Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye /  a 40. esztendő

Művészeti vezető: Haáz Sándor karnagy
2022. június 24., péntek 19.00­
A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
1982. Tanévzáró ünnepség Szentegyházán. Az alkalmi kórus és zenekar előadásában elhangzó néhány ének visszhangja elől nem lehetett kitérni. A Hargita tövében, Székelyudvarhely és Csíkszereda között fekvő település tanulói, valamint Haáz Sándor tanár úr nem is álltak félre: egy olyan, a zeneoktatást is nélkülöző, magyar ajkú szigeten teremtettek messzire érő, éltető, virágzó és egymást megedző közösséget, amely nemcsak az akkori, gonosz idők ellen kínált áfiumot, hanem a hagyomány és a közösségi lét méltóságát is keretbe foglalta. Se szeri, se száma az azóta eltelt négy évtized fellépéseinek, a 140 tagú együttesben felnövekvő emberpalántáknak, a beénekelt helyszíneknek, a feléjük áradó mosolynak.
Haáz Sándor tanár úr a hit, a remény és a szeretet házát alapította meg s építette fel, mely Théba városá­nak 100 kitárt kapujával rokon: az öröm ódái árad­nak ezeken keresztül. A Fili – ahogy a Gyermekfilharmóniát Székelyföldön szólítják – az összetartozás erejével várja a kedves Olvasót annak bizonyosságával, hogy a mu­­zsi­ka a lélek gyógyítója. [cst]
A Bethlen Gábor Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.