Hangverseny a kárpátaljai magyar oktatásért

2023. szeptember 17-én, 22.00 órakor
Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai magyar oktatás támogatására
Az Ars Sacra hét keretében:
Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész és vendége Boros Mihály Junior Prima díjas zongoraművész hangversenye
A belépés ingyenes és akadálymentes. Előtte 21.00 órakor szentmise. Kérjük és köszönjük adományaikat. A Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

Hitvalló tudósok a Szentimrevárosban.

Hitvalló tudósok a Szentimrevárosban.
Javaslattétel – ajánlás kérés

Kedves Testvérek! A Plébánia 100 programsorozat keretében a Szentimrevárosi Egyesület Hitvalló Tudosok címmel összegyűjti azokat a plébániánkhoz kötődő személyeket, akik a különböző tudományok területén alkottak valami maradandót. Ehhez kérik a kedves testvérek ajánlásait. Az alábbi linken olvashatnak további részleteket és tudnak javaslatokat tenni:

Hitvalló_tudósok_javaslattétel

FELHÍVÁS A HÍVEKHEZ – EMLÉKGYŰJTÉS – SZENT IMRE 100

Arra szeretnénk kérni a híveket, hogy ha van a családjukban olyan emlék, ami kapcsolódik a plébánia 100 éves történetéhez vagy a hívek közösségének a múltban megélt élményeihez, és ezt szívesen megosztanák a történeti feltárást végző kutatócsoport tagjaival, jelezzék az címen, illetve a plébániairodán vagy a sekrestyében! Elsősorban fényképeket vagy írott forrásokat – leveleket, képeslapokat – várunk, de akár tárgyi emlékeket, hangfelvételeket is szívesen fogadunk.

Elképzelhető, hogy a pártállami időszakban illegalitásba kényszerített ciszterci szerzetesek hagyatéka egy-egy környékbeli családhoz került. Amennyiben ilyen előkerülne, az nagymértékben segítené nemcsak a mostani plébániatörténeti kutatást, hanem a rend 20. századi történetének feldolgozását is. Kérjük, ha ilyen van Önöknél, ezt is jelezzék a megadott elérhetőségek valamelyikén!

Ha van fotózási vagy szkennelési lehetőségük, a legjobb, ha digitalizált anyaggal jelentkeznek. Amennyiben erre nincs mód vagy túl terjedelmes a felkínált anyag, abban az esetben gondoskodunk a digitalizálásról. A megosztott családi emlékek eredeti példányai természetesen minden esetben annak tulajdonosát illetik. A rendtagok hagyatékainak levéltári elhelyezéséről  a plébánia gondoskodik. A gyűjtésben résztvevő hívek, családok nevét a jövőre megjelenő tanulmánykötetben külön feltüntetjük, az emlékeket, hagyatékokat pedig az azokat megőrző személyek vagy családok nevének feltüntetésével hivatkozzák meg a kutatók.

Hálaadás a pápalátogatásért

Június 5-én hétfőn 17 órakor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szervezésében hálaadó szentmise lesz templomunkban Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásáért. A szentmisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be, koncelebrálnak: Michael Wallace Banach apostoli nuncius úr, Veres András a Püspöki Konferencia elnöke s még számos püspök. Mindenkit szeretettel várunk! (a 18 órai görög katolikus szent liturgia elmarad)

Országos Irgalmasság Konferencia videói

„IRGALMAD AZ EGEKIG ÉR”  zs. 5.

 

ORSZÁGOS IRGALMASSÁG KONFERENCIA

Budai Szent Imre Templom    2023. április 15.

 

Videó  részek a 2023. évi Országos Irgalmassági Konferenciáról

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9yoYX6DRY2unVZu_7wnTdhNRnaS0VsUK

 1. rész Jézusom, irgalom Szociális Testvérek tanúságtétele az irgalmasságról   25’                  https://youtu.be/3aDiyLU3OC8
 2. rész Irgalmasság és igazság(osság)Bogárdi Szabó István református püspök igehirdetése 38’       https://youtu.be/InlwMxNWxaY
 3. rész Élő emlékezet Brenner János vértanúról Brenner József atya  33’   https://youtu.be/m1HFX110KyQ
 4. rész Veresegyházi Boldog Brenner János férfikör tagjai. Tanúságtételek 14’ https://youtu.be/w3xMj9glqV0
 5. rész Püspöki szentmise homíliája Főcelebráns Mohos Gábor püspök   28’    https://youtu.be/QnXmSmuehv4
 6. rész A templom szentjei megszólalnak Csillag Péter és Éva 30’       https://youtu.be/MVHa1k0m9gM
 7.  rész Az irgalmas szamaritánus Szentimreváros hittanosai és a Benyus Unokák Kamaraegyüttese 21’                  https://youtu.be/z3zkF1s4-nc
 8.  rész Szentségimádás Kemenes Gábor atyával Irgalmasság rózsafüzér Fausztina Napló üzeneteivel 52’                  https://youtu.be/Wm7KR43heJk
 9.  rész Istent dicsőítő énekek Budakeszi Családok Gospel Kórusa,  dr. Jakab Ildikó, Havasi Tibor   11’                  https://youtu.be/U5G9h0K67Lc

 

 

Bérmálási fotók 2023. 05. 13.

2023. május 13. Bérmálás fotói elérhetők ezen a linken: Bérmálási fotók

Dr. Entz László nekrológ és gyászjelentés

„Atyám házában sok hely van… Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. …újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”
(Jn 14,2–3)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy plébániánk jeles és megbecsült tagja, Dr. Entz László 2023. május 6-án távozott közülünk.
Entz László felelősségteljes érsebészi hivatása mellett fáradhatatlanul és rendkívül szerteágazó módokon szolgálta a Szent Imre Plébánia közösségét. A kezdetektől fogva tagja volt a plébániai képviselő-testületnek, 2015-től pedig egy cikluson át alelnökként is segítette a munkát.
Foglalkozott a ministránsokkal, szervezett hozzájárulás-gyűjtéseket, de arra is jutott energiája, hogy két egymást követő évben megrendezze a hagyományos templomi betlehemest.
Képviselő-testületi munkáján túl haláláig tagja volt a plébániai Szent Imre Alapítvány kuratóriumának, a szentmiséken pedig áldoztatóként működött közre.
Máltai lovagként, jószolgálati tevékenységet folytatva hosszú ideig tartott ingyenes orvosi tanácsadást a plébániai karitász Villányi úti helyiségében, ahol szaktudásával segített a hozzá fordulókon.
Közvetlensége, mások iránti alázatos szeretete, áldozata egész Plébániánk előtt példaértékű volt. Számíthattunk rá: ha hívtuk, jött; ha lehetőség adódott, ő szolgálatkészen és mosolyogva ott volt. Emberként, orvosként, professzorként, barátként.
Temetése június 2-án, pénteken 14:00-órakor lesz a Farkasréti temetőben. Gyászmisét aznap délután 5 órakor mondunk lelki üdvéért a Szent Imre templomban.

Gyászjelentése: Entz_Laszlo_1951-2023

SZIA 1%

Kérjük, hogy adójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház (technikai szám 0011), illetve
plébániánk Szent Imre Alapítványa javára rendelkezzenek (19655165-1-43)!  Köszönjük szépen!

Április 30-án délelőtt nincs mise templomunkban

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy vasárnap, ápr. 30-án – bíboros úr kérésére – elmaradnak a délelőtti szentmisék a budapesti templomokban a pápalátogatás miatt. Mindenkit várnak a Kossuth téren 9.30-kor kezdődő pápai szentmisére. Templomunkban jövő vasárnap tehát csak este 6 órakor és 9 órakor lesznek szentmisék.

Nagyheti szertartások és gyóntatás

Nagyheti szertartások

 • Nagycsütörtök 18 óra szentmise, utána virrasztás és 21 órakor Jeremiás siralmai
 • Nagypéntek: 15 óra keresztút, 18 szertartás
 • Nagyszombat: 18 vigília mise és körmenet

Gyóntatás

 • ápr. 4. kedd 17–18.45
 • ápr. 5. szerda 17–18.45
 • ápr. 6. csütörtök 16–17.45 és 19.30–21
 • ápr. 7. péntek 15–17.45
 • ápr. 8. szombat 10–12 és 15–17.45