Gyertyaszentelő és Balázs-áldás

Február 2-án szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a reggel 7:30-as
mise keretében gyertyaszentelést végzünk. A szentmise előtt 6:45-től
szentolvasót imádkozunk.

Február 3-án vasárnap minden mise után Balázs-áldásban lehet részesülni.

ciszterci rend alapítóinak ünnepe

Január 26-án, szombaton este 6 órakor ünnepi szentmisében
emlékezünk meg a ciszterci rend alapítóiról. Az ünnepi
szentmisét Bérczi Bernát zirci apát tartja. Mindenkit
szeretettel várunk erre a fontos alkalomra!

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Újbuda, 2019. január 21–25.

Az imahét vezérigéje:

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj… (5Móz 16,18–20)

Mikor?

 

Hol? Igehirdető:
Január 21.,

hétfő – 18:00

 

Evangélikus templom

Bocskai út 10.

 

Dr. h.c. Molnár Sándor ref. lelkipásztor
Január 22.,

kedd – 18:00

 

Református templom

Ildikó tér 1.

 

Fábián testvér

verbita diakónus

Január 23.,

szerda – 18:00

 

Szent Gellért templom

Bartók Béla út 149.

Dr. Gáncs Tamás

ev. lelkész

Január 24.,

csütörtök – 18:00

 

Baptista imaház

Alsóhegy u. 38.

Kocsis Tamás

görkat. egyetemi lelkész

Január 25.,

péntek – 18:00

Budai görögkatolikus templom

II. ker., Bem tér-Fő utca sarok

(Fő u. 88.; 19-es v. 41-es villamos)

Kotán Béla

baptista lelkipásztor

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT!

Az idei imahéten a Somogy megyei Nágocson tavaly leégett

ÁRVÁCSKA ANYA- ÉS CSECSEMŐOTTHON javára gyűjtjük a perselypénzt.

Dunántúli Református Egyházkerület Árvácska Anya és Csecsemőotthon: 1040391639112613

 

Kórházlelkészség önkéntes képzés

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes
beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés
február 9-én indul. A képzésre jelentkezni a sekrestyében vagy
a plébánia irodáján lehet január végéig.

Vízkereszt

Vasárnap vízkereszt ünnepén, minden szentmisében víz megáldást végzünk. Otthonaikba saját, erre alkalmas edényekben tudnak vinni a vízből a kedves testvérek. Házszentelési kéréseiket a plébánia irodáján vagy a sekrestyében tudják jelezni.

G. Gastoldi: Missa Ne timeas, Maria!

2019. jan. 6., 18.00 órakor

A 16. század második felében a liturgikus zene központja Róma és Velence. A pápai kórus és a Szt. Márk székesegyház mesterei valósították meg a tridenti zsinat határozatait Palestrina, Monteverdi és kortársaik partitúráiban, mint pl. Giovanni Gastoldi a Szt. Márk székesegyház nagy tekintélyű karnagyaként.
Ne timeas, Maria! c. miséje Gábriel arkangyal szavait idézi: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.