Plébániai családos farsang

Mindenkit szeretettel várunk február 11-én, a 9:15-ös mise után a Szent Imre Gimnáziumba, egy közös farsangi mulatságra!
Lesz a gyerekeknek jelmezfelvonulás, kézműveskedés, tánctanítás.
Kérjük, hogy családonként egy tálca süteménnyel/rágcsával járuljatok hozzá a farsanghoz!

Betegek világnapja

Idén újra lesz lehetőség, hogy a betegségben szenvedők, illetve a 60 év feletti testvéreink súlyosabb betegség nélkül is ünnepélyes keretek között felvegyék a betegek kenetét. A szentség kiszolgáltatására február 10-én a 15 órás szentmisében kerül sor. Megfelelő előkészületre, azaz szentgyónás elvégzésére buzdítjuk a kedves testvéreket.

Részletek: Betegek_Vilagnapja_-_plakat_2024

Kórus, szolgálat

Egy templomi kórus feladata, hogy a liturgikus zene törekvő gondozója legyen, ezért néha megszólítsa az érdeklődőket, jelezze, hogy a klasszikus zenét művelő énekes közösség is egy a választható lehetőségek között. Hívjuk ezúton is mindazokat, akik szívesen tennének egy próbát, hiszen a próba éppen erre való. Próbáinkat péntekenként 19.30-kor, az alsó hittanteremben tartjuk, szeretettel és nyitott ajtóval várjuk mind a női, mind a férfi hangok tulajdonosait – bátorsággal tegyenek egy kísérletet.
Sem erős zenei előképzettség, sem énekkari gyakorlat nem feltétel; a hirtelen és hibátlan magas C helyett a kisebb lépések általi, igényes szolgálatra hívjuk – az ehhez vezető türelemmel, egymás segítésével.
A hátunk mögött lévő esztendőkről a www.korus-szentimre.hu honlap tájékoztat, személyesen a szentmisék idején a karzaton, illetve a  címen készséggel állunk rendelkezésre.

Plébániánk 100 esztendős történetének – ha nem is a kezdetektől és folyamatosan – de élő tartozéka a klasszikus kórusmuzsika jelenléte. E szolgálat leghosszabb, egybefüggő periódusa több, mint 50 évre tekinthet vissza, mely időszak még nem történelmi léptékű, de diófaként már árnyékot adna. Az énekkar működése is hasonlatos az átörökítés közösségi rendjéhez: sorvezetője az azonos irányba húzó cél, a liturgiát díszítő művek gyűjteménye, a személyes kapcsolatok hálózata, a hagyomány továbbadása a fiatalabb nemzedékeknek. Az új társak belépése fris­sí­ti, moz­dít­ja a meg­lé­vő hal­maz­ál­la­po­tot – len­dü­le­tet ad, két irány­ban ne­me­sít.

Ökumenikus imahét, taizei ima

Az idei ökumenikus imahét keretében templomunkban január 24-én szerdán 19
órakor taizéi imaórát tartunk.  Az imaórán Dr. Sárik Eszter evangélikus lelkész
hirdet igét. Kérjük, aki nem tud részt venni az imahét alkalmain, otthonában
imádkozzon a keresztények egységéért! Továbbiak:

Lehet, hogy egy kép erről: szöveg

 

 

HázasságSzépítő program

Szeretettel hívjuk a friss vagy a több évtizede házas párokat az első szentimrés Házasság Heti programra, egy HázasságSZépítő játékra, amelyben a jelentkezők a saját életritmusukba illeszthető öt feladatot kapnak.

Jelentkezés január 22-ig, a címen.

Részletek:

20240113_HazassagHete_plakat

Rendalapítók ünnepe

A Ciszterci Rend három szent alapító apátjáról, Szent Alberikről, Szent Róbertről és Harding Szent Istvánról január 25-én csütörtökön, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg.  Mindenkit szeretettel várunk és kérjük, hogy
imádkozzanak a ciszterci rendért!

A hit és a tudomány párbeszéde Szabadegyetem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán

„Az Egyház társadalmi tanítása és a modern állam” címmel indít három előadás-sorozatot 2024. január 11-étől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara (JÁK). A programok középpontjában a keresztény emberkép, a modern állam és az egyház kapcsolata, valamint a béke és biztonság kérdése áll.

A hit és a tudomány kapcsolata évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a katolikus tanítás egységes világmagyarázata találkozik a különböző tudományterületek által feltárt és képviselt tudományos igazságokkal. Ezért indítja el a Kar a Pázmány Szabadegyetem JÁK előadássorozatot, melynek célja, hogy helyet adva a hit és a tudomány párbeszédének, előképzettségtől, világnézettől, életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon a hit és a tudomány kapcsolatáról való közös gondolkodásba.

A három, tíz-tíz alkalomból álló előadássorozat témakörei:

A keresztény emberkép az emberi jogok tükrében
január 11-március 14-ig, csütörtökönként 16:30-18:00-ig.

Az Egyház és a modern állam
január 19-április 5-ig, péntekenként 14:15-15:45-ig

Béke és biztonság
január 12-március 8-ig, péntekenként 16:45-18:15.

A kurzusok ajánlhatók mindenkinek, aki bővíteni szeretné ismereteit napjaink aktuális és kiemelkedő jelentőségű, elsősorban jogi, közéleti és gazdasági kérdéseiben a katolikus társadalmi tanítás, valamint a jog- és államtudomány elméleti és gyakorlati szemszögéből.

Az előadások személyesen látogathatók a Kar belvárosi épületében (VIII. Szentkirályi utca 28.), vagy online követhetők.

Az előadás-sorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek eljárási díja 5.000 Ft.

Bővebb tájékoztató és jelentkezési lehetőség a https://ppke.hu/szabadegyetem-jak linken érhető el.