Hirdetés Krisztus a mindenség királya ünnepén

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Krisztus Király vasárnapja, 2023. 11. 26.

Az Országos Karitász javára történt múlt hétvégi gyűjtés eredménye 1 366 535 Ft lett, melyet a Főegyházmegyének továbbítottunk.

November 28-án, kedden kivételesen délután 17 órakor is lesz szentmise templomunkban, melyet Mohos Gábor püspök úr mutat be abból az alkalomból, hogy Magyarországon is megalakult a MÁRIA KONYHÁJA elnevezésű nemzetközi segélyprogram helyi szervezete. A szentmise után 18 órakor lesz a segélyprogramról szóló könyv bemutatója a Mathias Corvinus Collegiumban. A könyvbemutatóra az előtérben elhelyezett plakáton található
emailcímen lehet jelentkezni.

December 2-án, elsőszombaton 17.15-kor rózsafüzért imádkozunk szerzetesi és papi hivatásokért a templomban.

Ungváry Zsolt monodrámáját mutatják be december 1-jén 18 órától a Szent Imre Gimnázium tükörtermében. A darab a huszadik század második felének magyar történelmét idézi meg egy család sorsán keresztül. Előadja Ungváry Álmos.

Idén az első rorátészentmisét december 4-én, hétfőn reggel 6.30-kor tartjuk. December 23- ig minden hétköznap, hétfőtől szombatig lesz roráté templomunkban, a szentmisék alatt pedig gyóntatás. Az előtérből elvihető kiadvány tartalmazza a roráték beosztását és egy lelki tükröt is a szentgyónáshoz.

December 9-én délután 3 órakor tartjuk a plébánián az idősek karácsonyát, minden kedves testvérünket szeretettel várjuk!

Plébániánk csatlakozott egy használt mobiltelefon-gyűjtő akcióhoz. Régi, már nem használt mobiltelefonjaikat az előtérben elhelyezett, feliratozott dobozba tehetik be a következő hét végéig.

Minden pénteken a reggeli és az esti szentmise között szentségimádást tartunk a templom előteréből nyíló kápolnában. Aki szívesen vállalna péntekenként rendszeresen vagy akár ritkábban egy-egy óra szentségimádást (ami egyben a Szentség őrzését is jelenti), kérjük, jelezze a sekrestyében! Szükség lenne új emberekre, hogy folytatni tudjuk a pénteki szentségimádásainkat.

Jövő hétvégén minden szentmise végén a plébániai 433-as Szent Bernát Cserkészcsapat gyűjt adományokat a csapat működésére és céljaira.

Gyóntatás

november 26.- december 3.

vasárnap:   Örs atya 9-9.40; Dániel atya 10.50-11.20; Örs atya/ Dániel atya 17.50- 18.30

hétfő:

kedd: Dániel atya  17.50-18.30

szerda: Dániel atya  17.50-18.30

csütörtök: Dániel atya  17.50-18.30

(első)péntek: Örs atya 7.25-8; Dániel atya  17.50-18.30; Viktor atya: 17.30-18.30; 

szombat: Dániel atya 17.50- 18.30

vasárnap :  Dániel atya 9-9.40; Örs atya 10.50-11.30; Örs atya/ Dániel atya 17.50- 18.30

 

 

 

 

Taizéi szentségimádás

December 13-án szerdán, 18.45-kor kezdődően, 1 órás zenés szentségimádást tartunk a templomban taizéi-énekekkel, könyörgésekkel, rövid elmélkedésekkel. Mindenkit szeretettel hívunk!

Roráték 2023

Roráté szentmisék a Szent Imre templomban 2023.

A szentmisék reggel 6.30-kor kezdődnek.

 

                                               miséző                               gyóntató                            ének

dec. 4. (hétfő)                 Örs       atya                        Kunay Viktor CM           Családi Schola

dec. 5. (kedd)                 Koronkai Zoltán SJ         Kunay Viktor  CM          népénekes

dec. 6. (szerda)              Gájer László                     Csermák Péter ISCH      népénekes

dec. 7. (csütörtök)        Csermák Péter ISCH      Örs  atya                             népénekes

dec. 8. (péntek)              Örs atya                               Csermák Péter ISCH    népénekes

dec. 9. (szombat)           Csermák Péter ISCH       Wojtonis Marek CM     népénekes

 

dec. 11. (hétfő)                 Csermák Péter ISCH     Örs     atya                           gitáros

dec. 12. (kedd)                 Koronkai Zoltán SJ        Csermák Péter ISCH      népénekes

dec. 13. (szerda)              Gájer László                      Csermák Péter ISCH      népénekes

dec. 14. (csütörtök)        Csermák Péter  ISCH     Örs         atya                      népénekes

dec. 15. (péntek)              Csermák Péter ISCH     Dániel   atya                        népénekes

dec. 16. (szombat)          Örs      atya                          Wojtonis Marek   CM       gitáros

 

dec. 18. (hétfő)              Örs      atya                      Csermák Péter ISCH            népénekes

dec. 19. (kedd)               Koronkai Zoltán SJ     Csermák Péter ISCH          népénekes

dec. 20. (szerda)             Gájer László                   Csermák Péter ISCH        népénekes

dec. 21. (csütörtök)       Csermák Péter ISCH      Örs       atya                         gitáros

dec. 22. (péntek)            Csermák Péter ISCH      Dániel   atya                       népénekes

dec. 23. (szombat)        Örs    atya                           Csermák Péter ISCH       Családi Schola

 

Ingyenes orvosi tanácsadás

2024 január 4-én, csütörtökön 16.00 és 17.30 között dr. Bártfai Ildikó kardiológus tart ingyenes orvosi tanácsadást a karitász Villányi út 42. szám alatti helyiségében. Bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk!

Szent Filoména Társulat – görögkatolikus szent liturgia

2023. november 27-én, hétfőn, 18:00 órakor görögkatolikus Szent Liturgia (Mise) lesz templomunkban Szent Filoména tiszteletére, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 A szertartást bemutatja: Kocsis Tamás, dél-budai görögkatolikus szervezőlelkész és Szarvas Levente diakónus.

A liturgia végén (filteres tea formájában) gyógynövény szentelés lesz, továbbá ereklyés áldás és a vértanúszent kegyhelyi nagyereklyéje előtt égő olajlámpából származó fiola olajból – ókeresztény szokás szerint – olajkenetet adunk minden hívőnek a szertartás után.

Az olajkenet szentelmény.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szertartást felveszi a Mária Rádió és két nappal később, 2023. november 29-én szerdán délelőtt 9:00 órától sugározza.

 Filoména görög királylány 291-ben született Korfu szigetén, és 13 évesen lett vértanú Rómában 304-ben. Maradványait a XIX. század elején találták meg. 1837-ben nyilvánította szentté XVI. Gergely pápa. Kegyhelye és a Szent Filoména Testvérület (konfraternitás, 1912-től archikonfraternitás) nemzetközi központja az olaszországi Mugnano del Cardinale városban található.

 “Az egyház elfogadja a konfraternitásokat és jogi személyiséget ad nekik; jóváhagyja statútumaikat, nagyra értékeli célkitűzéseiket és istentiszteleti tevékenységüket.” ― Népi jámborság és liturgia direktóriuma (Budapest, 2005).

 

 

SzentImre100 —  búcsúi szentmise, rózsafüzér és jubileumi konferencia fényképei

November 4-én lezárult a plébániánk alapításának századik évfordulójáról megemlékező jubileumi esztendő. Istennek hála, e napon megvalósulhatott az éltető közösségbe tartozás élménye, hiszen az ünnepi eseményeken nagyon sokan tudtunk együtt részt venni, jelen lenni.
Az alábbiakban szeretettel tesszük most közzé a konferenciáról, valamint az Erdő Péter bíboros úr által vezetett rózsafüzérről és ünnepi szentmiséről készült fotókat.

A képeket készítette:
Pávó János
pavofotok.hu
facebook.com/pavofotok

Galéria:
https://www.flickr.com/gp/pavofotok/Hao66Qc56r

Letöltés:
https://www.dropbox.com/scl/fo/cq74kln4r59jkzb0cp1jj/h?rlkey=1c42ihoivza513bwret62cov7&dl=0

Lépcsők az előcsarnokban – 2023. Búcsú

Híd lenni Isten és ember között / a Lépcső vendége Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Szentimre100 / képválogatás
Thomas Merton: kontemplatív ima és vallásközi párbeszéd / Boros Péter
Küldetés, tudat / Törökné Jordán Katalin
Hangsúly, gesztus, mimika / Vasbányai Ferenc
Falfirka a zsákutcában / Ungváry Zsolt
Hazám, hazám, én mindenem! / Seidl Ambrusné

Andrea Gabrieli Missa in F, november 5-én, 11 órakor

A Szt. Márk székesegyház nemcsak az istentiszteletek, szertartások, hanem az itáliai Velence kiemelkedő eseményeinek helyszíne is. E hatalmas építmény évszázadokon keresztül lett azzá, amit a jelen korban láthatunk – fejlesztése, alakítása, díszítése a XI. század óta folyamatos. A lenyűgöző látvány mellett az ünnepek állandó kísérője a muzsika: a székesegyház egyedülálló akusztikus tere, a zenei együttesek elhelyezése, az egymásnak felelgető, responzoriális előadásmód a karorgonák, karzatok felhasználásával a XVI. században éri el lehetőségeinek határát, e ceremoniális gyakorlat tetőpontját.
A velencei iskola megalapítója Andrea Gabrieli: pályája a bazilika énekes iskolájából indult, az évszázad közepén a Német-római Birodalom területén való utazásai után, 1566-tól lesz a székesegyház zenei életének mindenki által megbecsült vezetője, a velencei stílus megalapítója. Elkötelezett és bőséges tollú alkotó, teljesítménye lenyűgöző: több száz motetta, madrigál, mise, zsoltárciklus, színpadi és orgona művek valamint tanítványok hosszú sora jelzi életútját, mely 1585-ben ér véget a számára oly kedves városállam szolgálatában. Most felhangzó miséje – hangszeres együttes közreműködésével – először szólal meg templomunkban. [cst]