VIII. Keresztény film- és könyvnapok

VIII. Keresztény Film- és Könyvnapok nevű rendezvény
október 28-29-30-án lesz Budapesten, az Uránia Filmszínházban
minden program ingyenes, regisztráció sem szükséges

Felemelő környezetben lesz megtekinthető nyolc keresztény értéket képviselő film, alkalom nyílik érdekes és izgalmas kerekasztal beszélgetéseken elmélyíteni a felmerülő témákat, valamint egyetemes értékű könyvek és DVD filmek várják az érdeklődőket az exkluzív rendezvényen.

A YouTube-on is megtalálható az esemény filmajánlója: https://www.youtube.com/watch?v=tuvLkIe60_I&t=12s

A részletes program pedig itt érhető el: http://www.keresztenyfilmek.hu/custom/etalonfilm/image/data/images/KFKN_2022/KFKN_8_Etalon_A5_02_v02.jpg

 

PLÉBÁNIAI HITTAN ÉS KATEKÉZIS 2022-2023

PLÉBÁNIAI KATEKÉZIS 2022-2023.

nyitott csoportjai, ahová lehet csatlakozni előzetes jelentkezéssel:

Katekéták elérhetősége:
Kató-Bellavics Ágota:
Kató Csaba:
Mészáros-Fekete Márta:
Selmeczi-Papp Eszter:
Péceli Gábor:
Lobmayer Tibor:

Katekézis csoportok:

Elsőáldozásra készülő csoportok:
Helyszín: Szent Imre Gimnázium
Elsőáldozásra készülő KEZDŐ csoport 1: hétfő 16.00-16.45 Selmeczi-Papp Eszter
Elsőáldozásra készülő KEZDŐ csoport 2: hétfő 16.45-17.30 Selmeczi-Papp Eszter
A KEZDŐ csoportok foglalkozásai OKT. 17-én indulnak.
Elsőáldozásra készülő HALADÓ csoport 1: hétfő 16.00-16.45 Mészáros-Fekete Márta
Elsőáldozásra készülő HALADÓ csoport 2: hétfő 16.45-17.30 Mészáros-Fekete Márta

4. oszt. kedd, 16.00-17.15 (OKT. 18-tól) Szent Imre Ház Péceli Gábor
5-6.oszt. szerda, 16.15-17.30 Szent Imre Ház Péceli Gábor
6-7. oszt. hétfő 16.00-17.15 Szent Imre ház Péceli Gábor
7-8. oszt. SZIKRA csütörtök 15.45-17.00 Szent Imre ház Péceli Gábor
9. oszt. KIVI hétfő 17.30-18.45 Szent Imre ház Péceli Gábor

Bérmálkozásra készülő kezdő csoport:
10. oszt. MÁK szerda 16.00 – 17.30 Szent Imre ház Lobmayer Tibor
Bérmálkozásra készülő haladó csoport:
11. oszt. KÁVÉ csütörtök 17.15-18.45 Szent Imre Ház Péceli Gábor

További katekézis csoportok:
12. oszt. Perc kedd 17.45 – 19.15 Szent Imre ház Péceli Gábor
18-19 évesek M1 kedd 19.30-21.00 Szent Imre ház Péceli Gábor
20 évesek KÖSZI szerda 18.00-19.30 Szent Imre ház Péceli Gábor
21 évesek HID csütörtök 17.30-19.00 Szent Imre ház Kató-Bellavics Ágota
22 évesek Madzag csütörtök 17.30-19.00 Szent Imre ház Kató-Bellavics Ágota
23 évesek Stég kedd 17.45-19.15 Szent Imre ház Kató-Bellavics Ágota
23-24 évesek LáVa szerda 17.45-19.15 Szent Imre ház Kató-Bellavics Ágota

A fiatal felnőtt – felnőtt csoportoknál keresse Kató Csabát a ,
vagy Kató-Bellavics Ágotát a emailcímen.

Katekumenátus: felnőtt keresztelési – elsőáldozási – bérmálási felkészítő kezdő csoport,
előzetes jelentkezéssel Kató-Bellavics Ágotánál:
Első találkozó: október 4. kedd Kató-Bellavics Ágota

SZERETETTEL VÁRUNK!

Nyári tábor 2022 Felsőtárkány

Hat év után tartottunk ismét plébániai nagytábort minden szentimrés korosztály számára. Nagy örömmel mentünk Felsőtárkányba, hogy végre korosztályokon belül és korosztályokat átívelve találkozzunk egymással – és persze Jézussal, akinek a nyomába szegődtünk… avagy bárkájának farvizén haladtunk, hiszen a tábor mottója ez volt: Jézussal együtt a bárkában.

Az első nap a meghívásé volt; arra néztünk rá, mi mindent hagytunk el, mit hagytunk ott, hogy kövessük Jézust.

A második nap a vihar lecsendesítése kapcsán tettük fel a kérdést magunknak is: Ki ő? Ki ő az én életemben? Ki ő az én számomra?

A harmadik nap a csodálatos halfogás mentén elsősorban a plébániánkra, a közösségünkre és a missziós feladatainkra irányította a figyelmet.

A záró nap pedig a vízrelépés ideje volt: küldetésünk van, de vajon mi kell ahhoz, hogy kilépjünk a bárkából?

A tábor programját tudatosan és szándékosan úgy alakítottuk, hogy sok lehetőségünk legyen generációk közötti találkozásokra, ugyanakkor az időbeosztás lehetővé tette, hogy az egyes programok között bőven találjunk időt spontán beszélgetésekre is.

Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy a közös programok szervezésében és vezetésében minden korosztály megtalálta a feladatát, így rácsodálkozhattunk egymás kreativitására és szolgálatkészségére is.

A legkisebbeket leginkább a medencében lehetett megtalálni, a nagyobbak pedig belevethették magukat a Nem adom fel csapatának érzékenyítő akadályversenyébe, bort kóstolhattak, társasjátékozhattak; együtt kirándultunk és vettünk részt zsolozsmán, szentmiséken; hallgattunk gondolatébresztő tanúságtételeket; a záró estén pedig saját magunkból létrehoztuk a céltudatos, remekül úszó, korosztályos bárkákat. Aznap este célba értünk – de azt is mindannyian érezzük, hogy a járvány okozta lezárások után a plébánia bárkájának nagy szüksége van arra, hogy megerősítsük és jó széllel, közös irányba fordítsuk.

Alberik atya temetése

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tölgyesi Alberik ciszterci atya, aki plébániánkon káplánként szolgált 7 évig, június 28-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Templomunkban július 7-én, csütörtökön este 6 órakor mutatunk be szentmisét a lelki üdvéért.  Kérjük imáikat Alberik atyáért, a ciszterci rendért és a papi hivatásokért!

Temetése július 15-én, pénteken 14 órakor lesz Hódmezővásárhelyen a Szent István-templomban.

Gyászjelentés:

https://www.ocist.hu/index.php?pg=news_1_73

 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye /  a 40. esztendő

Művészeti vezető: Haáz Sándor karnagy
2022. június 24., péntek 19.00­
A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
1982. Tanévzáró ünnepség Szentegyházán. Az alkalmi kórus és zenekar előadásában elhangzó néhány ének visszhangja elől nem lehetett kitérni. A Hargita tövében, Székelyudvarhely és Csíkszereda között fekvő település tanulói, valamint Haáz Sándor tanár úr nem is álltak félre: egy olyan, a zeneoktatást is nélkülöző, magyar ajkú szigeten teremtettek messzire érő, éltető, virágzó és egymást megedző közösséget, amely nemcsak az akkori, gonosz idők ellen kínált áfiumot, hanem a hagyomány és a közösségi lét méltóságát is keretbe foglalta. Se szeri, se száma az azóta eltelt négy évtized fellépéseinek, a 140 tagú együttesben felnövekvő emberpalántáknak, a beénekelt helyszíneknek, a feléjük áradó mosolynak.
Haáz Sándor tanár úr a hit, a remény és a szeretet házát alapította meg s építette fel, mely Théba városá­nak 100 kitárt kapujával rokon: az öröm ódái árad­nak ezeken keresztül. A Fili – ahogy a Gyermekfilharmóniát Székelyföldön szólítják – az összetartozás erejével várja a kedves Olvasót annak bizonyosságával, hogy a mu­­zsi­ka a lélek gyógyítója. [cst]
A Bethlen Gábor Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Bérmálkozás fotói 2022.

Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe, hogy tekintsék meg a bérmálkozás ünnepléséről készült fényképeket!

A képek, az alábbi elérhetőségen megtekinthetők:

https://szentimre.hu/portfolio-item/szent-imre-plebania-bermalkozas-2022/

 

Dévai gyerekek táboroztatásához adománygyűjtés

Plébániánk fiataljai idén is mennek Böjte Csaba atyára bízott gyerekeket táboroztatni Erdélybe, ehhez kérnek tartósélelmiszert, tisztálkodási és tisztítószereket, valamint pénzadományt. Az adományok a sekrestyében adhatók le jún 26-ig.

Aki utalni szeretne az a plébánia számlájára “dévai tábor” megjegyzéssel teheti.
Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197

Ruhaadományt csak korlátozottan tudunk fogadni! (Csak gyerek nyári ruhát) Kérjük egyeztessenek erről az alábbi elérhetőségeken.

Köszönjük szépen!
Gianone János
Táborvezető
06303055431

A feltámadás ünnepléséről készült húsvéti fényképek

Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe, hogy tekintsék meg a feltámadás ünnepléséről készült húsvéti fényképeket!

A képek, az alábbi elérhetőségen megtekinthetők:

https://flic.kr/s/aHBqjzLyBv

 

Nagyheti szertartások

Nagyheti szertartások

  • Nagycsütörtök 18 óra szentmise, utána virrasztás és Jeremiás siralmai
  • Nagypéntek: 15 óra keresztút, 18 szertartás
  • Nagyszombat: 18 vigília mise és körmenet

Passiójáték és hangverseny

Ápr 9-én szombaton du. 5 órakor a pásztorjátékhoz hasonlóan gyerekek által előadott passiójátékára,

ápr 10-én virágvasárnap vasárnap du. 3 órakor nagyböjti hangversenyre (Krisztus hét szava a keresztfán) várjuk az érdeklődőket.

Részletek az alábbi linken:

hangversenyek_a_Szent_Imre-templomban_ny