Búcsú programja

Szeretettel várunk minden kedves testvérünket templomunk búcsújára, melyet idén a november 5-6-7-i hétvé-
gén tartunk!

November 5-én
17 órakor az Újbudai Ezüst-kar koncertjét hallhatjuk.
18.45-kor a zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen.

19.15-kor ünnepi szentmise lesz espereskerületünk papságával, a szentmise szónoka dr. Gájer László atya lesz.

Mindenkit buzdítunk, hogy templomunk védőszentjének ünnepnapján vegyen részt szentmisén! (Ezen a napon a 18 órás mise és szentségimádás elmarad.)

November 6-án
17.15-kor elsőszombati rózsafüzért imádkozunk szerzetesi és papi hivatásokért.

18 órakor Mohos Gábor püspök mutat be ünnepi szentmisét, és áldja meg felújított templomunkat. A szentmisén fejezzük ki köszönetünket azoknak, akik részt vettek a felújításban. Szeretettel hívjuk mindnyájukat erre a szép eseményre, amelyet klasszikus muzsika tesz ünnepélyesebbé!

November 6-án és 7-én a templom és a gimnázium között rendezzük meg a szokásos kézműves vásárt. A kézműves termékek és finomságok mellett a templom logójával ellátott pólóból is lehet majd vásárolni.

EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁS ÉS SZŰRÉS
November 6-án 9–13 óráig ingyenes egészségügyi szűrés és orvosi tanácsadás lesz a gimnázium földszintjén a Boldog Batthyány-Strattman László Orvoskör szervezésében.