Ünnepélyes ígérettétel

Július 2-a, Sarlós Boldogasszony örömünnep volt a Ciszterci Oblátusoknak. A kismarosi Ciszterci Nővérek monostorában Brückner Ákos Előd atya és az Új Cikádor konvent jelenlétében két testvérünk, Szlovicsák Zita és Balázs, akik mostanig is plébániánk lelkes és aktív tagjai voltak, ünnepélyes ígéretet tettek. Ezt egy éves próbaidőszak előzte meg, amely alatt elmélyülhettek a ciszterci lelkiségben, és elhatározásuk érlelődhetett.

A Ciszterci Obláció (angolul Cistercian Oblates) egy katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a ciszterci szerzetesrend közösségéhez tartozó olyan világi hívek, akiknek hivatása a monasztikus zsolozsmás élet gyakorlása a világban, illetve a saját ciszterci plébániájukon a feladatok, munkák ellátásában való segítés. Nem összetévesztendők a világi ciszterciekkel (angolul Lay Cistercians), akik szintén a világban, de a ciszterci monostorok szigorú szabályai szerint élnek.