A Zöld Kör megemlékezése Alberik Atyáról!

Alberik Atya már a 2015. évi Laudato Si’ enciklika megjelenése előtt is fontosnak tartotta és hirdette, hogy a keresztényeknek komolyan kell venniük a teremtett világ védelmét. Olyan elveket  és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a rábízott közösségek tagjai számára, amik az enciklikában is visszaköszönnek. Ahogy előadásaiban hangsúlyozta: a Teremtő azért bízta az emberre a Földet, hogy azt gondozza, művelje, a környezet tisztaságát védelmezze. Ezért napi lelkiismeret-vizsgálatunkban fel kell tennünk önmagunknak azt a kérdést is: milyen tisztelettel voltam én Isten teremtményei iránt?

Vallotta, hogy Isten iránti tiszteletünk elsősorban a teremtményeken keresztül, a velük való kapcsolatainkban fejeződik ki. Az éghajlatváltozás konkrét kérdéseit vallásos kontextusba helyezte, és a látható problémákból a keresztény emberre háruló feladatokkal foglalkozott. A vízfogyasztás/általános vízhasználat csökkentésében innovatív példát mutatott egyéni kezdeményezéseivel. Katolikus keresztényként a legsürgetőbb feladatnak a szemléletváltást tartotta: a versengő embertípus helyett az etikus, együttműködő embertípus kialakítására, a keresztény erkölcsi nevelés, önnevelés fontosságára hívta fel a figyelmünket.

A megújult Zöld Kör valamennyi jelenlegi és korábbi tagja nevében is búcsúzik Tőle

Balázs Orsi, Nemes Gábor, Soós Rita, Zlinszky János, Szabó Eszter

Nyári tábor 2022 Felsőtárkány

Hat év után tartottunk ismét plébániai nagytábort minden szentimrés korosztály számára. Nagy örömmel mentünk Felsőtárkányba, hogy végre korosztályokon belül és korosztályokat átívelve találkozzunk egymással – és persze Jézussal, akinek a nyomába szegődtünk… avagy bárkájának farvizén haladtunk, hiszen a tábor mottója ez volt: Jézussal együtt a bárkában.

Az első nap a meghívásé volt; arra néztünk rá, mi mindent hagytunk el, mit hagytunk ott, hogy kövessük Jézust.

A második nap a vihar lecsendesítése kapcsán tettük fel a kérdést magunknak is: Ki ő? Ki ő az én életemben? Ki ő az én számomra?

A harmadik nap a csodálatos halfogás mentén elsősorban a plébániánkra, a közösségünkre és a missziós feladatainkra irányította a figyelmet.

A záró nap pedig a vízrelépés ideje volt: küldetésünk van, de vajon mi kell ahhoz, hogy kilépjünk a bárkából?

A tábor programját tudatosan és szándékosan úgy alakítottuk, hogy sok lehetőségünk legyen generációk közötti találkozásokra, ugyanakkor az időbeosztás lehetővé tette, hogy az egyes programok között bőven találjunk időt spontán beszélgetésekre is.

Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy a közös programok szervezésében és vezetésében minden korosztály megtalálta a feladatát, így rácsodálkozhattunk egymás kreativitására és szolgálatkészségére is.

A legkisebbeket leginkább a medencében lehetett megtalálni, a nagyobbak pedig belevethették magukat a Nem adom fel csapatának érzékenyítő akadályversenyébe, bort kóstolhattak, társasjátékozhattak; együtt kirándultunk és vettünk részt zsolozsmán, szentmiséken; hallgattunk gondolatébresztő tanúságtételeket; a záró estén pedig saját magunkból létrehoztuk a céltudatos, remekül úszó, korosztályos bárkákat. Aznap este célba értünk – de azt is mindannyian érezzük, hogy a járvány okozta lezárások után a plébánia bárkájának nagy szüksége van arra, hogy megerősítsük és jó széllel, közös irányba fordítsuk.

Ünnepélyes ígérettétel

Július 2-a, Sarlós Boldogasszony örömünnep volt a Ciszterci Oblátusoknak. A kismarosi Ciszterci Nővérek monostorában Brückner Ákos Előd atya és az Új Cikádor konvent jelenlétében két testvérünk, Szlovicsák Zita és Balázs, akik mostanig is plébániánk lelkes és aktív tagjai voltak, ünnepélyes ígéretet tettek. Ezt egy éves próbaidőszak előzte meg, amely alatt elmélyülhettek a ciszterci lelkiségben, és elhatározásuk érlelődhetett.

A Ciszterci Obláció (angolul Cistercian Oblates) egy katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a ciszterci szerzetesrend közösségéhez tartozó olyan világi hívek, akiknek hivatása a monasztikus zsolozsmás élet gyakorlása a világban, illetve a saját ciszterci plébániájukon a feladatok, munkák ellátásában való segítés. Nem összetévesztendők a világi ciszterciekkel (angolul Lay Cistercians), akik szintén a világban, de a ciszterci monostorok szigorú szabályai szerint élnek.

Elsőáldozók nyári tábora Körmenden

Második alkalommal került megrendezésre az elsőáldozók számára szervezett nyári tábor Körmenden, amelyen 43 gyermek vett részt. A helyszínre jó hangulatú közös vonatozás után érkeztünk, és örömmel vettük birtokba a tavalyi évben megismert és megszeretett plébániai közösségi teret. A Jóistennek hála, jócskán voltak új résztvevők, akiknek örömmel mutatták be tavaly már táborozó társaik a szép vasi kisvárost és a programok helyszínét. Idén is Erika és Ildi néni, szociális testvérek voltak segítségünkre a tábor során, illetve nagy örömmel fogadtak minket a helyi hívek is.
Idén a BŰNBOCSÁNAT, ISTEN MEGBOCSÁTÓ SZERETETÉNEK témája állt a négy napos lelki program középpontjában. Angelico atya rajzos katekézise indította a tábor első napját, a bűnbocsánat és a megváltás összetartozásáról tanított bennünket. A programban szerepelt játékos vetélkedő, foci, csapatjátékok, esténként vidám éneklés a tábortűz körül. Elzarándokoltunk a jáki templomhoz, ahol szentmisén szolgálhattunk, majd egy részletes templomismertető után játékos vetélkedő keretében próbálhattuk ki, hogy mit jegyeztünk meg az elmondottakból. Lovaskocsizás, közös ebéd, vizes- vetélkedő gazdagították a programot a nagy hőségben, eljutottunk strandra is. A helyi plébános atya Szent Erzsébet történetét bábozta el nekünk úgy, hogy mi magunk voltunk a bábok. A záró estén Ki mit tud? -ot tartottunk. Bízunk benne, hogy közösen töltött emlékezetes pár napban kapott lelki táplálék gyökeret ver és sokáig kitart a gyerekekben, jövőre pedig újra találkozunk a következő táborunkban.

Képek:

https://drive.google.com/drive/folders/1AWHeaw_-rynuCOW05Btlzecxv7d-uUh-?fbclid=IwAR1SgIbV28ATAi8am36whFnOgtAsw26Xpzh70nuCbM5ZzUgJqIuwdAfbVeQ

Alberik atya temetése

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tölgyesi Alberik ciszterci atya, aki plébániánkon káplánként szolgált 7 évig, június 28-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Templomunkban július 7-én, csütörtökön este 6 órakor mutatunk be szentmisét a lelki üdvéért.  Kérjük imáikat Alberik atyáért, a ciszterci rendért és a papi hivatásokért!

Temetése július 15-én, pénteken 14 órakor lesz Hódmezővásárhelyen a Szent István-templomban.

Gyászjelentés:

https://www.ocist.hu/index.php?pg=news_1_73