A Szent Imre Alapítvány

Plébániánk Szent Imre Alapítványa (SZIA) 1991-ben kezdte meg működését, amelynek szándéka felülről zárt: célja kizárólag közösségünk segítése. A jogszabályi környezet és a pályázati kiírások az alapítványok számára más lehetőségeket nyújtanak – ilyen esetekben a SZIA igyekszik és tud a források hordozója lenni. A minden közhasznú alapítványra vonatkozó jogszabályok tekintetében Alapítványunk jogi értelemben naprakész.

Céljai címszavakban: hozzájárulás a kulturális, a közösségi és a karitatív tevékenységhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtéséhez, a Szt. Imre Plébánia működéséhez, a templom orgonájának karbantartásához, lelki-kulturális célú rendezvények, kiadványok, a Lépcső c. folyóirat támogatásához, a közösségépítést, rekreációt ösztönző pályázatok kiírásához.

A SZIA hivatalos iratai – a törvény előírása szerint – a székhelyén találhatók és tekinthetők meg. A SZIA minden nagyobb összegű vagy rendszeres adományozónak levélben is megköszöni támogatását, és ez úton is hálás azon adományokért, ahol az adományozót – elérhetősége hiányában – nem tudjuk írásban megkeresni.

A SZIA arra kéri a kedves Olvasókat, hogy adójuk 1%-áról a SZIA javára rendelkezzenek. (A kimutatások szerint a munkavállalók nagy része nem nyilatkozik saját 1%-áról, pedig ez semmilyen terhet nem ró az adóalanyra.) Tegyék ezt mindannyiunk javára. Ezt akkor is megtehetik, ha bevallásukat a NAV készíti el! Csak vissza kell küldeniük az erre szolgáló nyomtatványt! (Adójuk másik 1%-át pedig a katolikus egyház részére címezzék.) Köszönjük!

– a SZIA besorolása: közhasznú szervezet
– adószáma: 19655165-1-43
– számlaszáma: 11711034-20422158, amelyre köszönettel fogad támogatást, akár a támogatandó cél megjelölésével is
– székhelye: 1114 Himfy u. 9. (azonos a Szt. Imre Plébánia címével)
– Fővárosi Bíróság, nyilvántartási szám: 1141

A kuratórium: dr. Entz László, dr. Simon-Gresz Orsolya, Szkaliczki Csaba (elnök).
A fenntartói jogokat gyakorolja: Csányi Tamás ().
A tisztségviselők tevékenységüket gratis végzik.

A céltámogatások néhány területe a közelmúltból: a cserkészotthon tatarozása 4 ütemben, tollforgató pályázat 3 ízben, „Énekeljetek az Úrnak” jubileumi kiadvány, rekreációs pályázat, a pianínó karbantartása több ütemben, jelentős hozzájárulás a plébániaépület tatarozásához, Családi szkóla rekreációs támogatása, Szt. Imre kollégiumok c. kötet megjelentetése, családos mise szabadtéri majális, újságos fülke felújítása, rekreációs pályázat, helyreállító műtét, ministráns tábor, pianínó javítás, hangolás, plébánia támogatása 2 alkalommal, emléklap nyomda, Lépcső c. folyóirat kiadása, a Donátor szolgálat segítése, Családi történet c. novellapályázat, a Szent László osztály pályázata, könyvkiadás támogatása, római ministránstalálkozó támogatása, buszbérlés etc. Fentiek értéke 9 775 000 Ft. Ezúton is hálásan köszönjük minden adományozó készségét!

2021 áprilisában

Tisztelettel a kuratórium