Szent Filoména Társulat – görögkatolikus szent liturgia

2023. november 27-én, hétfőn, 18:00 órakor görögkatolikus Szent Liturgia (Mise) lesz templomunkban Szent Filoména tiszteletére, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 A szertartást bemutatja: Kocsis Tamás, dél-budai görögkatolikus szervezőlelkész és Szarvas Levente diakónus.

A liturgia végén (filteres tea formájában) gyógynövény szentelés lesz, továbbá ereklyés áldás és a vértanúszent kegyhelyi nagyereklyéje előtt égő olajlámpából származó fiola olajból – ókeresztény szokás szerint – olajkenetet adunk minden hívőnek a szertartás után.

Az olajkenet szentelmény.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szertartást felveszi a Mária Rádió és két nappal később, 2023. november 29-én szerdán délelőtt 9:00 órától sugározza.

 Filoména görög királylány 291-ben született Korfu szigetén, és 13 évesen lett vértanú Rómában 304-ben. Maradványait a XIX. század elején találták meg. 1837-ben nyilvánította szentté XVI. Gergely pápa. Kegyhelye és a Szent Filoména Testvérület (konfraternitás, 1912-től archikonfraternitás) nemzetközi központja az olaszországi Mugnano del Cardinale városban található.

 “Az egyház elfogadja a konfraternitásokat és jogi személyiséget ad nekik; jóváhagyja statútumaikat, nagyra értékeli célkitűzéseiket és istentiszteleti tevékenységüket.” ― Népi jámborság és liturgia direktóriuma (Budapest, 2005).

 

 

SzentImre100 —  búcsúi szentmise, rózsafüzér és jubileumi konferencia fényképei

November 4-én lezárult a plébániánk alapításának századik évfordulójáról megemlékező jubileumi esztendő. Istennek hála, e napon megvalósulhatott az éltető közösségbe tartozás élménye, hiszen az ünnepi eseményeken nagyon sokan tudtunk együtt részt venni, jelen lenni.
Az alábbiakban szeretettel tesszük most közzé a konferenciáról, valamint az Erdő Péter bíboros úr által vezetett rózsafüzérről és ünnepi szentmiséről készült fotókat.

A képeket készítette:
Pávó János
pavofotok.hu
facebook.com/pavofotok

Galéria:
https://www.flickr.com/gp/pavofotok/Hao66Qc56r

Letöltés:
https://www.dropbox.com/scl/fo/cq74kln4r59jkzb0cp1jj/h?rlkey=1c42ihoivza513bwret62cov7&dl=0

Lépcsők az előcsarnokban – 2023. Búcsú

Híd lenni Isten és ember között / a Lépcső vendége Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Szentimre100 / képválogatás
Thomas Merton: kontemplatív ima és vallásközi párbeszéd / Boros Péter
Küldetés, tudat / Törökné Jordán Katalin
Hangsúly, gesztus, mimika / Vasbányai Ferenc
Falfirka a zsákutcában / Ungváry Zsolt
Hazám, hazám, én mindenem! / Seidl Ambrusné

Andrea Gabrieli Missa in F, november 5-én, 11 órakor

A Szt. Márk székesegyház nemcsak az istentiszteletek, szertartások, hanem az itáliai Velence kiemelkedő eseményeinek helyszíne is. E hatalmas építmény évszázadokon keresztül lett azzá, amit a jelen korban láthatunk – fejlesztése, alakítása, díszítése a XI. század óta folyamatos. A lenyűgöző látvány mellett az ünnepek állandó kísérője a muzsika: a székesegyház egyedülálló akusztikus tere, a zenei együttesek elhelyezése, az egymásnak felelgető, responzoriális előadásmód a karorgonák, karzatok felhasználásával a XVI. században éri el lehetőségeinek határát, e ceremoniális gyakorlat tetőpontját.
A velencei iskola megalapítója Andrea Gabrieli: pályája a bazilika énekes iskolájából indult, az évszázad közepén a Német-római Birodalom területén való utazásai után, 1566-tól lesz a székesegyház zenei életének mindenki által megbecsült vezetője, a velencei stílus megalapítója. Elkötelezett és bőséges tollú alkotó, teljesítménye lenyűgöző: több száz motetta, madrigál, mise, zsoltárciklus, színpadi és orgona művek valamint tanítványok hosszú sora jelzi életútját, mely 1585-ben ér véget a számára oly kedves városállam szolgálatában. Most felhangzó miséje – hangszeres együttes közreműködésével – először szólal meg templomunkban. [cst]