Dr. Entz László nekrológ és gyászjelentés

„Atyám házában sok hely van… Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. …újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”
(Jn 14,2–3)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy plébániánk jeles és megbecsült tagja, Dr. Entz László 2023. május 6-án távozott közülünk.
Entz László felelősségteljes érsebészi hivatása mellett fáradhatatlanul és rendkívül szerteágazó módokon szolgálta a Szent Imre Plébánia közösségét. A kezdetektől fogva tagja volt a plébániai képviselő-testületnek, 2015-től pedig egy cikluson át alelnökként is segítette a munkát.
Foglalkozott a ministránsokkal, szervezett hozzájárulás-gyűjtéseket, de arra is jutott energiája, hogy két egymást követő évben megrendezze a hagyományos templomi betlehemest.
Képviselő-testületi munkáján túl haláláig tagja volt a plébániai Szent Imre Alapítvány kuratóriumának, a szentmiséken pedig áldoztatóként működött közre.
Máltai lovagként, jószolgálati tevékenységet folytatva hosszú ideig tartott ingyenes orvosi tanácsadást a plébániai karitász Villányi úti helyiségében, ahol szaktudásával segített a hozzá fordulókon.
Közvetlensége, mások iránti alázatos szeretete, áldozata egész Plébániánk előtt példaértékű volt. Számíthattunk rá: ha hívtuk, jött; ha lehetőség adódott, ő szolgálatkészen és mosolyogva ott volt. Emberként, orvosként, professzorként, barátként.
Temetése június 2-án, pénteken 14:00-órakor lesz a Farkasréti temetőben. Gyászmisét aznap délután 5 órakor mondunk lelki üdvéért a Szent Imre templomban.

Gyászjelentése: Entz_Laszlo_1951-2023