Alberik atya temetése

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tölgyesi Alberik ciszterci atya, aki plébániánkon káplánként szolgált 7 évig, június 28-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Templomunkban július 7-én, csütörtökön este 6 órakor mutatunk be szentmisét a lelki üdvéért.  Kérjük imáikat Alberik atyáért, a ciszterci rendért és a papi hivatásokért!

Temetése július 15-én, pénteken 14 órakor lesz Hódmezővásárhelyen a Szent István-templomban.

Gyászjelentés:

https://www.ocist.hu/index.php?pg=news_1_73