Monasztikus sziget a 11. kerületben - Szent Imre plébánia

Szent háromnapi szertartások

Nagycsütörtök: 18 óra szentmise, 19.30 virrasztás,  22 óra Jeremiás siralmai
Nagypéntek: 15 óra keresztút, 18 óra az Úr szenvedésének
ünneplése

Nagyszombat: 18 óra húsvéti vigília szentmise, Urunk feltáma-
dásának ünneplése

Húsvétvasárnap szentmisék: 8.00, 9.00, 11.00, 18.00, 21.00
Húsvéthétfõ szentmisék: 8.00, 11.00, 18.00

Nagypénteken és nagyszombaton 8.00 órakor zsolozsmát
(reggeli dicséretet) végzünk a templomban a ciszterci atyák
részvételével.