Roráték a Szent Imre-templomban

Idén az első roráté szentmisét november 30-án, hétfőn reggel 6 órakor tartjuk. December 23-ig minden hétköznap, hétfőtől szombatig lesz roráté szentmise a templomunkban. Miséző atyák alább:

nov. 30. (hétfő)     Szkaliczki Örs atya

dec. 1. (kedd)        Wojtonis Marek atya

dec. 2. (szerda)      Gájer László atya

dec. 3. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 4. (péntek)     Kunay Viktor atya

dec. 5. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 7. (hétfő)         Wojtonis Marek atya

dec. 8. (kedd)         Héray András atya

dec. 9. (szerda)       Gájer László atya

dec. 10. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 11. (péntek)      Kunay Viktor atya

dec. 12. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 14. (hétfő)       Kunay Viktor atya

dec. 15. (kedd)        Héray András atya

dec. 16. (szerda)      Gájer László atya

dec. 17. (csütörtök) Szkaliczki Örs atya

dec. 18. (péntek)     Wojtonis Marek atya

dec. 19. (szombat)   Huszár Lőrinc atya

 

dec. 21. (hétfő)       Szkaliczki Örs atya

dec. 22. (kedd)       Héray András atya

dec. 23. (szerda)     Gájer László atya

SzentImreHázas Est

A következő Házas Estet november 11-én, szerdán, este 20:30-as kezdéssel tartjuk Zoom-on keresztül. Bajzáth Mária meseterapeuta tart előadást Mesélő családok címmel.
Az előadásra regisztrálni a szip-vas9 levelezőlistán és a Házas Est facebook oldalán (facebook.com/SzentImreHazasEst) meghirdetett elérhetőségen keresztül lehet.

A november 7-ei templommegáldás és ünnepség elmarad. A 17.15-től kezdődő rózsafüzér imádságot, majd a 18 órás szentmisét változatlanul megtartjuk.

Kedves Szentimrések!

Igyekeztünk mindent megtenni, hogy szombaton a templomfelújítási ünnepség méltó legyen.
Tegnap délután azonban a járványhelyzetre való tekintettel először nuncius úr, majd bíboros úr is lemondta az eseményen való részvételét. Állami részről sem tudnak megjelenni, akikre számítottunk. Ez az egyik ok, de talán ennél is fontosabb, hogy a templom felújításának ünneplése az egész plébániai közösség ünneplésének kell lennie. Most viszont arra számítunk, hogy a járványhelyzet jelenlegi állása és a meghívott díszvendégeink távolmaradása miatt, a templomi közösség is csak csekély számban jönne el. Így nem lenne az ünnep igazi ünnep.
Mindezeket figyelembe véve Bérczi Bernát apát úrral azt a döntést hoztuk, hogy az ünnepséget és a felújításban résztvevők köszöntését egy későbbi (talán tavaszi) időpontban tartanánk meg, amikor már együtt lehet a plébániai közösség és a vendégeink is el tudnak jönni.
Isten gondviselésében bízva a tavaszi időszakban a természet újjáéledésével egy megújulási, újrakezdési ünnepet (húsvétot) rendezhetünk, melyhez csatlakozna a templom megújulásának öröme.

A november 7-ei templommegáldás és ünnepség tehát elmarad. (A 17.15-től kezdődő rózsafüzér imádságot, majd a 18 órás szentmisét változatlanul megtartjuk, mindkét liturgiát én vezetem.)
Nagyon remélem, hogy egy későbbi időpontban be tudjuk majd pótolni az ünnepet! Akkor majd jelentkezem a meghívással!

Jó egészséget kívánva
Szkaliczki Örs
plébános

Búcsú

November 5-én csütörtökön, Szent Imre ünnepén a szokásos esti 6 órás szentmise elmarad, mert aznap 19.15-kor Bérczi Bernát zirci
apát mutat be ünnepi szentmisét templomunkban, melyen espereskerületünk papjai is részt vesznek. Előtte 18.45-től Szent
Imre zsolozsmát imádkozunk a templomban.

Mindenszentek, halottaknapja

November elseje vasárnap, mindenszentek ünnepe, a 18 órás szentmisén a lucernárium liturgiájával emlékezünk meg halottainkról.

November 2-án hétfőn, halottak napján reggel 7.30-kor tartunk szentmisét. Aznap 18 órakor, mint minden hétfőn, görögkatolikus
liturgia szerint lesz szentmise templomunkban. Halottak napján a plébánia iroda zárva tart.

Rendelkezések a Szent Imre templomban tekintettel a járványveszélyre

Kedves Szentimrések!
 
A járványveszélyre tekintettel, az állami és egyházi rendelkezéseket figyelembe véve az alábbiak megtartását kérjük a testvérektől:
 • A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a vasárnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik.
 • A járvány elsősorban cseppfertőzéssel terjed, tehát kérjük a beteg, köhögő, tüsszögő testvéreinket, hogy a szentmiséken ne vegyenek részt! A templom csak tünetmentesen látogatható!
 • A templomba érkezéskor fertőtlenítsék a kezüket!
 • A templom belső terében végig viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot! A gyóntatószékekben a rácsokat többrétegű fóliákkal fedtük le, de kérjük, hogy gyónás közben is viseljék a maszkot!
 • A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik!
 • A szentmisében a kézfogást mellőzzék! Egymás üdvözlésekor is kerüljük ezt!
Igyekszünk mindent megtenni, hogy a templomunkban biztonságban legyenek a hívek:
 • Minden bejárathoz kézfertőtlenítőket helyeztünk ki (a főkapunál szenzoros adagolókat).
 • Templomunkat folyamatosan szellőztetjük.
 • A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
 • Az áldoztatók az áldoztatás előtt fertőtlenítik a kezüket és maszkban áldoztatnak.
 • A templomot rendszeresen fertőtlenítő szerrel takarítjuk.
Kérem mindenkinek az imáját plébániánkért és azért, hogy a járványveszély elmúljon!
Szent Imre, plébániánk védőszentje könyörögj érettünk!
Üdvözlettel
Szkaliczki Örs

plébános

Budai Szent Imre Plébánia Képviselőtestület választás jelöltek

A plébániai képviselőtestületi választást ezen a héten tartjuk. Ma és a jövő hétvégén a szentmiséket követően szavazhatnak a nagykorú plébániai tagok a templom előterébe kihelyezett szavazólapokon. A jelöltek névsorát alább olvashatják.

Dr. Zöldy Máté A plébániához 1993 óta tartozom, amikor elkezdtem ide járni gimnáziumba. Feleségemmel, Annával öt gyermeket nevelünk és fontosnak tartjuk, hogy a tágabb életér, amelynek egyik dimenziója a plébánia, számunkra és a gyermekeink számára is az Isten felé vezető út területe legyen. Az elmúlt öt évben a képviselőtestület bizalmát megkapva, mérnökként, közgazdászként igyekeztem vezeti a képviselőtestületet a közösen megalkotott Szentimre 2020 jövőkép alapján. A következő időszakban kiemelt feladatnak látom a papjaink tehermentesítését és résztvevő plébánia/hívek attitüd erősítését. Feleségemmel segítjük az Antióchia közösséget, ritkábban részt veszünk a jegyesoktatásban és áldoztatói feladatokat is vállalok. Gyermekeink aktív tagjai a ministráns közösségnek, katekézis csoportoknak, Scholának, cserkészcsapatnak.

Ábrahám Katalin Kétéves korom óta élek Szentimrevárosban, itt voltam elsőáldozó és itt volt az esküvőm is. Végzettségemet tekintve közgazdász és szociológus vagyok. 2006 és 2014 között önkormányzati képviselőként szolgáltam a szentimrevárosiakat, elsősorban szociális, egészségügyi és oktatási területen tevékenykedtem, illetve időügyi tanácsnokként a nyugdíjasok érdekeit képviseltem. Jelenleg az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület kerületi elnöke vagyok. A miniszterelnök úr által vezetett Idősek Tanácsának is tagja vagyok. Elsősorban az időseket érintő kérdések, területek állnak hozzám közel. ”

Dr. Csanaky Judit Emília 19 éve lakunk Szentimrevárosban. A BME Építőmérnöki Karán adjunktusként tanítok. 3 lányunk és 4 unokánk van. 2009-ben csatlakoztunk férjemmel a Plébánián immáron 24. éve működő Antióchia Közösséghez, melynek 11. éve vagyunk vezető szülőpárja. Egész életünket fiatalok oktatásával és nevelésével töltöttük, amit a fiatalokért való imádság, szeretet és felelősségérzés egészít ki. Célunk, hogy közösségünk tagjai éljenek az evangelizáció lehetőségével. Küldetésünk, hogy megtaláljuk az Istent kereső fiatalokat, akik közösségünkben tapasztalhatják meg először, milyen az Egyház tagjának lenni, mit jelent Krisztusért dolgozni. 2019-től férjemmel látjuk el a Magyar Antióchia Közösség országos koordinátori feladatait. Óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy tavaly megkaphattuk az Árpádházi Szent Imre díjat.

Dr. Faigl Ilona Mária Belgyógyász, háziorvos, foglalk. eü. szakorvos vagyok, 1975. 08. 01. óta háziorvos kerületünkben. A Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület elnöke. Havi összejöveteleink nyilvánosak. Magas színvonalú szakmai és lelki tartalommal rendelkező előadásaink minden résztvevő testi-lelki épülésére szolgálnak. Kiemelném a búcsú eseményeihez csatlakozó egészségügyi szűrő-tanácsadó napunkat. Közkedvelt karácsonyi jótékonysági ünnepségünk. Köszönöm a megtisztelő jelölést, és ha úgy alakul elfogadom a tagságot.

Dr. Sziráki Márton A plébánia közösségéhez gyermekkorom óta tartozom, Szentimrevárosban nőttem fel, Szentimreváros az otthonom. Jelenleg a Szent Imre Kórházban dolgozom rezidens orvosként. A plébánia képviselőtestületében korábban a plébániai cserkészcsapatot képviseltem, a 433. sz. Szent Bernát Cserkészcsapatot, a jövőben is szívesen képviselném a cserkészeket, segíteném a cserkészek és a plébánia közötti közös munkát. A cserkészmunkán kívül alkalmanként sekrestyési, illetve karbantartási munkákat is ellátok a templomban, valamint elősegítem a plébániai Caritas működést.

Palotás Rozina Itt a Szentimrevárosban sokaknak csak „Rozina néni” vagyok. Életem nagy ajándéka, hogy taníthattam az iskolai hittanórákon és sok „báránykát” készíthettem fel az Elsőáldozásra. Az elmúlt években – megfogyatkozott erőmhöz mérten – más szolgálatot találtam. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy sokan felkeresnek személyes lelkigondozásra, beszélgetésre a plébánián. Több elkötelezett testvérrel együtt megalakítottuk a Boldog Brenner János Beteglátogató Csoportot. Ebben a szolgálatban úgy érzem, minden kórházi- és szeretetotthoni lelkigondozói tapasztalatom hasznosul. Továbbra is az ágyhoz, szobához kötött idősek gondozásában, áldoztatásában szeretnék hasznos lenni a plébánia közössége számára.

Péceli Gábor A plébánián katekétaként (hitoktató) dolgozom. Elsősorban a 10-18 évesek korosztálya tartozik hozzám. Én magam 15 éve, 15 évesen csatlakoztam a plébánia egyik ifjúsági közösségébe, akikkel együtt készültem a bérmálkozásra, és mind a mai napig rendszeresen megtartjuk közös alkalmainkat. A plébániai közössége különösen lelkesít. Motivál, erősít, hogy plébániánkon megtapasztalhatom az egyházat, a keresztény családhoz való tartozást, generációk összetartozását közös hitünk által. Örömmel teszek azért, hogy a plébánia befogadó otthon lehessen, ahol gyerekek és felnőttek is megtartó, erős közösségekre találhatnak. Szeretném azt is segíteni, hogy minél többször átélhessük, tudunk és jó egymásért tenni.

Törökné Jordán Katalin Férjemmel, Török Tamással 30 éve vagyok a Szent Imre Plébánia aktív tagja. Számunkra a közösséghez való tartozás az egyik legfőbb érték. Öt korábbi szolgálatunkon keresztül sok testvérünkkel találkozhattunk a plébánián: 15 éven keresztül két házaspárral közösen működtettük a Szentimrevárosi Információs Szolgálatot, 10 éven át részt vettünk a jegyespárok felkészítésében. 25 éven keresztül szerveztük, vezettük az ún. „Kedd esti beszélgetéseket”. Korábban 5 plébániai nagytábor szervezésében is aktívan részt vettünk. Sok embert megmozgató események voltak a keresztállítások is. Magánéletünket is áthatják az emberi kapcsolatok. Kiterjedt, sokszínű baráti kör mellett a 60 főt számláló nagycsalád is hangsúlyosan jelen van az életünkben. Képviselőtestületi jelöltként is a közösségépítést tartom a legfontosabb feladatnak.

Semsei Rudolf „Úgy imádkozom, mintha minden Istenen múlna; úgy munkálkodom, mintha minden rajtam.” (Avilai Szent Teréz) Születésem (1974) óta a Szentimrevárosban élek. Feleségemmel, Eszterrel és négy csodálatos gyermekünkkel máig nagy örömmel tartozunk a Szent Imréhez és annak Házas-sátor közösségéhez. Sokáig a Szent Imre Kápolnában ministráltam Patrik atya, népszerűbb nevén „TiBá” mellett, akivel máig szoros a kapcsolatom. A templomunkban ma áldoztatóként is szolgálok szentmiséken. Közgazdászként rendezvényszervezéssel és éttermek üzemeltetésével foglalkozom, így szívesen segítek a közösség szervezési feladataiban is. Főszervezője vagyok a plébánia táborainak vagy az őszi bográcsfőző versenynek is. A katolikus Szent Gellért Óvoda fenntartó Egyesületének elnökeként nagy örömmel tölt el, hogy 125 kerületi óvodást fogadhatunk. A jegyesfelkészítés mellett, Eszterrel idén a Házasság Hete Nagyköveteiként népszerűsítettük a házasság és a családos élet szépségét, ajándékát.

Simon Nadinka Gimnazista korom óta a Szent Imre plébániához tartozom. Itt kötöttünk házasságot közel 30 éve. Azóta 5 gyermekünk és három unokánk született. Több mint tíz éve a kerületi önkormányzatban dolgozom, az egyházak ügyeit intézem. Korábban már voltam képviselőtestületi tag, a családokat képviselve a plébánia egyházmegyei családreferenseként. Jelenleg a plébánia egyik legrégebbi ciszterci konventjének összefogását végezzük férjemmel. Fontosnak tartom, hogy a testület a plébános számára segítséget, támogatást nyújtson, magam részéről ebben a külső kapcsolatok gondozásában tudnék részt venni, de szívesen segítek bármiben, amiben szükséges lehet.

 Simon Péter Három évtizede tartozom feleségemmel a Plébánia közösségéhez, öt gyermekünk és három unokánk van. Gyermekeink a plébánia különböző ifjúsági közösségeihez tartoznak. Foglalkozásom matematikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének vagyok jelenleg az igazgatója. A plébániai képviselőtestület munkájában 2015-ig több ciklusban vettem részt. Az elmúlt években többféle feladatot vállaltam a közösség életében. Áldoztatóként a 11 órás szentmisén látok el szolgálatot. A katekumenátus befogadó csoportjának tagjaként évek óta kísérem felnőttek felkészülését a beavató szentségek felvételére. A ciszterci világi közösség, obláció tagjai vagyunk feleségemmel annak újraindulása óta.

Süveges Gergő Újságíróként és kommunikációs trénerként dolgozom. A Szent Imre Plébániára gimnazista koromban kerültem, a Tökmagok közösségének voltam tagja. Alapítója voltam az Effeta közösségnek és mozgalomnak. Sok éven át részt vettem a gitáros kórus szolgálatában. Tagja vagyok a Kézfogás közösségnek. Az elmúlt tíz évben feleségemmel, Margittal a családos korosztály koordinátoraiként tizenöt házas közösség létrejöttében és működésében segédkeztünk; szerveztük a szip-vas9 közösségét, létrehoztuk a SzentImreHázas Estéket, a Nagyböjti Estéket, valamint adventi lelki napokat szerveztünk, illetve a nyári táborok lelki programjait fogtuk össze. Négy gyermekünk is szentimrés. Öt éve részt veszek a képviselőtestület munkájában. Elsősorban a külső és belső kommunikáció területén tudok segíteni.

Süvegesné Rudan Margit Gyógypedagógusként és fejlesztési tanácsadóként dolgozom. A Szent Imre Plébániára járok kisgyerekkoromtól fogva. Az Ulászló utcai közösségnek és a Tökmagok közösségének voltam tagja. Alapítója voltam az Effeta közösségnek és mozgalomnak. Sok éven át részt vettem a gitáros kórus szolgálatában. Tagja vagyok a Kézfogás közösségnek. Az elmúlt tíz évben férjemmel, Gergővel a családos korosztály koordinátoraiként tizenöt házas közösség létrejöttében és működésében segédkeztünk; szerveztük a szip-vas9 közösségét, létrehoztuk a SzentImreHázas Estéket, a Nagyböjti Estéket, valamint adventi lelki napokat szerveztünk, illetve a nyári táborok lelki programjait fogtuk össze. Négy gyermekünk is szentimrés. A képviselőtestületet elsősorban rendszerezéssel és struktúraépítéssel tudnám segíteni.

Dr. Tóth Elek DLA 19 éve lakunk Szentimrevárosban. A BME Építőmérnöki Karának címzetes egyetemi tanára vagyok. 3 lányunk és 4 unokánk van. 2009-ben csatlakoztunk feleségemmel a Plébánián immáron 24. éve működő Antióchia Közösséghez, melynek 11. éve vagyunk vezető szülőpárja. Egész életünket fiatalok oktatásával és nevelésével töltöttük, amit a fiatalokért való imádság, szeretet és felelősségérzés egészít ki. Célunk, hogy közösségünk tagjai éljenek az evangelizáció lehetőségével. Küldetésünk, hogy megtaláljuk az Istent kereső fiatalokat, akik közösségünkben tapasztalhatják meg először, milyen az Egyház tagjának lenni, mit jelent Krisztusért dolgozni. 2019-től feleségemmel látjuk el a Magyar Antióchia Közösség országos koordinátori feladatait. Óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy tavaly megkaphattuk az Árpádházi Szent Imre díjat.

Arany és kék szavakkal a Misztrál Együttes estje

Szeptember 27-én, vasárnap 19.00 órakor kezdődik jótékonysági hangversenyünk a templomban: Arany és kék szavakkal a Misztrál Együttes estje

Kérjük, hogy a templomban maszkot viselni szíveskedjék.
A templom előtérében a kéz fertőtlenítésére alkalmas eszközök állnak rendelkezésére.
Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A hangverseny előtt, 18.00 órakor szentmise van.

A hangverseny a Nemzeti Együttműködési Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió támogatásával valósul meg.

„Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is, mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.” – mondta a megpróbált sorsú és mindvégig hűséges Esterházy János a felvidéki ma­gya­roknak 1925-ben. Szavait az azóta eltelt idő csak hangsúlyosabbá tette, teszi, a megmaradás kisebbségi le­­he­tősége, esz­közei, forrásai pedig fo­gyatkoz­nak. A Vasárnapi Iskola Alapítvány pél­­dája annak, hogy az ötlet, az akarat, az összefogás és a lé­lek képes a közigazgatási határokon kívül maradó magyar­ság jö­­­vő­jének egyik építőkockája lenni. Várasfenes, Nagy­­sza­lon­ta, Kis­­nyé­ger­­fal­va, Belényesújlak, Köröstárkány, Me­ző­telki, Tasnádszántó, Kovászó, Érsekkéty és szá­mos más – itthon alig ismert, sajátos nyelvi közegben lévő – te­lepülés be­­fo­ga­dója azon magyar­országi peda­gó­gusoknak, akik egy-egy hétvé­gé­jüket a szórványban élő gyer­mekek tanítására szánják. Önzet­le­nül. E rendhagyó magyar- és történelem­órák szövetén ke­resztül erő­södő kö­zös­ségek pedig megbátorodva edzik anya­nyel­vüket, kul­tú­­rá­jukat a többségi nem­zet gyak­­ran sajátos elgondolásai elle­nére. Hagyo­má­nyos, jótékony célú hang­­versenyünk ke­­­re­tében e misszió javára kérjük a ked­ves Hallgató ado­mányát. Szeretnénk ezt viszonozni a ma­gyar verskultúra szerény körképével, Ady, Babits, Balassi, Dsida, Radnóti és társaik énekelt rímeinek bemu­tatásával. Várjuk szeretettel!

Trianon a Lépcsőben

letölthető itt: Lépcső Te Deum

Friss folyóiratunkat Lőrinc atya gondos írása vezeti be, melyet a régi
Magyarország elcsatolt területeinek szépséges természetfotói követnek,
irodalmi és történeti szemelvényekkel nemesítve. A hátsó lépcsőn pedig
Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész sorozatában Karinthy Ferenc
szentimrevárosi emlékeiről olvashatunk. Szép lapot kívánunk!

Segítség a pandémiás időszakban

Kedves Testvérek!

A hosszú járványhelyzetben talán kimerült a mentális erőforrásunk… családunkban nehézségek adódhattak… vagy küzdünk a magánnyal… Bátran kérjünk segítséget!

Három megbízható forrást szeretnénk ajánlani.

Oázis (Jezsuiták)

Kilátó (Ferencesek)

Antropos