Gitáros advent

A Szentimrés Gitáros Kórus idén Adventben távolról szeretné segíteni a híveket az elmélyülésben és az ünnepre való készülésben, ezért minden vasárnapra közzétesz egy adventi dalt a kórus archívumából, egy rövid elmélkedés és kép kíséretében.

ének:

https://drive.google.com/file/d/1h0lCYHFAvhUkI3TBHBiJieyTsOrdwIqH/view?usp=drivesdk

Advent első vasárnapja.
„Álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten … Velünk van a seregek Ura.” (Zsolt 46,11.12)
Jézus mindig csöndben várakozik ránk. Csöndben hallgat minket és beszél a lelkünkhöz. Akkor halljuk szavát. A belső csöndet nehéz megteremteni, de meg kell próbálnunk imádkozni. Ebben a csöndben erőt és valódi egységet lelünk. Isten ereje belénk száll, és segítségével jól végezzük dolgainkat. Gondolataink egyesülnek az ő gondolataival, imáink az ő imáival, cselekedeteink az ő cselekedeteivel, életünk az ő életével.
(Teréz anya)
Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Forrás:

Roráték a Szent Imre-templomban

Idén az első roráté szentmisét november 30-án, hétfőn reggel 6 órakor tartjuk. December 23-ig minden hétköznap, hétfőtől szombatig lesz roráté szentmise a templomunkban. Miséző atyák alább:

nov. 30. (hétfő)     Szkaliczki Örs atya

dec. 1. (kedd)        Wojtonis Marek atya

dec. 2. (szerda)      Gájer László atya

dec. 3. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 4. (péntek)     Kunay Viktor atya

dec. 5. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 7. (hétfő)         Wojtonis Marek atya

dec. 8. (kedd)         Héray András atya

dec. 9. (szerda)       Gájer László atya

dec. 10. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 11. (péntek)      Kunay Viktor atya

dec. 12. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 14. (hétfő)       Kunay Viktor atya

dec. 15. (kedd)        Héray András atya

dec. 16. (szerda)      Gájer László atya

dec. 17. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 18. (péntek)     Wojtonis Marek atya

dec. 19. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 21. (hétfő)       Szkaliczki Örs atya

dec. 22. (kedd)       Héray András atya

dec. 23. (szerda)     Gájer László atya

Hirdetés Krisztus Király vasárnapja

H I R D E T É S

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Krisztus Király vasárnapja, 2020. 11. 22.

Idén az első roráté szentmisét november 30-án, hétfőn reggel 6 órakor tartjuk. December 23-ig minden hétköznap, hétfőtől szombatig lesz roráté szentmise a templomunkban.

Erdő Péter bíboros úr további intézkedésig felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna, tehát mindenki, aki jogosan fél a közösségben való megjelenéstől, mentesül a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól.
A Püspöki Kar a járványhelyzetre való tekintettel nem javasolja a gyóntatószékekben történő gyónást. Ezért bíboros úr visszavonásig megadta a felhatalmazást az általános feloldozásra. Az általános feloldozás egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül ad feloldozást az elkövetett bűnökre a következő feltételekkel: a feloldozásra vágyó erős elhatározást tesz a bűnök elkerülésére, az esetlegesen okozott botrány vagy kár jóvátételére, valamint komoly a szándéka, hogy amint lehetősége van, személyes gyónásban is megvallja súlyos bűneit. Minden péntek és szombat esti, valamint az összes vasárnapi szentmiséinkben általános feloldozást adunk azon hívek számára, akik ebben részesülni szeretnének. Az „Általános feloldozásban” csak azok a hívek részesülnek feloldozásban, akik a „normál” személyes gyónásban is feloldozást kapnának.

A Szent Imre-templomból lehetővé tettük online szentmise közvetítését. Minden vasárnap a 11 órás szentmisénk élőben nézhető plébániánk YouTube csatornáján.

November 23-án hétfőn és 24-én kedden a plébániairoda zárva tart.

Ma a katolikus templomokban az Országos Karitász javára gyűjtenek. A mise perselyadományát erre a célra továbbítjuk a Főegyházmegyének. Ehhez kapcsolódóan az előtérből Erzsébet kenyeret vihetnek a kedves testvérek.  Aki a plébánia működését szeretné támogatni, a kijáratoknál gyűjtők
kosaraiba teheti adományát.

Megjelent a plébániai Hírlap az adventi és karácsonyi eseményekkel,
mely elvihető az előtérből.

11-es mise élőben

Plébánia ügyfélfogadása november 23-27.

Hétfő Zárva

Kedd Zárva

Szerda 8-12-ig

Csütörtök 15-18-ig

Péntek 8-12-ig

 

e-mailben iroda@szentimre.hu

Sekrestyében: A szentmisék előtt és után.

Továbbra is van lehetőség online ügyintézésre.

Szentmise kérése https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/intencio

Keresztelő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/kereszteles

Esküvő https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/esketes

Keresztlevél https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/keresztlevel

Házassági engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/hazassagkotesi-elbocsajto

Keresztszülői- bérmaszülői engedély https://ugyintezes.szip.plebania-ablak.hu/index/igazolas

Read more

Járványügyi intézkedések a Szent Imre-templomban

Kedves Szentimrések!
Jelen helyzetben az alábbiak szerint alakítjuk a templomi életünket. Tisztában vagyok vele, hogy abszolút jó döntés nincs, minden rendelkezés mellé lehet érveket és ellenérveket is felsorakoztatni. Az állami és az egyházi intézkedéseket vettem figyelembe, sokak véleményét kikérve.
  • Erdő Péter bíboros úr további intézkedésig felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna, tehát mindenki, aki jogosan fél a közösségben való megjelenéstől, mentesül a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól.
  • A szentmisékről távolmaradókra érvényesek az Egyházi Törvénykönyv előírásai, melyek szerint igen ajánlatos, hogy a szentmise helyett töltsön kellő időt imádsággal, Szentírás olvasással, elmélkedéssel. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, ajánljuk az online vagy televíziós miseközvetítésekbe való bekapcsolódást.
  • A Szent Imre templomból lehetővé tesszük online szentmise közvetítését. Minden vasárnap a 11 órás szentmisénk élőben nézhető lesz plébániánk YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=M_zoFJYj04I
 • A közvetített miséken lehetőséget adunk a lelki áldozásra, amely az imádság egyik sajátos módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
 • A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a vasárnapi prédikációink felvételeit, melyek szintén plébániánk YouTube csatornáján találhatóak.
 • Azon testvéreinktől, akik eljönnek templomunkba, azt kérjük, hogy a templomban a nem egy háztartásban élők tartsák a szükséges védőtávolságot! Áldozáskor, a sorban állás alatt is figyeljünk a megfelelő távolságtartásra! A járvány terjedése és a szentmiseközvetítés bevezetése miatt azzal számolunk, hogy a templom látogatottsága visszaesik, így egyelőre nem zárunk le minden második padsort. Mindenki talál olyan helyet a templomtérben, ahol biztonságban tudja magát.
 • A főhajóban és a két mellékhajóban az első padsorokkal egyvonalban kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Lehetőség lesz tehát arra, hogy az áldozáshoz való sorban állás alatt mindenki fertőtleníteni tudja a kezét a szentáldozás előtt.
 • A 20 órától érvényes kijárási korlátozás miatt a vasárnapi 21 órás szentmisénket, amíg a korlátozás érvényben van, elhagyjuk.
 • Bíboros úr visszavonásig megadta a felhatalmazást az általános feloldozásra. Az általános feloldozás egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül ad feloldozást az elkövetett bűnökre, a következő feltételekkel: a feloldozásra vágyó erős elhatározást tesz a bűnök elkerülésére, az esetlegesen okozott botrány vagy kár jóvátételére, valamint komoly a szándéka, hogy amint lehetősége van, személyes gyónásban is megvallja súlyos bűneit.  Minden péntek és szombat esti, valamint az összes vasárnapi szentmiséinkben általános feloldozást adunk azon hívek számára, akik ebben részesülni szeretnének. Az általános feloldozás gyakorlatát november 20-tól vezetjük be.
 • Szempontok az online szentmiséhez:
  – Az online szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk. Felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni.
  – Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, gyertyát gyújtani.
  – A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, lecsendesedjünk.
  – Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő részeinél.
  – Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézni a szentmise alatt.
  – A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk bele.
 • Kérjük azon híveinket, akik nem tudnak eljönni szentmiséinkre, perselyadománnyal vagy egyházi hozzájárulással támogassák plébániánkat, a következő számlára való utalással:
  Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197
  A közleménybe, kérjük, írják be: “hozzájárulás”.
Szent Imre, plébániánk védőszentje, könyörögj érettünk!
Jó egészséget kívánva
Szkaliczki Örs
plébános

Szentségimádás NEK

November 21-én szombaton 17 órakor, bekapcsolódva a világméretű szentségimádásba, 50 perces szentségimádást tartunk templomunkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.

SzentImreHázas Est

A következő Házas Estet november 11-én, szerdán, este 20:30-as kezdéssel tartjuk Zoom-on keresztül. Bajzáth Mária meseterapeuta tart előadást Mesélő családok címmel.
Az előadásra regisztrálni a szip-vas9 levelezőlistán és a Házas Est facebook oldalán (facebook.com/SzentImreHazasEst) meghirdetett elérhetőségen keresztül lehet.

gyóntatás

 gyóntatási rend:

Huszár Lőrinc atya:

kedd, szerda, csütörtök 17.30-17.55

péntek  7-7.25

szombat 17.30-18.45

vasárnap 7.30-9, 10.30-12.00, 17.30-17.55

Kunay Viktor atya

péntek: 17.30-18.45

 

 

 

A november 7-ei templommegáldás és ünnepség elmarad. A 17.15-től kezdődő rózsafüzér imádságot, majd a 18 órás szentmisét változatlanul megtartjuk.

Kedves Szentimrések!

Igyekeztünk mindent megtenni, hogy szombaton a templomfelújítási ünnepség méltó legyen.
Tegnap délután azonban a járványhelyzetre való tekintettel először nuncius úr, majd bíboros úr is lemondta az eseményen való részvételét. Állami részről sem tudnak megjelenni, akikre számítottunk. Ez az egyik ok, de talán ennél is fontosabb, hogy a templom felújításának ünneplése az egész plébániai közösség ünneplésének kell lennie. Most viszont arra számítunk, hogy a járványhelyzet jelenlegi állása és a meghívott díszvendégeink távolmaradása miatt, a templomi közösség is csak csekély számban jönne el. Így nem lenne az ünnep igazi ünnep.
Mindezeket figyelembe véve Bérczi Bernát apát úrral azt a döntést hoztuk, hogy az ünnepséget és a felújításban résztvevők köszöntését egy későbbi (talán tavaszi) időpontban tartanánk meg, amikor már együtt lehet a plébániai közösség és a vendégeink is el tudnak jönni.
Isten gondviselésében bízva a tavaszi időszakban a természet újjáéledésével egy megújulási, újrakezdési ünnepet (húsvétot) rendezhetünk, melyhez csatlakozna a templom megújulásának öröme.

A november 7-ei templommegáldás és ünnepség tehát elmarad. (A 17.15-től kezdődő rózsafüzér imádságot, majd a 18 órás szentmisét változatlanul megtartjuk, mindkét liturgiát én vezetem.)
Nagyon remélem, hogy egy későbbi időpontban be tudjuk majd pótolni az ünnepet! Akkor majd jelentkezem a meghívással!

Jó egészséget kívánva
Szkaliczki Örs
plébános