Rendalapítók ünnepe

A ciszterci rend három alapító apátjáról január 26-án csütörtökön, az esti 6 órás szentmisében emlékezünk meg. Az ünnepi szentmisét Bérczi Bernát O.Cist. apát úr mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk és kérjük, hogy
imádkozzanak a ciszterci rendért!

Ökumenikus imahét, taizei ima

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Újbuda, 2023. január 16–20.

Az imahét vezérigéje:

Tanuljatok meg jót cselekedni,törekedjetek az igazságra.

(Ézs 1,17)

Mikor?

 

Hol? Igehirdető:
2023. január 16.

hétfő – 18:00

 

Evangélikus templom

Bocskai út 10.

 

Lak Gábor

rk. káplán

2023. január 17.

kedd – 18:00

 

Református templom

Ildikó tér 1.

 

Kelemen László

rk. plébános

2023. január 18.

szerda – 19:00(!)

 

Szent Imre kápolna

Bartók Béla út 19. 1. emelet

 

Kotán Béla

baptista lelkipásztor

(taizei imaóra is)

2023. január 19.

csütörtök – 18:00

 

Baptista imaház

Alsóhegy u. 38.

Dr. Gáncs Tamás

ev. lelkész

2023. január 20.

péntek – 18:00

 

Magyar Szentek Plébánia

Magyar tudósok körútja 1.

 

Dr. h.c. Molnár Sándor

ref. lelkipásztor

Az idei imahéten a kerületünkben működő ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÉRTELMI SÉRÜLTEK NAPKÖZI OTTHONA javára gyűjtjük a perselypénzt

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT!

 

 

 

Vízkereszt és elsőpéntek

Január 6.péntek, vízkereszt (Urunk megjelenése) parancsolt ünnepe kötelező miselátogatással. Templomunkban reggel 7.30-kor és este 6 órakor lesz szentmise, minden misén vízmegáldást végzünk. A január 5-i, csütörtök esti 6 órás mise már érvényes az ünnepre, és ezen is végzünk vízmegáldást. Otthonaikba saját, erre alkalmas edényekben tudnak vinni a vízből a kedves testvérek.

Január 6-án a 6 órai szentmisén Haydn F-dúr miséje hangzik el.

Január 6. elsőpéntek. A reggeli 7.30-as szentmise után Jézus Szíve litániát és szentségimádást tartunk. Gyóntatás a 7.30-as mise előtt és után, illetve délután 17.30 és 18.30 között lesz.

Esterházy / Haydn

Esterházy / Haydn

Dec. 25-én, a 11 órai és vízkereszt ünnepén a 18 órai szentmisén
J. Haydn: F-dúr mise
Csereklyei Andrea, Darázs Renáta, kórus és korhű hangszeres együttes előadásában
Esterházy Pál Antal herceg 1734-től kezdődő kormányzása meghatározó erejű a Gregor Werner-utód, Joseph Haydn szerződtetésével; e két mester 7 évtizedet átívelő tevékenysége az akkori kultúra iránytűje; nem csak a Kismarton-Eszterháza útvonalon. Amikor „fényes” Miklós 1762-ben átveszi az örökséget, a festmények, ékszerek, szobrok, bútorok, könyvek gyűjteménye mellett a nagyjából 150 kéziratot rögzítő zenei katalógus oldalait is szignálhatja. Közel 3 évtizedes kormányzásának legfőbb építménye a „Magyar Verszália”, vagyis az Eszterházán felépített kastély, melynek operaszínpadán Haydn közel 1300 előadást rendezett. E lenyűgöző szám mellé sorakozó szimfonikus, kamarazenei, valamint a liturgikus szolgálat miséinek, kantátáinak, alkalmi műveinek száma erős főhajtásra méltó. 1809 tavaszán, Haydn mester halálakor, végakarata szerint teljes életműve a hercegség tulajdona lett, hozzávetőlegesen 100 autográf (saját kezű kézirat), 200, más szerző által jegyzett másolat és 70 nyomtatott kotta. Ezenkívül az archívum tartalmazta a már említett Werner-hagyatékot, Michael Haydn életművét, valamint a történelmi Magyarországhoz szintén szorosan kapcsolódó Carl Ditters von Dittersdorf, Johann Georg Albrechtsberger és mások műveit..