A Zöld Kör megemlékezése Alberik Atyáról!

Alberik Atya már a 2015. évi Laudato Si’ enciklika megjelenése előtt is fontosnak tartotta és hirdette, hogy a keresztényeknek komolyan kell venniük a teremtett világ védelmét. Olyan elveket  és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a rábízott közösségek tagjai számára, amik az enciklikában is visszaköszönnek. Ahogy előadásaiban hangsúlyozta: a Teremtő azért bízta az emberre a Földet, hogy azt gondozza, művelje, a környezet tisztaságát védelmezze. Ezért napi lelkiismeret-vizsgálatunkban fel kell tennünk önmagunknak azt a kérdést is: milyen tisztelettel voltam én Isten teremtményei iránt?

Vallotta, hogy Isten iránti tiszteletünk elsősorban a teremtményeken keresztül, a velük való kapcsolatainkban fejeződik ki. Az éghajlatváltozás konkrét kérdéseit vallásos kontextusba helyezte, és a látható problémákból a keresztény emberre háruló feladatokkal foglalkozott. A vízfogyasztás/általános vízhasználat csökkentésében innovatív példát mutatott egyéni kezdeményezéseivel. Katolikus keresztényként a legsürgetőbb feladatnak a szemléletváltást tartotta: a versengő embertípus helyett az etikus, együttműködő embertípus kialakítására, a keresztény erkölcsi nevelés, önnevelés fontosságára hívta fel a figyelmünket.

A megújult Zöld Kör valamennyi jelenlegi és korábbi tagja nevében is búcsúzik Tőle

Balázs Orsi, Nemes Gábor, Soós Rita, Zlinszky János, Szabó Eszter