mindannyiunk javára. Ezt akkor is megtehetik, ha bevallásukat a NAV készíti el! Csak vissza kell küldeniük az erre szolgáló nyomtatványt!

– a SZIA besorolása: közhasznú szervezet
– adószáma: 19655165-1-43
– számlaszáma: 11711034-20422158, amelyre köszönettel fogad támogatást, akár a támogatandó cél megjelölésével is
– székhelye: Szt. Imre Plébánia, 1114 Himfy u. 9.

A kuratórium: dr. Entz László, dr. Gresz Orsolya, Weichinger András (elnök).
A fenntartói jogokat gyakorolja: Csányi Tamás (karnagy@szentimre.hu).
A tisztségviselők tevékenységüket gratis végzik.

köszönettel és tisztelettel a kuratórium